Národní plán obnovy

Rozvoj čisté mobility

  Hlavní výzvou komponenty je učinit mobilitu udržitelnou, dostupnou více lidem a integrovat ji do multimodálního ekosystému ke zvýšení efektivního dopravního řešení, která ulehčí stávající infrastruktuře, zkvalitní veřejný prostor a podpoří udržitelné druhy dopravy. Zároveň půjde o podporu transformace automobilového průmyslu v souvislosti s přechodem na nízkoemisní mobilitu.

  Cíl programu:

  Cílem je snížení emisí v dopravě pomocí rozvoje potřebné infrastruktury pro vozidla na alternativní paliva a zvýšení počtu těchto vozidel v České republice.

  Aktivity:

  • podpora firem při nákupu vozidel na elektrický nebo vodíkový pohon,
  • budování infrastruktury neveřejných dobíjecích stanic.

  Kdo může žádat:

  • podnikatelské subjekty na území celé ČR.

  Alokace:

  • 4,9 mld. Kč.

  Termíny výzvy:

  • Předpokládaný termín vyhlášení výzvy:                 4. Q 2021

  https://narodni-plan-obnovy.cz/

   

   

  Mám zájem o bližší informace: