Modernizační fond

Modernizace veřejné dopravy (TRANSGov)


Příjemci:

Veřejné subjekty, příspěvkové organizace a podniky s majetkovou účastí státu a veřejných subjektů a veřejné nepodnikatelské subjekty a podnikatelské subjekty se závazkem veřejné služby.

 


Zaměření podpory:

Přechod na alternativní nízkoemisní paliva, rozvoj infrastruktury veřejných dobíjecích, plnicích a čerpacích stanic a podpora pořizování nízkoemisních vozidel.
 


Typové aktivity:

  • Podpora čisté mobility výstavbou infrastruktury:
  • výstavba dobíjecích stanic pro elektrobusy a bateriové trolejbusy veřejné dopravy,
  • výstavba čerpacích/plnicích stanic pro vozidla veřejné dopravy s alternativním pohonem (vodík, bioCNG/LNG).
  • Podpora čisté mobility pořizováním:
  • silničních vozidel veřejné dopravy s alternativním pohonem (elektřina, vodík, bioCNG/LNG),
  • parciálních trolejbusů veřejné dopravy,
  • osobních a užitkových vozidel s alternativním pohonem (elektřina, vodík, bioCNG/LNG),
  • drážních vozidel s alternativním pohonem (bioCNG/LNG, vodík, akumulátorové nebo s elektrickým přenosem výkonu z bezemisních zdrojů) pro osobní dopravu.


Alokace: 5,25 mld. Kč

 

Předpokládaný termín příjmu žádostí: v průběhu roku 2021 (do konce roku 2024 pouze státní a veřejný sektor)

Míra podpory: až 80 %

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: