Operační program životní prostředí (OPŽP)

Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění

1.6.4 Omezení šíření invazních nepůvodních a expanzivních druhů.

 

Příjemci: veřejné i soukromé subjekty

Typové aktivity:

  • Likvidace invazních druhů z Unijního seznamu dle zásad regulace.
  • Likvidace vybraných invazních a expanzivních druhů

 

Alokace: cca 10,7 mld. Kč

Míra podpory: max. 80 - 100 % způsobilých výdajů

Předpokládaný termín příjmu žádostí: 3.Q 2022

Mám zájem o bližší informace: