Národní plán obnovy

Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce


Cíl programu:

Cílem je podpořit projekty v rámci dalšího profesního vzdělávání (především v malých a středních podnicích) především v oblasti digitálních kompetencí, tj. prohloubit digitální dovednosti či dovednosti potřebné pro digitální tranzici.

 


Kdo může žádat:

  • podnikatelské subjekty – zejména malé a střední podniky.

 

Na co lze získat podporu (příklady aktivit):

  • rozvoj digitálních dovedností.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: