Integrovaný regionální operační program

Mateřské školy – SC 4.1 (MRR) - II.

Příjemci:

Školské právnické osoby, obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji, NNO, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb, církve, církevní organizace, OSS, PO OSS, ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti) - Pouze pro méně rozvinuté regiony (KVK, ULK, LBK, HKK, PAK, OLK, ZLK, MSK)

Zaměření podpory:

Investiční dotace pro MŠ.

Míra dotace: Výše dotace se pohybuje v rozmezí 85 % z celkových způsobilých výdajů.

Příjem žádostí: od 14.2.2023

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: