Modernizační fond

Modernizace dopravy v podnikatelském sektoru (TRANSCom)

 

Poskytovatel:               Státní fond životního prostředí
Oblast zaměření:          investice do modernizace energetických systémů a zlepšení energetické účinnosti
 

Cíl programu:

Modernizační fond je jedním z nástrojů zaměřujících se na oblast klimatu a energetiky, který přispívá k zajištění přechodu EU na udržitelnější hospodářství. Podpora projektů pro nákup vozidel na alternativní pohon a neveřejnou infrastrukturu u podnikatelských subjektů.

Kdo může žádat:

Podniky všech velikostí

Na co lze získat podporu (příklady podporovaných aktivit):

Podpora čisté mobility výstavbou infrastruktury:

  • výstavba a pořízení neveřejných dobíjecích/ čerpacích stanic pro vozidla s alternativním pohonem.

Podpora čisté mobility pořizováním:

  • osobních, užitkových a nákladních silničních vozidel pro podnikání s alternativním pohonem (elektřina, vodík, bioCNG/LNG),
  • drážních vozidel s alternativním pohonem (bioCNG/LNG, vodík, akumulátorové nebo s elektrickým přenosem výkonu z nepalivových OZE).

 Alokace: cca 5,4 mld. Kč

Termíny výzvy:

Výzva:                                                   4.Q 2022

 

Mám zájem o bližší informace: