smazat

Výzva č. 14/2021 Emise ze stacionárních zdrojů

 

Příjemci: obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající, obce, kraje a další subjekty

Zaměření podpory:

Snížení emisí těžkých kovů a pachových látek ze stacionárních zdrojů průmyslových a dalších provozů.

Typové aktivity:

  • Pořízení technologií vedoucích ke snížení emisí vybraných těžkých kovů – olova, arsenu, kadmia, niklu a rtuti (např. tkaninové filtry).
  • Pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucích ke snížení emisí pachových látek, jako například zakrytování a odsávání odpadního plynu z technologie s následným čištěním pomocí koncového zařízení na omezování zápachu (např. biofiltr, biopračka, mokrá vypírka, ozonizér, plazmové čištění, případně další technologická řešení), podpořit lze rovněž primární opatření snížení emisí zápachu.

 

Alokace: cca 30 mil. Kč

Míra podpory: max. 60 % způsobilých výdajů, max. 10 mil. Kč

Předpokládaný termín příjmu žádostí: 15.1.2022 – 15.1.2023

 

Mám zájem o bližší informace: