Národní plán obnovy

Fyzická infrastruktura a zelená tranzice

Transformace průmyslu a přechod na čistší zdroje energie


Příjemci: Předpoklad obce

 


Zaměření podpory:

Dekarbonizování průmyslu (dostát dekarbonizačním závazkům ČR) mobilizací veřejných a soukromých investic.

 


Typové aktivity:

  • Teplárenství – zdroj i distribuce tepla (přechod z uhlí na lokální bezemisní zdroje a nízkoemisní paliva - biomasa, odpady, druhotné zdroje a plyn, nahrazení kotlů na pevná paliva, zvýšení podílu TČ)
  • Výstavba nových OZE včetně akumulace (FVE, VtE, bioplyn, biomasa, geotermální energie atd.)


Alokace: 7,66 mld. Kč

Předpokládaný termín příjmu žádostí: 3. čtvrtletí 2021

Míra podpory: průměrně 40 % dotace

 

 

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: