Modernizační fond

Modernizace dopravy v podnikatelském sektoru (TRANSCom)
 

Příjemci:

Podnikatelské subjekty

Zaměření podpory:

Program podporuje nákup a pořízení vozidel na alternativní pohon a neveřejnou infrastrukturu u podnikatelských subjektů.

Typové aktivity:

Podpora čisté mobility výstavbou infrastruktury:

  • výstavba a pořízení neveřejných dobíjecích/ čerpacích stanic pro vozidla s alternativním pohonem (H2, elektro).

Podpora čisté mobility pořizováním:

  • osobních, užitkových a nákladních silničních vozidel pro podnikání s alternativním pohonem (elektřina, vodík, bioCNG/LNG),
  • drážních vozidel s alternativním pohonem (bioCNG/LNG, vodík, akumulátorové nebo s elektrickým přenosem výkonu z nepalivových OZE).

Příjem žádostí: předpoklad 4Q/2023

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: