OP Spravedlivá transformace

Střední školy – uhelné regiony

Příjemci:

Střední školy, vyšší odborné školy, konzervatoře v uhelných regionech.

Zaměření podpory:

Konektivita škol a vybavení odborných učeben.

Typové aktivity:

  • Vnitřní konektivita škol.
  • Vybavení odborných učeben včetně nezbytných rekonstrukcí a dostaveb budov.

Projekty, které budou chtít žádat v OP ST, musí vycházet z Krajského akčního plánu (KAP) a nesmí být zařazeny v Regionálním akčním plánu (RAP), jelikož v RAPu jsou projekty, které budou financovány z IROPu.

Míra dotace: Upřesněno po vyhlášení výzvy.

Příjem žádostí: od 16.1. 2023 - do vyčerpání alokace