Modernizační fond - TANSCom

Modernizace dopravy v podnikatelském sektoru

Poskytovatel:             Státní fond životního prostředí

Oblast zaměření:        investice do modernizace energetických systémů a zlepšení energetické účinnosti
 


Cíl programu:
Modernizační fond je jedním z nástrojů zaměřujících se na oblast klimatu a energetiky, který přispívá k zajištění přechodu EU na udržitelnější hospodářství. Program TRANSCom je jedním z programů Modernizačního fondu, který je zaměřen na nákup a pořízení vozidel na alternativní pohon a neveřejnou infrastrukturu u podnikatelských subjektů.


Kdo může žádat:

 • právnické osoby
 • fyzické osoby podnikající
   

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • Opatření podporovaná z programu jsou opatření vedoucí k naplnění cílů tzv. čisté mobility a zvyšování podílu OZE v dopravě, resp. zlepšování kvality ovzduší a snížení emisí z dopravy prostřednictvím podpory přechodu na alternativní nízkoemisní paliva, rozvoj infrastruktury dobíjecích a čerpacích stanic a podpora pořizování nízkoemisních vozidel.
   

Příklady podporovaných opatření:

 • Podpora čisté mobility výstavbou infrastruktury:
  • výstavba a pořízení neveřejných dobíjecích/ čerpacích stanic pro vozidla s alternativním pohonem
 • Podpora čisté mobility pořizováním:
  • osobních, užitkových a nákladních silničních vozidel pro podnikání s alternativním pohonem (elektřina, vodík, bioCNG/LNG)
  • drážních vozidel s alternativním pohonem (bioCNG/LNG, vodík, akumulátorové nebo s elektrickým přenosem výkonu z nepalivových   OZE)

Termíny výzvy:
Výzva:                                                   2. pol. 2021
Příjem žádostí:                                       harmonogram bude zveřejněn ve 2. čtvrtletí 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: