Operační program životní prostředí (OPŽP)

Přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnost vůči katastrofám

1.3.3 Úprava lesních porostů směrem k přirozené struktuře a druhové skladbě za účelem posílení jejich stability.

 

Příjemci: veřejné i soukromé subjekty

Typové aktivity:

  • Umělá výsadba, dosadba a podsadba melioračních a zpevňujících dřevin.
  • Kladně vedená těžba výchovná.
  • Těžba obnovní probíhající v rámci těžebních postupů.
  • Těžební opatření realizovaná v souvislosti s převodem porostů na tvar lesa nízkého nebo středního.
  • Těžební zásahy související s přeměnami porostů.

 

Alokace: cca 10 mld. Kč

Míra podpory: max. 80 % způsobilých výdajů

Předpokládaný termín příjmu žádostí: 3.Q 2022

Mám zájem o bližší informace: