Národní plán obnovy

Digitální transformace podniků

Reformy v rámci této komponenty pokrývají spektrum digitální transformace ekonomiky výrazně zasažené koronavirovou krizí. Právě digitalizace je přitom jedním z hlavních nástrojů obnovy a zvýšení konkurenceschopnosti podniků, především malých a středních (SME). Navazují přitom na aktivity a strategické dokumenty na úrovni ČR a EU, především podporu nových technologií, jako je umělá inteligence a decentralizované technologie. Komponenta plné odpovídá prioritám EU, především v oblasti digitální agendy.

 

Kdo může žádat:

  • malé a střední podniky.

 

Cíl programu:

Principem podpory je umožnit nabídku všem subjektům za účelem zvyšování digitální transformace a využití technologií. Funkční ekosystém a zapojení všech aktérů ekosystému dále umožní přilákat odborníky z oblasti nových technologií. Zvýšení celkové digitalizace MSP bude vést k zajištění větší resistenci průmyslu vůči potenciálním dalším krizím.

 

Aktivity:

  • zvýšení intenzity digitalizace a prosazování inovací ve firmách, zejména SME, a to v souladu s definovanými standardy Průmyslu 4.0, digitalizací a klíčovými trendy perspektivních odvětví,
  • vybudování infrastruktury digitální transformace v podobě Evropského ekosystému,
  • podpora adopce a rozvoje nových technologií, zejména v SME.

 

Alokace:

  • 1,6 mld. Kč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: