Národní program Životní prostředí

Výzva č. 13/2019: Ekologická likvidace autovraků


Příjemci:
Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady (autovraky).


Zaměření podpory:
Podpora systému nakládání s vybranými autovraky prostřednictvím sítě schválených zpracovatelských zařízení za účelem splnění stanovených cílů, využití, materiálového využití a opětovného využití autovraků.


Typové aktivity:

  • kompletní zpracování autovraků, respektive zpracování odpadů (komodit) z těchto autovraků v zařízeních k tomu určených s materiálovým nebo energetickým využitím, které byly odevzdané oprávněným zpracovatelům v roce 2020 a 2021.


Datum podávání žádostí: od 3. ledna 2022


Výše podpory: Je závislá na počtu autovraků převzatých ke zpracování v daném kalendářním roce, které jsou evidovány v MA ISOH a množství předaných odpadů (komodit) do zpracovatelských zařízení v kilogramech.

V případě řádného odevzdání vybraných komodit činí maximální podpora 750 Kč za zpracovaný autovrak, přičemž se uvažuje 150 Kč při splnění množstevního limitu u skla, 150 Kč při splnění množstevního limitu u textilií, 200 Kč při splnění množstevního limitu u pneumatik a 250 Kč při splnění množstevního limitu u plastů.

 

 

 

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: