Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET  

 

Cíl programu:

 • Cílem programu je rozšíření moderní, kvalitní a bezpečné infrastruktury umožňující vysokorychlostní přístup k internetu (přístupové sítě nové generace) do lokalit, ve kterých není tento přístup zajištěn a není pravděpodobné, že bude zajištěn tržními mechanizmy na komerční bázi.

 

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • Rozšiřování (modernizace) stávající infrastruktury přístupových sítí pro vysokorychlostní přístup k internetu.
 • Zřizování nových sítí.

Kdo může žádat:

 • Podnikatelský subjekt registrovaný u Českého telekomunikačního úřadu (bez ohledu na velikost).

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • Dotace.
 • Procentuální míra podpory bude upřesněna dle místa realizace a velikosti žadatele.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • Investiční náklady na vybudování pasivní síťové infrastruktury vysokorychlostního připojení k internetu.
 • Investiční náklady na aktivní prvky, integrované do sítě vysokorychlostního připojení k internetu.
 • Pořízení fyzické a síťové infrastruktury formou koupě.
 • Investiční náklady na stavební a inženýrské práce.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo území NUTS 2 Praha.

Předběžný termín:

Vyhlášení výzvy:                  2. polovina 2022

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: