Modernizační fond

Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře (ENERGOV)


Poskytovatel:               Státní fond životního prostředí
Oblast zaměření:          investice do modernizace energetických systémů a zlepšení energetické účinnosti

Cíl programu:

Modernizační fond je jedním z nástrojů zaměřujících se na oblast klimatu a energetiky, který přispívá k zajištění přechodu EU na udržitelnější hospodářství. Program ENERGGov je jedním z programů Modernizačního fondu, který je zaměřen na podporu komplexních opatření ke zlepšení energetické účinnosti a využití obnovitelných a nízkoemisních zdrojů ve veřejných budovách, budovách státu a veřejné infrastruktuře.

Kdo může žádat:

  • Organizace jako jsou např. školy, kulturní a sportovní zařízení, dále pak vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem, státní podniky, organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, spolky, církve, fundace, ústavy apod.

 

Na co lze získat podporu (příklady podporovaných aktivit):

  • Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury.
  • Snížení energetické náročnosti systémů technologické spotřeby energie.
  • Výstavba nových veřejných budov, které budou splňovat parametry pro pasivní nebo plusové budovy.
  • Výstavba a modernizace obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy.
  • Výstavba a modernizace obnovitelných zdrojů energie pro zajištění dodávek systémové energie ve veřejném sektoru.
  • Zlepšení kvality vnitřního prostředí budovy.
  • Zvýšení adaptability budov na změnu klimatu.

Termíny výzvy:

Výzva:                                                   3.Q/4.Q 2022

Příjem žádostí:                                        bude upřesněno dle výzvy

 

 

Pozn. V tomto resumé jsou uvedeny předběžné údaje dostupné na stránkách Státního fondu životního prostředí ČR.

 

Mám zájem o bližší informace: