Národní program Životní prostředí

Výzva č. 11/2021 Odstraňování nepovolených „skládek“ včetně likvidace odpadu

 

Příjemci: obce s rozšířenou působností

Zaměření podpory:

Odstranění nezákonně soustředěného odpadu, tj. odpadu uloženého mimo místa k tomu určená na nepovolené „černé skládky“, a to včetně zajištění správného nakládání s odpadem.

Typové aktivity:

  • Odstranění nezákonně soustředěného odpadu, tj. odpadu uloženého mimo místa k tomu určená na nepovolené „černé skládky“, a to včetně zajištění správného nakládání s odpadem.

 

Alokace: cca 50 mil. Kč

Míra podpory: max. 80 % způsobilých výdajů, max. 500 tis. Kč

Předpokládaný termín příjmu žádostí: 1.12.2021 – 30.6.2022

 

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: