Národní plán obnovy

Rozvoj čisté mobility

  Ambicí komponenty Rozvoj čisté mobility je urychlit výstavbu dobíjecích a plnicích stanic pro alternativní paliva a zvýšit penetraci vozidel na alternativní paliva. Postavit minimálně 3 veřejně vodíkově plničky, 740 veřejných dobíjecích bodů, 5 plniček na LNG, 210 dobíjecích bodů pro veřejnou dopravu, 1 940 neveřejných dobíjecích bodů, vybudovat dobíjecí infrastrukturu pro obytné budovy (minimálně 3 700), municipality a jimi zřízené instituce (1 700), podpořit nákup minimálně 3 125 vozidel na alternativní paliva pro podnikatele (včetně 1 000 cargo ekol) a 4 160 vozidel pro obce, kraje a státní správu, podpořit zvýšení počtu vozidel na alternativní pohon pro veřejnou dopravu v Praze cca 220 vozidel (elektrobusy a hybridní autobusy). Podpořit zvýšení počtu železničních lokomotiv/jednotek na alternativní pohon o 21 (z toho 13 bateriových elektrických (BEMU) a 8 vodíkových (8 HMU)), zvýšení počtu modernizovaných plavidel (přestavba na bateriově elektrické plavidlo) o 50 lodí. Podpořit úpravu případně výstavbu/přestavbu minimálně 10 biometanových stanic. Investiční podpora výstavby dobíjecích a plnicích stanic má za cíl zvýšit motivaci subjektů investovat do výstavby infrastruktury pro alternativní paliva. Tyto aktivity jsou v současnosti zatím ztrátové. Podpora nákupu vozidel na alternativní paliva má za cíl kompenzovat vyšší pořizovací cenu těchto vozidel, a tak zvýšit motivaci potenciálních zájemců ke koupi těchto vozidel.

   


  Kdo může žádat:

  • podnikatelské subjekty.

   

  Na co lze získat podporu (příklady aktivit):

  • podpora nákupu vozidel – vozidla (el, H2, CNG/LNG) pro podnikatelské subjekty,
  • rozšíření počtu neveřejných dobíjecích bodů u podnikatelů.

   

  Cíl programu:

  Cílem je rozvoj potřebné infrastruktury pro vozidla na alternativní paliva a zvýšení počtu těchto vozidel v České republice. To pomůže nastartování výroby a prodejů vozidel na alternativní paliva v ČR.

   


  Alokace:

  • 9,44 mld. Kč.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Mám zájem o bližší informace: