Národní plán obnovy

Cirkulární řešení v podnicích

 

 

Cíle a priority programu:

  • pořízení inovativních technologií na získávání, zpracování a využívání druhotných surovin z výrobků a materiálů s ukončenou životností a na výrobu výrobků s obsahem druhotných surovin,
  • podpora inovativních technologií k získávání a zpracování druhotných surovin,
  • investice do inovativních technologií ke snížení materiálové náročnosti výroby a náhrady primárních vstupních surovin druhotnými,
  • optimalizace materiálového ekodesignu výrobků za účelem usnadnění recyklace a opětovného použití,
  • projekty a realizace průmyslové symbiózy,
  • zlepšení materiálové recyklace odpadů a jejich opětovného použití,
  • důraz na zpětné uzavírání materiálových cyklů, zejména podporou materiálové recyklace.

Kdo může žádat:

  • malé, střední a velké podniky,
  • podniky působící v ČR vč. Prahy

 

Na co lze získat podporu (příklad):

  • pořízení nové výrobní linky pro získávání, zpracování a využívání druhotných surovin

 

Alokace výzvy:

1 mld. Kč

 

 

Mám zájem o bližší informace: