Státní fond podpory investic

Zateplování - úvěr

Příjemci:

 • vlastníci nebo spoluvlastníci bytových domů nebo nemovitostí, jejichž součástí je bytový dům;
 • společenství vlastníků;
 • bytová družstva.

Zaměření podpory:
Podpora energetické modernizace bytových domů prostřednictvím stavebních úprav.

Typové aktivity:

 • zateplení pláště domu a vnitřních konstrukcí;
 • pořízení a instalaci stínění v exteriéru;
 • rekuperaci;
 • výměna hlavního zdroje tepla na fosilní paliva za hlavní nový zdroj tepla, který využívá zemní plyn nebo obnovitelné zdroje energie nebo za tepelné čerpadlo;
 • výměnu stávajícího hlavního zdroje tepla na fosilní paliva pořízením a instalací zařízení
  pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající ke svému provozu obnovitelné zdroje energie nebo zemní plyn a pokrývající energetické potřeby bytového domu;
 • výměnu stávajícího zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody na fosilní paliva za nový zdroj, který ke svému provozu využívá zemní plyn nebo obnovitelné zdroje energie, včetně jeho instalace;
 • pořízení a instalaci solárních termických kolektorů, solárních soustav nebo akumulačních nádrží;
 • pořízení a instalace centrálního vytápění v bytovém domě;
 • připojení bytového domu k soustavě zásobování tepelnou energií;
 • regulaci otopné soustavy nebo její modernizaci včetně výměny rozvodů tepla a otopných těles;
 • pořízení nebo výměnu předávací stanice podle energetického zákona;
 • výměnu vnějších oken a dveří;
 • výměnu výtahu.

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: bude upřesněno

Míra podpory:
- nejvýše 76 % celkových výdajů v případě režimu blokové výjimky z veřejné podpory
- nejvýše 90 % způsobilých nákladů v případě podpory malého rozsahu de minimis

Minimální výše úvěru: 500 000 Kč        
Maximální výše úvěru: 90 000 000 Kč

Mám zájem o bližší informace: