Národní plán obnovy

Revitalizace území se starou stavební zátěží

Cíl programu:

Cílem iniciativy je podpořit v území projekty revitalizace území se starou stavební zátěží se záměrem na jedné straně provést energeticky účinnou renovaci budov, příp. výstavba nových energeticky účinných budov (tam, kde renovace nebude společensky efektivní) a budování přírodních úložišť uhlíku. Komponenta bude iniciovat komplexní přeměny lokalit, posílí ekologickou stabilitu území, nejen, že omezí zábor nové zemědělské půdy, ale současně vytvoří nové zelené plochy a podpoří zahuštění města bez jeho dalšího rozpínání, což sníží tlak na zabírání zelených ploch ve prospěch výstavby.

Kdo může žádat:

  • podnikatelské subjekty – zejména malé a střední podniky.

Na co lze získat podporu (příklady aktivit):

  • regenerace a podnikatelské využití brownfieldů,
  • revitalizace zanedbaných lokalit brownfieldů včetně přípravy pozemků pro budoucí investice a samotné investiční projekty.

Alokace:

  • 3,3 mld. Kč.

 

https://narodni-plan-obnovy.cz/

Mám zájem o bližší informace: