Modernizační fond

Modernizace veřejné dopravy (TRANSGov)

 

Poskytovatel:               Státní fond životního prostředí
Oblast zaměření:        investice do modernizace energetických systémů a zlepšení energetické účinnosti
 

Cíl programu:

Modernizační fond je jedním z nástrojů zaměřujících se na oblast klimatu a energetiky, který přispívá k zajištění přechodu EU na udržitelnější hospodářství. Program TRANSGov je jedním z programů Modernizačního fondu, který je zaměřen na pořízení vozidel na alternativní pohon a infrastruktury pro veřejnou dopravu.

Kdo může žádat:

 • veřejné subjekty,
 • podniky s majetkovou účastí státu a veřejných subjektů,
 • veřejné nepodnikatelské subjekty,
 • podnikatelské subjekty se závazkem veřejné služby.

 

Na co lze získat podporu (příklady podporovaných aktivit):

 • Podpora čisté mobility výstavbou infrastruktury:
 • výstavba dobíjecích stanic pro elektrobusy a bateriové trolejbusy veřejné dopravy,
 • výstavba čerpacích/plnicích stanic pro vozidla veřejné dopravy s alternativním pohonem (vodík, bioCNG/LNG).
 • Podpora čisté mobility pořizováním:
 • silničních vozidel veřejné dopravy s alternativním pohonem (elektřina, vodík, bioCNG/LNG),
 • parciálních trolejbusů veřejné dopravy,
 • osobních a užitkových vozidel s alternativním pohonem (elektřina, vodík, bioCNG/LNG),
 • drážních vozidel s alternativním pohonem (bioCNG/LNG, vodík, akumulátorové nebo s elektrickým přenosem výkonu z bezemisních zdrojů) pro osobní dopravu.

Termíny výzvy:
Výzva:                                                  1. pol. 2022
Příjem žádostí:                                    bude upřesněno dle výzvy

 

Pozn. V tomto resumé jsou uvedeny předběžné údaje dostupné na stránkách Státního fondu životního prostředí ČR.

Mám zájem o bližší informace: