Modernizační fond

Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře (ENERGOV)


Příjemci:

Organizace jako jsou např. školy, kulturní a sportovní zařízení, dále pak vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem, státní podniky, organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, spolky, církve, fundace, ústavy apod.; prioritně na území Prahy, po dočerpání prostředků z OPŽP celá ČR.

 


Zaměření podpory:

Revitalizace budov veřejného sektoru a veřejné infrastruktury s cílem snížení konečné spotřeby energie a využití OZE.

Podpora dále klade důraz na zajištění vnitřní kvality prostředí v budově, včetně adaptace na změnu klimatu a využití z pohledu uplatnění inovativních technologií.

 


Typové aktivity:

  • snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury,
  • snížení energetické náročnosti systémů technologické spotřeby energie,
  • výstavba nových veřejných budov, které budou splňovat parametry pro pasivní nebo plusové budovy.

Zároveň budou podporovány i aktivity spojené se zvyšováním využití obnovitelných zdrojů energie:

  • výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy,
  • výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro zajištění dodávek systémové energie ve veřejném sektoru.


Alokace: 6 mld. Kč

Předpokládaný termín příjmu žádostí: v průběhu roku 2021

Míra podpory: až 80 %

 

 

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: