Operační program životní prostředí

Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám

1.6.3 Zprůchodnění migračních překážek pro živočichy.

 

Příjemci: veřejné i soukromé subjekty

Typové aktivity:

  • Zprůchodnění migračních překážek pro vodní živočichy a opatření k omezování jejich úmrtnosti.
  • Zprůchodnění migračních překážek pro suchozemské živočichy a opatření k omezování jejich úmrtnosti.

 

Alokace: cca 10,7 mld. Kč

Míra podpory: max. 70 - 100 % způsobilých výdajů

Předpokládaný termín příjmu žádostí: 3.Q 2022

Mám zájem o bližší informace: