Operační program životní prostředí (OPŽP)

Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění

1.6.7 Návštěvnická infrastruktura sloužící k usměrnění návštěvníků v chráněných územích a zvýšení povědomí o problematice ochrany přírody.

 

Příjemci: veřejné i soukromé subjekty

Typové aktivity:

  • Budování návštěvnických a informačních středisek ochrany přírody.
  • Budování chodníků a stezek, pozorovatelen, informačních a interaktivních prvků.
  • Tvorba koncepce práce s návštěvnickou veřejností.
  • Komplexní práce s návštěvnickou veřejností.
  • Informační činnosti celostátních strategií v ochraně přírody a krajiny.

 

Alokace: cca 10,7 mld. Kč

Předpokládaný termín příjmu žádostí: 3.Q 2022

Mám zájem o bližší informace: