Operační program životní prostředí (OPŽP)

Hospodaření se srážkovou vodou a protipovodňová ochrana

Povodňová ochrana.

 

Příjemci: veřejný sektor, pro opatření budování či rekonstrukce bezpečnostních přelivů rovněž fyzické osoby

Typové aktivity:

  • Realizace opatření podporující přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách.
  • Realizace přírodě blízkých opatření (např. zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků).
  • Uvolňování území ohrožených povodněmi.
  • Obnova, výstavba a rekonstrukce ochranných nádrží.
  • Vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů na stávajících vodních nádržích včetně opravy hráze, rekonstrukce technických objektů.
  • Eliminace vodních děl, která ztratila svůj účel.

 

Alokace: cca 1,5 mld. Kč

Míra podpory: 85 % způsobilých výdajů, realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách, realizace přírodě blízkých opatření a uvolňování území ohrožených povodněmi 100 %

Předpokládaný termín příjmu žádostí: 4.Q 2022

 

Mám zájem o bližší informace: