Zpracování Krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání (KAP) v rámci OP VVV

05.10.2015 - Cílem je plánovat společné nebo sdílené aktivity v území, které přispějí k naplnění Dlouhodobého záměru vzdělávání a vzdělávací soustavy kraje a zlepší kvalitu vzdělávání ve školách, s důrazem na podporu škol se slabšími výsledky, slabších žáků a rozvoj pOprávněnými žadateli v této výzvy jsou orgány státní správy a samosprávy – kraje, včetně hl.m.Prahy
Výzva je vyhlášena od 8. 7. 2015
Datum zahájení příjmu žádostí o dotaci 28. 8. 2015.
Datum ukončení příjmu žádostí: do vyčerpání alokace 340 000 000Kč, nejpozději 30. 12. 2022.
Spolufinancování ve výši min. 5 %.
Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 17 000 000Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 26 000 000Kč 

Stručné resumé programu


« Aktuality

Zpracování Krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání (KAP) v rámci OP VVV

 

› | Zpracování Krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání (KAP) v rámci OP VVV

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz