Národní program Životní prostředí

Výzva č. 1/2021: Pilíře EVVO


Příjemci:
Všechny právnické osoby, které splní předepsané podmínky programu a výzvy s výjimkou obchodních korporací, organizačních složek státu a politických stran a hnutí.


Zaměření podpory:
Podpora je zaměřena na oblasti Environmentální vzdělávání a výchova a Tvorba metodik, vzdělávání lektorů a učitelů, evaluace v oblasti EVVO.


Typové aktivity:

  • Příprava, koordinace a rozvoj dlouhodobých environmentálních vzdělávacích a osvětových programů a akcí celorepublikového, případně nadregionálního významu a dosahu.
  • Pořádání odborných konferencí.
  • Pořádání seminářů a kurzů celoživotního vzdělávání pro lektory EVVO a pedagogy (i ve vazbě na Národní soustavu kvalifikací).
  • Tvorba a distribuce tištěných a digitálních publikací, pomůcek, metodik a periodik EVVO.
  • Spolupráce s vysokými školami (podpora zavádění principů vzdělávání pro udržitelný rozvoj v rámci provozní a vzdělávací praxe vysokých škol).
  • Zavádění evaluačních mechanismů v rámci EVVO, síťování, budování kapacit, komunikace.


Datum ukončení příjmu žádostí: 31.5.2021

Alokace: 40 000 000 Kč

Míra podpory: 70 %

 

 

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: