Ministerstvo pro místní rozvoj

Podpora pro odstraňování bariér v budovách pro rok 2021

Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách
městských a obecních úřadů

Příjemci:
Obce

Zaměření podpory:
Budování ucelených bezbariérových tras měst a obcí.

Typové aktivity:

  • Zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér
    v budovách městských a obecních úřadů a v budovách domů s pečovatelskou službou náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras v obcích a městech.

Předpokládaný termín příjmu žádostí: bude upřesněno

Míra podpory: až do výše 50%

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: