Program rozvoje venkova (PRV)

Investice do nezemědělských činností


Příjemci:

Zemědělským podnikatelům bude umožněna podpora zejména do stavebních a technologických investic tak, aby byl zajištěn nový zdroj příjmů z nezemědělských činností.Typové aktivity:

  • agroturismus,
  • maloobchod,
  • obnova řemeslně výroby,
  • nepotravinářské využití zemědělské produkce,
  • zpracování dřeva,
  • specializovaně stavební činnosti,
  • apod.


Podmínky:

  • Projekt je zaměřen pouze na vybraně činnosti: C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou tříd 11.01 Destilace, rektifikace a míchání lihovin, 12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba zbraní a střeliva), F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 Developerská činnost), G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách), I55 (Ubytování), I 56 (Stravování a pohostinství), M 72 (Výzkum a vývoj), R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti).
  • V případě agroturismu musí být veškeré výdaje realizovány ve vazbě na malokapacitní ubytovací zařízení (nejméně 6 a maximálně 40 lůžek).
  • Žadatel vykazuje min. 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby v poměru k celkovým příjmům za poslední uzavřeně účetní (zdaňovací) období nebo hospodaří v lese s minimální výměrou 10 ha.


Míra podpory:

Maximálně 75 % způsobilých nákladů a dle pravidel veřejné podpory.

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: