Státní fond podpory investic

Výstavba pro obce

 

Příjemci:

Obec nebo dobrovolný svazek obcí, dále také městská část nebo městský obvod (jsou-li k tomu oprávněny).

Zaměření podpory:

Pořízení sociálních bytů, sociálních domů nebo sociálních bytů ve smíšeném domě prostřednictvím investiční dotace. Sociální byty jsou určeny pro domácnosti, které mají nízký příjem a nevyhovující bydlení.

Typové aktivity:

  • novostavba sociálního domu nebo část smíšeného domu;
  • stavební úprava prostor určených k jiným účelům než k bydlení, kterou vznikne sociální dům nebo část smíšeného domu nebo sociální byt;
  • nástavba nebo přístavba, kterou vznikne sociální byt;
  • stavební úprava bytového nebo rodinného domu nezpůsobilého k bydlení, kterou vznikne sociální dům nebo část smíšeného domu;
  • modernizaci nevyužívaného bytového domu, kterou vznikne sociální dům nebo část smíšeného domu;
  • koupi sociálního bytu, sociálního domu nebo části smíšeného domu.

 

Míra podpory: 100 % (nejvýše však do částky určené jako součin celkového počtu m2 podlahové plochy)

Možnost úvěru (až do výše celkových způsobilých nákladů investičního záměru).

Alokace: 430 mil. Kč    

Druh výzvy: průběžná

Příjem žádostí: do 31.12.2022

Mám zájem o bližší informace: