Národní program Životní prostředí

Výzva č. 13/2021 - Pakt starostů a primátorů pro klima a energii

 

Příjemci: obce, dobrovolné svazky obcí, místní akční skupiny

Zaměření podpory:

Projekty iniciativy Pakt starostů a primátorů pro klima a energii.

Typové aktivity:

  • Zpracování akčního plánu pro udržitelnou energii a klima, příp. jeho aktualizace.
  • Organizace Místních dnů pro klima a energii, jejichž účelem bude zvýšení veřejného povědomí o tématech, jako je energetická efektivita, využívání obnovitelných zdrojů energie, odolnost vůči změně klimatu a propojení energetiky a změny klimatu (např. workshopy, výstavy, komentované prohlídky a dny otevřených dveří aj.).
  • Zřízení jednoho nového pracovního místa pro pracovníka obce, apod., který bude zajišťovat přípravu či aktualizaci akčního plánu a následnou realizaci opatření.

 

Alokace: cca 10 mil. Kč

Míra podpory: max. 80 % způsobilých výdajů pro zpracování akčních plánů a organizaci Místních dnů, max. 50 % pro zřízení nového pracovního místa, max. 2 mil. Kč

Předpokládaný termín příjmu žádostí: 14.2.2022 – 8.8.2022

 

Mám zájem o bližší informace: