Národní program Životní prostředí

Výzva č. 2/2021: Programy zlepšování kvality ovzduší


Příjemci:
Kraje a obce s rozšířenou působností.


Zaměření podpory:
Předmětem podpory je urychlení realizace závazných a podpůrných opatření vyplývajících z programů zlepšování kvality ovzduší, a to prostřednictvím zpracování Akčního plánu a jeho následného plnění. Za tímto účelem je možné zřídit jedno nové pracovní místo v rámci příslušného organizačního útvaru.


Typové aktivity:

  • Podpora opatření vyplývajících ze schválených programů zlepšování kvality ovzduší, který je pro žadatele územně příslušným, a to prostřednictvím zpracování Akčního plánu.


Datum ukončení příjmu žádostí: 30.6.2021

Alokace: 100 000 000 Kč

Míra podpory: 50 %

 

 

 

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: