Národní plán obnovy

Fyzická infrastruktura a zelená tranzice

Rozvoj čisté mobility


Příjemci:

Předpoklad obce

 


Zaměření podpory:

Budování infrastruktury a podpora nákupu vozidel

 


Typové aktivity:

  • Budování veřejné infrastruktury
  • Vybudování dobíjecí infrastrukturu pro vozidla na alternativní pohon
  • Snížení hluku a znečištění v okolí silnic
  • Omezení dopadů dopravy na přírodu a krajinu, omezit dopady fragmentace krajiny
  • Rozvoj železniční infrastruktury; Rozvoj infrastruktury MHD v elektrické trakci; Podpora obnovy vozidel na alternativní energie; Digitalizace na silniční a železniční infrastruktuře
  • Vozidla (el, H2, CNG/LNG) pro obce, kraje, státní správu


Alokace: 1,8 mld. Kč

Předpokládaný termín příjmu žádostí: 3. – 4. čtvrtletí 2021

Míra podpory: 85 %

 

 

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: