Národní plán obnovy

Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce, NPO

Zaměření podpory

Odstraňování přetrvávající genderové nerovnosti na trhu práce

Uznatelné náklady

Oblast rozvoje politik zaměstnanosti se zaměřením na:

  • Koordinační mechanismus oblasti rekvalifikací a DV
  • Vytvoření databáze nabídky rekvalifikací a dalšího vzdělávání
  • Rozšíření cílových skupin, které se mohou účastnit rekvalifikací
  • Rozšíření obsahové nabídky možností vzdělávání a větší podpora re/upskillingu
  • Vznik a rozvoj sítě moderních vzdělávacích center

Vhodní žadatelé

Hlavní cílovou skupinou jsou především uchazeči o zaměstnání, ale i populace v produktivním věku obecně, dále zaměstnavatelé a zaměstnanci malých a středních podniků a OSVČ.

Výše dotace

  • Bude upřesněno

Termíny

Předpokládané datum vyhlášení výzvy:                   bude upřesněno

Mám zájem o bližší informace: