Národní plán obnovy

Rozvoj čisté mobility

   

  Příjemci:

  • Podniky všech velikostí (i OSVČ), včetně těch na území hl. města Prahy

  Zaměření podpory:

  Rozvoj čisté mobility.

  Typové aktivity:

  • Nákup osobních a užitkových elektromobilů pro podnikatelské subjekty
  • Pořízení dobíjecích stanic (investiční výdaje na pořízení technologie, plus náklady nezbytné s instalací technologie (rozvody a stavební práce v nezbytně nutném rozsahu)

  Alokace: 940 mil. Kč

  Míra podpory: 40–60 % (dle velikosti podniku)

  • Dotace bude počítána z rozdílu mezi cenou elektromobilu a srovnatelným benzinovým či naftovým vozem (tento cenový rozdíl bude zohledněn poskytovatelem dotace, který předpokládá stanovení způsobilých výdajů pro výpočet dotace jako % paušál, dle typu elektromobilu)
  • Dotaci je možné čerpat pouze na vozidla za pořizovací cenu max. 1 250 000 Kč bez DPH. Dotace nebude však poskytnuta na vozidla, která jsou již objednána či rezervována.

  * v rámci otevřené výzvy se předpokládá také podpora formou finančních nástrojů

  Vyhlášení výzvy: 11/2022

   

  https://narodni-plan-obnovy.cz/

   

   

  Mám zájem o bližší informace: