Operační program životní prostředí (OPŽP)

Hospodaření se srážkovou vodou a protipovodňová ochrana

Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu obcí.

 

Příjemci: veřejný sektor

Typové aktivity:

  • Zpomalení odtoku, podpora vsakování, retence a akumulace srážkové vody a jejího dalšího využití, řízená dotace podzemních vod.
  • Využití šedé vody.
  • Výstavba zelených střech.

Alokace: cca 1,9 mld. Kč

Míra podpory: 85 % způsobilých výdajů, propustné zpevněné povrchy 30 %, modrozelená infrastruktura 95 %.

Předpokládaný termín příjmu žádostí: návaznost na vyčerpání alokace NPO

 

Mám zájem o bližší informace: