Operační program životní prostředí

Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění

1.6.1 Péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů.

 

Příjemci: veřejné i soukromé subjekty

Typové aktivity:

  • Péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů.
  • Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů.

 

Alokace: cca 10,7 mld. Kč

Míra podpory: max. 70 - 100 % způsobilých výdajů

Předpokládaný termín příjmu žádostí: 3.Q 2022

Mám zájem o bližší informace: