Operační program životní prostředí (OPŽP)

Přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnost vůči katastrofám

1.3.5 Odstranění či eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině.

 

Příjemci: veřejné i soukromé subjekty

Typové aktivity:

  • Eliminace účinnosti drénu.
  • Zvyšování nivelety dna odvodňovacích příkopů a kanálů hrázkováním a zasypáváním.
  • Řízené zarůstání drenáže.

 

Alokace: cca 10 mld. Kč

Míra podpory: max. 90 % způsobilých výdajů

Předpokládaný termín příjmu žádostí: 3.Q 2022

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: