Operační program životní prostředí (OPŽP)

Výzva č. 2 – SC 1.4 Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou

 

Příjemci: Obce, svazky obcí, městské části hl. města Prahy, obchodní společnosti a zájmová sdružení právnických osob vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem = vlastníci vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Zaměření podpory:

Čistírny odpadních vod a kanalizace.

Typové aktivity:

  • Výstavba čistíren odpadních vod. (opatření 1.4.1)
  • Dobudování a výstavba kanalizací. (opatření 1.4.1)

Alokace: 4 mld. Kč

Míra podpory: 70 % ze způsobilých výdajů

 

Příjem žádostí: 15.8.2022 – 28.2.2023

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace: 31.12.2029

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: