Národní sportovní agentura

Sportovní infrastruktura – Investice do 1O mil. Kč, Investice nad 10 mil. Kč


Příjemci:
Kraj, obec, dobrovolný svazek obcí, příspěvková organizace územního samosprávného celku (obce, kraje), školská právnická osoba, pokud je zřízená krajem, obcí nebo svazkem obcí, spolek, ústav, obchodní společnost – akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným, pokud je 100% vlastněná obcí, krajem.


Zaměření podpory:

Program je zaměřen na podporu sportu dětí a mládeže, sportu dospělých, sportu pro všechny a sportu zdravotně postižených osob v České republice. Záměrem programu je dále podpořit obnovu a rozvoj zejména středně velkých sídel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací programu bude podpořena regionálně vyvážená nabídka možnosti sportování v České republice

 


Typové aktivity:

 • technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení včetně jejich zázemí,
 • výstavby sportovních zařízení včetně jejich zázemí,
 • pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením,
 • vybudování bezbariérových přístupů do sportovních zařízení.

Výzva není určena pro:

 • dopravní nebo dětské hřiště, aquapark, veřejné koupaliště, veřejné volnočasové sportoviště,
 • samostatné pořízení dlouhodobého hmotného movitého majetku nebo dlouhodobého nehmotného majetku,
 • tréninková sportovní hala určená pro halové míčové sporty,
 • tréninkový zimní stadión,
 • plavecký bazén 25 m
 • fotbalový stadión s kapacitou od 4 500 diváků,
 • sportovní hala určená pro halové míčové sporty s kapacitou od 3 500 diváků,
 • multifunkční sportovní hala pro lední hokej a další sporty/akce s kapacitou od 5 000 diváků,
 • atletický stadion s kapacitou od 5 000 diváků,
 • atletická hala s kapacitou od 1 500 diváků,
 • cyklistický velodrom s parametry pro konání mezinárodních soutěží, včetně odpovídající divácké kapacity,
 • rychlobruslařská hala/stadión s parametry pro konání mezinárodních soutěží, včetně odpovídající divácké kapacity,
 • plavecký bazén 50 m s parametry pro konání mezinárodních soutěží, včetně odpovídající divácké kapacity.


Alokace: 1,2 mld. Kč

 

Konec příjmu žádostí: 30. 6. 2022 v 17:00 hod.

 

 

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: