Národní program Životní prostředí

Výzva č. 7/2021 Domovní čistírny odpadních vod

 

Příjemci: obce

Zaměření podpory:

Podpora výstavby soustav domovních čistíren odpadních vod do kapacit 50 EO v lokalitách, kde není výhledová možnost napojení na společnou kanalizaci či čistírnu.

Typové aktivity:

  • Soustavy individuálních čistíren odpadních vod v podobě DČOV do kapacity 50 EO[1] pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení (zejména rodinné a bytové domy) a pro budovy ve vlastnictví dané obce, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska možné připojit nemovitosti ke stokové síti zakončené ČOV.

Míra podpory: max. 80 % způsobilých výdajů, max. 150 tis. Kč na jednu DČOV (1 – 15 EO), max. 300 tis. Kč na jednu DČOV (16 – 50 EO)

Alokace: cca 247 mil. Kč

Předpokládaný termín příjmu žádostí: 1.11.2021 – 31.12.2023

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: