Ministerstvo pro místní rozvoj

Podpora rozvoje regionů 2021 - Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli


Příjemci:
Předpoklad obce


Zaměření podpory:
Budou podporovány akce zaměřené na obnovu (rekonstrukce, modernizace, přestavba, přístavba) veřejných budov, které jsou využívané, jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu. Jejich užívání není zpoplatněno a jsou veřejně přístupné. Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit
k provozování ekonomické činnosti.


Typové aktivity:

  • Podpora obnovy místních komunikací DT není vyhlášen pro výzvu
  • Podpora obnovy sportovní infrastruktury DT není vyhlášen pro výzvu
  • Podpory obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury DT není vyhlášen pro výzvu
  • Rekonstrukce a přestavba veřejných budov


Předpokládaný termín příjmu žádostí: bude upřesněno

Míra podpory: 70%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: