Modernizační fond - TRANSCom

Modernizace dopravy v podnikatelském sektoru


Poskytovatel:               Státní fond životního prostředí
Oblast zaměření:          investice do modernizace energetických systémů a zlepšení energetické účinnosti

 

Cíl programu:

Modernizační fond je jedním z nástrojů zaměřujících se na oblast klimatu a energetiky, který přispívá k zajištění přechodu EU na udržitelnější hospodářství. Program TRANSCom je jedním z programů Modernizačního fondu, který je zaměřen na nákup a pořízení vozidel na alternativní pohon a neveřejnou infrastrukturu u podnikatelských subjektů.

 

Kdo může žádat:

  • právnické osoby
  • fyzické osoby podnikající

 

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

  • Opatření podporovaná z programu jsou opatření vedoucí k naplnění cílů tzv. čisté mobility a zvyšování podílu OZE v dopravě, resp. zlepšování kvality ovzduší a snížení emisí z dopravy prostřednictvím podpory přechodu na alternativní nízkoemisní paliva, rozvoj infrastruktury dobíjecích a čerpacích stanic a podpora pořizování nízkoemisních vozidel.

 

Příklady podporovaných opatření:

  • Podpora čisté mobility výstavbou infrastruktury:

– výstavba a pořízení neveřejných dobíjecích/ čerpacích stanic pro vozidla s alternativním pohonem

  • Podpora čisté mobility pořizováním:

– osobních, užitkových a nákladních silničních vozidel pro podnikání s alternativním pohonem (elektřina, vodík, bioCNG/LNG)

– drážních vozidel s alternativním pohonem (bioCNG/LNG, vodík, akumulátorové nebo s elektrickým přenosem výkonu z nepalivových OZE)

 

 

 


Termíny výzvy:
Výzva:                                                   1. pol. 2022
Příjem žádostí:                                      bude upřesněno dle výzvy

 

 

 

 

 

 

Pozn. V tomto resumé jsou uvedeny předběžné údaje dostupné na stránkách Státního fondu životního prostředí ČR.

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: