Národní plán obnovy

Regenerace brownfieldů


Cíl programu:

Cílem je podpořit projekty regenerace brownfieldů a iniciovat tak komplexní přeměny lokalit, posílit ekologickou stabilitu území, omezit zábor nové zemědělské půdy a podpořit zahuštění města bez jeho dalšího rozpínání.

 


Kdo může žádat:

  • podnikatelské subjekty – zejména malé a střední podniky.

 

Na co lze získat podporu (příklady aktivit):

  • regenerace a podnikatelské využití brownfieldů,
  • revitalizace zanedbaných lokalit brownfieldů včetně odstraňování ekologických zátěží.

 

Alokace:

  • 4 mld. Kč.

 

 

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: