Národní plán obnovy

Program regenerace a podnikatelského využití brownfieldů – Výzva VI-2023 (Národní plán obnovy)


Vyhlašovatel:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Zaměření podpory: 

Revitalizace území se starou stavební zátěží ve vlastnictví obcí a krajů pro podnikatelské využití.

Cílem je poskytnout podporu městům, městským částem, obcím a krajům na odstranění brownfieldů a umožnit následné využití těchto nemovitostí převážně pro podnikání. Projekty mohou být doplňkově využity rovněž pro nepodnikatelské účely včetně výstavby obecních bytů

Příjemci: města, městské části, obce a kraje z celé ČR

Podporované činnosti:

Revitalizace brownfieldů:

− renovace budov pro dosažení energetických úspor

− demolice a výstavba energeticky úsporných budov

Není možná jen demolice nebo demolice a vybudování infrastruktury

Forma a výše podpory:

Z prostředků dotace lze hradit max. 50 % způsobilých výdajů.

Min. 1 mil. Kč a max. 80 mil. Kč na jeden projekt.

Specifické podmínky:

U projektu typu renovace musí dojít k min. 30 % úspoře spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů oproti výchozímu stavu budovy dle energetického posudku. Pro výdaje na úsporu energie musí být předložen samostatný rozpočet.

Alokace: 160 mil. Kč

Příjem žádostí: 13. 7. 2023 – do vyčerpání alokace

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2025

 

 

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: