Národní plán obnovy

Digitální vysokokapacitní sítě – I. výzva
 

Cíl výzvy:

Cílem výzvy je vybudování vysokokapacitních sítí, jež umožní spolehlivý přístup k službám elektronických komunikací pro přístup k internetu koncovým uživatelům (domácnosti, podnikatelé, veřejná správa a další socioekonomičtí aktéři), zejména ve venkovských oblastech.

Podporované aktivity:

 • modernizace stávající infrastruktury sítí pro přístup k internetu, aby dosáhla parametrů VHCN,
 • budování nových sítí s parametry VHCN.

Kategorie podporovaných oblastí:

 • V oblastech kategorie A) bude z veřejných zdrojů podpořeno zavádění sítí přístupu k internetu pro připojení v pevném místě s parametry VHCN pouze do nepokrytých adresních míst pro domácnosti a socioekonomické aktéry. Dotovaná sít musí splňovat minimálními parametry, které musí spolehlivě zajistit pro domácnosti služby s rychlostí stahování alespoň 100 Mbit/s a nahrávání alespoň 33 Mbit/s. Pro socioekonomické aktéry pak služby o symetrické rychlosti alespoň 100 Mbit/s.
 • V oblastech kategorie B) bude z veřejných zdrojů podpořeno zavádění sítí přístupu k internetu pro připojení v pevním místě s parametry VHCN pouze do nepokrytých adresních míst pro domácnosti a socioekonomické aktéry. Dotovaná síť musí splňovat minimálními parametry, které musí spolehlivě zajistit pro domácnosti služby s rychlostí stahování alespoň 300 Mbit/s a nahrávání alespoň 100 Mbit/s. Pro socioekonomické aktéry pak služby o symetrické rychlosti alespoň 1Gbit/s.
 • V oblastech kategorie C) bude z veřejných zdrojů podpořeno, pouze pro socioekonomické aktéry, zavádění sítí přístupu k internetu pro připojení v pevném místě s parametry VHCN do určených adresních míst, které musí spolehlivě zajistit služby pro uvedené subjekty o symetrické rychlosti alespoň 1 Gbit/s.

 

Kdo může žádat:

 • poskytovatelé internetu (podniky)
 • Subjekt, který je registrovaný u Českého telekomunikačního úřadu jako podnikatel v elektronických komunikacích, bez ohledu na velikost a právní formu, tedy také například státní podniky, státní organizace, obce, kraje a svazky obcí, organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu.
 • Výzva míří potenciálně na území celé České republiky, včetně hl. m. Prahy.

 

Způsobilé výdaje:

Způsobilé výdaje

Limit

I.

investiční náklady na vybudování pasivní síťové infrastruktury VHCN

Více než 50 % CZV

II.

investiční náklady na stavební a inženýrské práce související s výstavbou

infrastruktury VHCN, nebo modernizací stávající infrastruktury do stavu

infrastruktury VHCN

III.

investiční náklady na aktivní prvky integrované do sítě s parametry VHCN

Max. do 50 % CZV

IV.

pořízení fyzické a síťové infrastruktury formou koupě

Max. do 50 % CZV

V.

investiční náklady na programové vybavení

Max. 10 % CZV

Detailní specifikace způsobilých výdajů bude upřesněna dle podmínek výzvy.

 

Alokace:

 • 1,45 mld. Kč

Míra podpory:

 • Dotace je poskytována ve výši max. do 75 % z prokázaných způsobilých výdajů projektu.

 

Výše dotace:

Dotace na projekt a jednoho žadatele v rámci výzvy má být minimálně 0,5 mil. Kč a maximálně 200 mil. Kč.

 

Termíny výzvy:

 • Předpokládaný termín vyhlášení výzvy:                                                                 31. 3. 2022
 • Plánovaný příjem žádostí:                                                                                     1. 4. 2022
 • Plánované ukončení příjmu žádostí:                                                                      31. 7. 2022
 • Předpokládané nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu:                     4.Q 2025
 • Doba udržitelnosti projektu od ukončení projektu:                                                   7 let

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: