Operační program životní prostředí (OPŽP)

Podpora energie z obnovitelných zdrojů


Příjemci:

Obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi.

 


Zaměření podpory:

V rámci specifického cíle budou podporovány aktivity spojené se zvyšováním využiti obnovitelných zdrojů energie.

 


Typové aktivity:

  • výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy,
  • výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro zajištění dodávek systémové energie ve veřejném sektoru,
  • výměna nevyhovujících spalovacích zdrojů na tuhá paliva a pořizování domovních předávacích stanic.


 

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: