smazat

Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám

1.6.7 Návštěvnická infrastruktura sloužící k usměrnění návštěvníků v chráněných územích a zvýšení povědomí o problematice ochrany přírody.

 

Příjemci: veřejné i soukromé subjekty

Typové aktivity:

  • Budování návštěvnických a informačních středisek ochrany přírody.
  • Budování chodníků a stezek, pozorovatelen, informačních a interaktivních prvků.
  • Tvorba koncepce práce s návštěvnickou veřejností.
  • Komplexní práce s návštěvnickou veřejností.
  • Informační činnosti celostátních strategií v ochraně přírody a krajiny.

 

Alokace: cca 10,7 mld. Kč

Míra podpory: max. 80 % způsobilých výdajů

Předpokládaný termín příjmu žádostí: 3.Q 2022

 

Mám zájem o bližší informace: