Aktuality

Program TREND – očekávaná dotační výzva na podporu VaV

Program TREND – očekávaná dotační výzva na podporu VaV

16.02.2021 - Na datum 10. 3. 2021 se chystá další zajímavá dotační výzva, a to z programu na podporu výzkumu a vývoje TREND – nováčci. Tento program pomůže firmám zafinancovat mzdy odborných pracovníků, materiál, smluvní výzkum a další náklady, které při vývojových a

!! Rozhodnutí o poskytnutí dotace !!

!! Rozhodnutí o poskytnutí dotace !!

09.02.2021 - Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídicí orgán OP PIK u Výzvy VIII programu Aplikace z důvodu podpory podnikatelům ve ztížených ekonomickým podmínkách souvisejících s COVID-19 zahájí u projektů, které získají 75 a více bodů v rámci jednotlivých dílčích

Prodloužení příjmu žádostí o podporu u VIII. Výzvy programu Inovace

Prodloužení příjmu žádostí o podporu u VIII. Výzvy programu Inovace

02.02.2021 - Dne 28. 1 .2021 na základě rozhodnutí Řídicího orgánu OP PIK došlo k prodloužení příjmu žádostí o podporu u VIII. Výzvy programu Inovace (inovační projekt) do 30. dubna 2021.

MODERNIZAČNÍ FOND PRO PODNIKATELE V PRAZE SPUŠTĚN

MODERNIZAČNÍ FOND PRO PODNIKATELE V PRAZE SPUŠTĚN

22.01.2021 - Projekty podnikatelů na výstavbu FOTOVOLTAICKÝCH PANELŮ je nyní možné podpořit také na území Prahy

Vysoký zájem o dotační programy

Vysoký zájem o dotační programy

13.01.2021 - Současná ekonomická situace znamená pro mnoho podnikatelů zvýšený zájem o další zdroje financování. Z tohoto důvodu je o aktuální dotační výzvy enormní zájem, kdy v podstatě ve všech hlavních dotačních programech dochází k výraznému převisu žádostí o dota

Webinář Hospodářské komory s experty z MPO a AC

Webinář Hospodářské komory s experty z MPO a AC

27.10.2020 - Minulý týden ve středu 14. 10. 2020 proběhl zajímavý webinář na téma „6 kroků, jak na dotace s experty z Ministerstva průmyslu a Hospodářské komory“.

​DOTACE ICT a sdílené služby - Digitální podnik

​DOTACE ICT a sdílené služby - Digitální podnik

11.10.2020 - Dotace na investice do SW, HW a ostatních strojů a zařízení s ICT přímo souvisejících, anebo využívání ICT řešení.

DOTACE - ÚSPORY ENERGIE PRO PODNIKY

DOTACE - ÚSPORY ENERGIE PRO PODNIKY

11.10.2020 - Dotace na veškerá opatření, která spoří energie, tj. od zateplování, výměny oken, přes využití odpadního tepla, výměnu osvětlení, OZE

DOTACE - Potenciál

DOTACE - Potenciál

11.10.2020 - Dotace na pořízení infrastruktury (technologie, stavba) pro výzkumně vývojové účely. Pouze pro malé a střední podniky, výjimečně pro velké firmy.

DOTACE - Program Technologie - Průmysl 4.0

DOTACE - Program Technologie - Průmysl 4.0

11.10.2020 - Dotace na pořízení výrobních a nevýrobních technologií pro digitální transformaci podniku, tzn. pořízení strojů, přístrojů, HW, SW a dalších ICT technologií pro posun v automatizaci a robotizaci výroby, podnikových procesů, atd. Pro malé a střední podniky

!! MPO zrušilo některé zajímavé výzvy OP PIK !!

!! MPO zrušilo některé zajímavé výzvy OP PIK !!

11.10.2020 - S ohledem na vyčerpání finančních prostředků zrušilo Ministerstvo průmyslu a obchodu některé zajímavé výzvy pro podnikatele z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

DOTACE - Aplikace

DOTACE - Aplikace

11.10.2020 - Dotace na mzdy vývojových pracovníků a na další související náklady při výzkumu a vývoji nových výrobků, materiálů, technologií, apod.

DOTACE - Inovace

DOTACE - Inovace

11.10.2020 - Dotace na pořízení výrobních technologií pro zavedení výroby inovovaných výrobků a výrobních procesů.

Program The Country for the Future

Program The Country for the Future

03.04.2020 - V pátek 3. 4. byla vyhlášená speciální dotace na zavádění nových řešení formou inovací postupů a organizačních inovací v malých a středních podnicích, která mohou napomoci s bojem proti COVID19 či obdobně budoucí zdravotní hrozbě, jejím následkům či preve

Program Czech Rise Up - Chytrá opatření proti COVID-19

Program Czech Rise Up - Chytrá opatření proti COVID-19

03.04.2020 - V pátek 3. 4. byla vyhlášená speciální dotace na projekty nových řešení pro boj proti COVID-19, které financuje náklady potřebné pro rychlé uvedení řešení do praxe. Cílem je rychlé nasazení technologií a řešení, a to medicínských a nemedicínských, které u

Finanční prostředky pro začínající podnikatele

Finanční prostředky pro začínající podnikatele

20.02.2020 - Zajímavou příležitostí pro začínající podnikatele je otevření výzvy do programu Technologie. Cílem výzvy je podpořit podnikatelské záměry malých podniků, které vznikly v období od 1. 1. 2015 – 31. 12. 2018.

Očekávaná oblíbená výzva - Fotovoltaické elektrárny

Očekávaná oblíbená výzva - Fotovoltaické elektrárny

20.02.2020 - V prosinci minulého roku byla vyhlášena očekávaná výzva do programu Úspory energie – Fotovoltaické elektrárny s/bez akumulace pro vlastní spotřebu. Firmy mohou získat dotaci na instalaci fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřeb

Navýšení alokace VII. Výzvy programu Aplikace

Navýšení alokace VII. Výzvy programu Aplikace

20.02.2020 - Řídící orgán OP PIK dne 6. 2. 2020 oznámil, že došlo k navýšení alokace VII. výzvy programu OP PIK APLIKACE z 3 mld. Kč na 3,9 mld. Kč.

Dotace na vzdělávání pracovníků – výzva 110

Dotace na vzdělávání pracovníků – výzva 110

20.02.2020 - Asistenční centrum, a.s. pomohlo získat Hospodářské komoře ČR projekt, kterým se financuje vzdělávání firem.

Výzva do programu Potenciál

Výzva do programu Potenciál

17.12.2019 - V září byla vyhlášena nová výzva do programu Potenciál. Cílem programu je poskytnutí dotace na stroje, přístroje, zařízení a stavby (včetně novostavby) určených pro výzkum a vývoj.

Výzva do programu Aplikace

Výzva do programu Aplikace

17.12.2019 - Výzva do programu Aplikace umožňuje podnikům čerpat finanční prostředky na osobní náklady vývojových pracovníků, kteří pro firmu realizují vývoj nových produktů, materiálů a technologií.

Výzva do programu Inovace

Výzva do programu Inovace

17.12.2019 - Aktuálně probíhá příjem žádostí do programu Inovace. Program je zaměřen na nákup výrobních technologií, na kterých bude vyráběn nový nebo inovovaný produkt, který prošel výzkumem či vývojem.

Očekávaná oblíbená výzva – Fotovoltaické elektrárny

Očekávaná oblíbená výzva – Fotovoltaické elektrárny

17.12.2019 - V prosinci letošního roku byla vyhlášena očekávaná výzva do programu Úspory energie – Fotovoltaické elektrárny s/bez akumulace pro vlastní spotřebu.

Finanční prostředky pro začínající podnikatele, nové firmy a záměry

Finanční prostředky pro začínající podnikatele, nové firmy a záměry

17.12.2019 - Zajímavou příležitostí pro podnikatele začínající podnikatele, pro nové firmy a záměry bude otevření výzvy do programu Technologie.

Vyhlášena Výzva III programu podpory Proof of Concept

Vyhlášena Výzva III programu podpory Proof of Concept

03.12.2019 - Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo v úterý 26. listopadu 2019 Výzvu III programu podpory Proof od Concept.

Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny – Výzva V.

Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny – Výzva V.

03.12.2019 - 2. 12. 2019 byla vyhlášená výzva „Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny“. Cílem Výzvy je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti využití druhotných surovin.

Nízkouhlíkové technologie – Akumulace energie – Výzva V

Nízkouhlíkové technologie – Akumulace energie – Výzva V

03.12.2019 - 2. 12. 2019 byla vyhlášená výzva „Nízkouhlíkové technologie – Akumulace energie“. Cílem programu je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti nakládání s energií.

Nízkouhlíkové technologie – Akumulace energie – Výzva V

Nízkouhlíkové technologie – Akumulace energie – Výzva V

03.12.2019 - 2. 12. 2019 byla vyhlášená výzva „Nízkouhlíkové technologie – Akumulace energie“. Cílem programu je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti nakládání s energií.

Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita – Výzva V

Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita – Výzva V

03.12.2019 - 2. 12. 2019 byla vyhlášená výzva „Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita“. Cílem Výzvy je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti elektromobility.

MPO vyhlásilo novou výzvu, podpoří školicí střediska nositele ITI v ostravské aglomeraci

MPO vyhlásilo novou výzvu, podpoří školicí střediska nositele ITI v ostravské aglomeraci

03.12.2019 - Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 2. prosince 2019 II. Výzvu z programu Školicí střediska v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020, která je zaměřena na podporu integrovaných projektů naplňujíc

Výzva č. 91 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - III

Výzva č. 91 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - III

03.12.2019 - Dne 14. listopadu 2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které spravuje Integrovaný regionální operační program, vyhlásilo výzvu č. 91 „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - III“

Výzva č. 91 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - III

Výzva č. 91 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - III

03.12.2019 - Dne 14. listopadu 2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které spravuje Integrovaný regionální operační program, vyhlásilo výzvu č. 91 „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - III“

Pozvánka na konzultační den OP PIK

Pozvánka na konzultační den OP PIK

07.11.2019 - Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Agenturou pro podnikání a inovace pořádá v pořadí první Konzultační den OP PIK, který je určený pro žadatele o podporu, poradenské kanceláře a hospodářské partnery.

Dokládání velikosti podniku – MSP

Dokládání velikosti podniku – MSP

07.11.2019 - S platností od 17.10. se mění povinnost žadatelů o dotace v OP PIK k dokládání velikosti podniku. Při podání žádosti o podporu deklaruje žadatel v Prohlášení pouze plnění informační povinnosti dle zákona a vlastnickou strukturu mimo daňové ráje.

Zvýšení limitů pro výběrová řízení

Zvýšení limitů pro výběrová řízení

07.11.2019 - S účinností od 23. 10. 2019 platí nově vyhlášená Pravidla pro výběr dodavatelů. Došlo ke zvýšení limitů určujících postup dle těchto pravidel a to ze 400 tis. na 500 tis. Kč bez DPH v případě veřejného zadavatele, „dotovaného“ zadavatele a zadavatele, kte

Výzva „Implementace krajských akčních plánů II“

Výzva „Implementace krajských akčních plánů II“

07.11.2019 - Od 31. 10. 2019 mohou Kraje podávat žádosti v rámci výzvy „Implementace krajských akčních plánů II“. Výzva podporuje zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na území krajů prostřednictvím realizace zastřešujících aktivit, které doplňují dílčí

Plánovaná výzva do programu Proof of Concept

Plánovaná výzva do programu Proof of Concept

17.10.2019 - Cílem programu Proof of concept je podpora transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky.

Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám

09.10.2019 - Program Nová zelená úsporám patří k nejefektivnějším programům v České republice zaměřeným na úspory energie v budovách pro bydlení.

Výsadba stromů na veřejných prostranstvích

Výsadba stromů na veřejných prostranstvích

09.10.2019 - Ministerstvo životního prostředí spouští zcela nový dotační program na podporu komunitní výsadby listnatých stromů na veřejných prostranstvích.

Harmonogram výzev OPŽP na rok 2020

Harmonogram výzev OPŽP na rok 2020

09.10.2019 - V příštím roce má v plánu Ministerstvo životního prostředí vyhlásit 13 výzev k podávání žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí.

Kotlíkové dotace

Kotlíkové dotace

09.10.2019 - Dotační program známý jako kotlíkové dotace byl vyhlášen Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního Programu Životní prostředí.

Očekávaná výzva do Programu Úspory energie - Fotovoltaické elektrárny

Očekávaná výzva do Programu Úspory energie - Fotovoltaické elektrárny

08.10.2019 - V prosinci letošního roku bude vyhlášena očekávaná výzva do programu Úspory energie – Fotovoltaické elektrárny s/bez akumulace pro vlastní spotřebu. Jedná se o nejoblíbenější výzvu mezi podnikatelskými subjekty.

Finanční prostředky pro podnikatele s krátkodobou historií

Finanční prostředky pro podnikatele s krátkodobou historií

08.10.2019 - Zajímavou výzvou pro podnikatele s krátkodobou historií bude připravované otevření výzvy do programu Technologie. Cílem této výzvy je podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků

Plánavaná výzva do Programu Proof of Concept

Plánavaná výzva do Programu Proof of Concept

08.10.2019 - Cílem programu a Výzvy Proof of concept je podpora aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, které mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi.

Vyhlášená výzva do Programu Potenciál

Vyhlášená výzva do Programu Potenciál

08.10.2019 - V září byla vyhlášena nová výzva do Programu Potenciál. Cílem programu je podpora zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro vlastní výzkum, vývoj a inovační aktivity.

Vyhlášení výzvy do Programu Aplikace

Vyhlášení výzvy do Programu Aplikace

08.10.2019 - Nově otevřená a vyhlášená výzva do Programu Aplikace umožňuje podnikům čerpat finanční prostředky na získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb

Plánované vyhlášení výzvy do Programu Inovace

Plánované vyhlášení výzvy do Programu Inovace

08.10.2019 - V říjnu bude zahájen příjem žádostí do Programu Inovace. Cílem programu je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti,

Asistenční vouchery Ústeckého kraje

Asistenční vouchery Ústeckého kraje

08.10.2019 - Ústecký kraj vyhlásil dotační program „Asistenční vouchery Ústeckého kraje“ v rámci Výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Cílem programu je prostřednictvím poskytnutí neinvestiční dotace zajistit přípravu a zpracování projektových záměrů

Aktualizace harmonogramu výzev OP PIK 2019

Aktualizace harmonogramu výzev OP PIK 2019

19.09.2019 - Řídicí orgán OP PIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu, provedl ve středu 18.9.2019 aktualizaci harmonogramu výzev OP PIK pro rok 2019. Zdůvodnění provedených změn je součástí dokumentu na kartě „Přehled provedených změn“.

Úsporné stavby mají zelenou, o dotace je enormní zájem

Úsporné stavby mají zelenou, o dotace je enormní zájem

19.09.2019 - Nejeden stavebník se bude muset od příštího roku zamyslet nad energetickou náročností svého budoucího domu.

Finanční prostředky na zpracování odpadů

Finanční prostředky na zpracování odpadů

19.09.2019 - Mezi hlavní cíle výzvy patří podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu,

Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe 2019

Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe 2019

19.09.2019 - Dotace je určena na přípravu komplexně zpracovaného kvalitního energeticky úsporného projektu s návrhem kombinace energeticky úsporných opatření v podobě studie proveditelnosti/energetického posouzení,

Připravuje se výzva na Ozdravné pobyty pro děti s ekologickým výukovým programem

Připravuje se výzva na Ozdravné pobyty pro děti s ekologickým výukovým programem

19.09.2019 - Školy, školky a jiné dětské kolektivy z oblastí s nejvíce znečištěným ovzduším se mohou ucházet o finanční příspěvky na uspořádání ozdravných pobytů pro děti s ekologickým výukovým programem (EVP).

Výzkum a vývoj – vyhlášený program TREND

Výzkum a vývoj – vyhlášený program TREND

04.06.2019 - Technologická agentura České republiky pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu vyhlásila program průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND.

Výzkum a vývoj – plánovaný program Doprava 2020+

Výzkum a vývoj – plánovaný program Doprava 2020+

08.05.2019 - Technologická agentura České republiky vyčlenila finanční prostředky i na oblast dopravy. Dalším programem na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy je program Doprava 2020+. Hlavním cílem programu je prostřednic

Výzkum a vývoj – plánovaný program Prostředí pro život

Výzkum a vývoj – plánovaný program Prostředí pro život

08.05.2019 - Dalším programem, který připravuje Technologická agentura České republiky je program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život.

Úspory energie - plánované vyhlášení

Úspory energie - plánované vyhlášení

24.04.2019 - Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje další výzvu na čerpání dotací z programu Úspory energie. Mezi podporované aktivity patří především: modernizace a rekonstrukce rozvodu elektřiny, plynu a tepla v budovách; zavádění a modernizace systémů měření

Nemovitosti - modernizace objektů - připravované výzvy

Nemovitosti - modernizace objektů - připravované výzvy

24.04.2019 - Na červen 2019 se také připravuje vyhlášení jedné z výzev do programu Nemovitosti. Tato výzva je zaměřená především na podporu cestovního ruchu.

Podpora kurzů a vzdělávání

Podpora kurzů a vzdělávání

24.04.2019 - Hospodářská komora České republiky (HKČR) a její regionální složky získaly dotace pro vzdělávání zaměstnanců firem (členů HKČR). Školení může být zaměřené na různé oblasti složené z různých modulů, dle potřeb firmy.

Aktualizace harmonogramu výzev OP PIK 2018

Aktualizace harmonogramu výzev OP PIK 2018

06.11.2018 - Řídící orgán OP PIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu, provedl 6. 11. 2018 aktualizaci harmonogramu výzev OP PIK pro rok 2018.

Další výzva do programu OP PIK Úspory energie – Fotovoltaické systémy

Další výzva do programu OP PIK Úspory energie – Fotovoltaické systémy

05.11.2018 - O další výzvě na podporu fotovoltaických systému s nebo bez akumulace energie pro vlastní spotřebu se rozhodne v příštím roce.

Upozornění pro žadatele z programů OP PIK ke zpracování výběrových řízení

Upozornění pro žadatele z programů OP PIK ke zpracování výběrových řízení

05.11.2018 - V rámci administrace dotačních projektů z OP PIK má žadatel za podmínek stanových Pravidly pro výběr dodavatelů v OP PIK povinnost vyhlásit výběrová řízení na dodavatele.

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo několik programů na podporu a rozvoj regionů

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo několik programů na podporu a rozvoj regionů

02.11.2018 - Regionální programy podpory představují účinné nástroje, kterými může státní správa pozitivně ovlivňovat území znevýhodněných nebo strukturálně či jinak postižených regionů.

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo několik programů na podporu bydlení

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo několik programů na podporu bydlení

02.11.2018 - Program Ministerstva pro místní rozvoj nabízí i podpůrné programy a dotační tituly v rámci bytové politiky. Finančně podporovanými aktivitami budou pečovatelské byty a komunitní domy pro seniory.

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo několik programů na podporu cestovního ruchu

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo několik programů na podporu cestovního ruchu

02.11.2018 - Cílem dotačního programu je zvýšení potenciálu a konkurenceschopnosti regionů, usnadnění pohybu návštěvníků v destinacích, rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu,

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo několik programů na podporu územně plánovacích činností obcí

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo několik programů na podporu územně plánovacích činností obcí

02.11.2018 - Hlavním cílem programu Podpora územně plánovacích činností obcí je přispět ke koncepčnímu územnímu rozvoji prostřednictvím systémové dotace na zpracování územních plánů.

Otevřená výzva č. 78 „Energetické úspory v bytových domech III.“

Otevřená výzva č. 78 „Energetické úspory v bytových domech III.“

15.10.2018 - Příjem žádostí o podporu: trvá do 29. 11.2019 Specifický cíl: 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

Plánovaná výzva č. 86 „Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života“

Plánovaná výzva č. 86 „Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života“

15.10.2018 - Plánované vyhlášení výzvy: 30. 8. 2018 (příjem žádostí o podporu 09/2018 – 09/2019) Specifický cíl: 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Vyhlášená výzva na Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

Vyhlášená výzva na Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

10.10.2018 - Kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí,

Finanční prostředky na Energetické úspory v bytových domech

Finanční prostředky na Energetické úspory v bytových domech

10.10.2018 - Vlastníci bytových domů, kromě fyzických osob nepodnikajících; Společenství vlastníků jednotek; Bytová družstva jako správci bytových domů podle zákona č. 311/2013 Sb.,

Vyhlášení výzvy č. 4/2018 s názvem „Pilíře EVVO“ v rámci Národního programu Životní prostředí

Vyhlášení výzvy č. 4/2018 s názvem „Pilíře EVVO“ v rámci Národního programu Životní prostředí

20.08.2018 - Dne 24. 7. 2018 byla vyhlášena čtvrtá výzva letošního roku Národního programu Životní prostředí. Příjem žádostí bude probíhat od 3.9.2018 do 15.1.2019. Celková alokace činí 40 mil. Kč.

Vyhlášení výzvy č. 5/2018 s názvem „Národní síť EVVO“ v rámci Národního programu Životní prostředí

Vyhlášení výzvy č. 5/2018 s názvem „Národní síť EVVO“ v rámci Národního programu Životní prostředí

20.08.2018 - Dne 24. 7. 2018 byla vyhlášena pátá výzva letošního roku Národního programu Životní prostředí. Příjem žádostí bude probíhat od 25. 7. 2018 do 1. 10. 2018.

Aktualizace Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020

Aktualizace Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020

20.08.2018 - S účinností od 25. 7. 2018 platí nová verze Pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPŽP.

Vylepšená verze kalkulačky Nová zelená úsporám

Vylepšená verze kalkulačky Nová zelená úsporám

20.08.2018 - Nová kalkulačka vypočte, zda budova po rekonstrukci dosáhne na dotaci a jaká bude její výše, ale také kolik přibližně budou úsporná opatření stát.

SFDI vyhlašuje výzvy „Bezpečnost“ a „Cyklostezky“

SFDI vyhlašuje výzvy „Bezpečnost“ a „Cyklostezky“

20.08.2018 - Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2019 („Bezpečnost“) bylo vyhlášeno v novém termínu, již v červenci 2018 s příjmem žádostí do 15. lis

Obce mohou žádat o dotaci na zpracování studií systémů sídelní zeleně s následnou realizací.

Obce mohou žádat o dotaci na zpracování studií systémů sídelní zeleně s následnou realizací.

20.08.2018 - Až do 2. 1. 2020 bude otevřena výzva č. 115 v rámci Operačního programu Životní prostředí. Obce budou moci žádat o dotaci na zpracování studií systémů sídelní zeleně s následnou realizací.

Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů je předmětem nově vyhlášených výzev č. 104 a 114 v rámci OPŽP.

Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů je předmětem nově vyhlášených výzev č. 104 a 114 v rámci OPŽP.

20.08.2018 - Celkem 1,3 mld. Kč je připraveno pro žadatele, kteří budou v rámci výzev č. 104 a 114 žádat o dotaci

Půjčky na spolufinancování projektů energetických úspor a nakládání s odpady

Půjčky na spolufinancování projektů energetických úspor a nakládání s odpady

20.08.2018 - Státní fond životního prostředí (SFŽP) rozšiřuje nabídku půjček určených na spolufinancování projektů zaměřených na energetické úspory.

Čerpání finančních prostředků na sociální bydlení

Čerpání finančních prostředků na sociální bydlení

20.08.2018 - Obce, nestátní neziskové organizace (spolky, ústavy, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení), církve a církevní organizace mohou do 18. 9. 2018 žádat o podporu na sociální bydlení

Opět vyhlášen program Partnerství znalostního transferu - OPPIK

Opět vyhlášen program Partnerství znalostního transferu - OPPIK

14.08.2018 - Dne 25. června 2018 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu IV. výzvu programu Partnerství znalostního transferu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Zrušení povinnosti zpracovávat Informaci o pokroku

Zrušení povinnosti zpracovávat Informaci o pokroku

14.08.2018 - Dle metodického pokynu vydaného Řídícím orgánem se ruší povinnost podávat monitorovací zprávy „Informace o pokroku“ pro všechny projekty v OP PIK, a to s účinností k 27. 7. 2018.

Snadnější čerpání z programu POVEZ II (Vzdělávání zaměstnanců)

Snadnější čerpání z programu POVEZ II (Vzdělávání zaměstnanců)

14.08.2018 - Vzhledem k nízkému čerpání finančních prostředků z programu POVEZ II, došlo ke změně Podmínek pro zájemce o vstup do projektu.

Nejlépe hodnocený projekt zpracovaný týmem AC

Nejlépe hodnocený projekt zpracovaný týmem AC

14.08.2018 - Projektová žádost o dotaci zpracovaná Asistenčním centrem, a.s. pro Liberecký kraj, byla vyhodnocena jako nejlepší v dané výzvě.

Aktuální harmonogramu výzev OP PIK 2018

Aktuální harmonogramu výzev OP PIK 2018

14.08.2018 - Řídící orgán OP PIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu, provedl v úterý 7. 8. 2018 aktualizaci harmonogramu výzev OP PIK pro rok 2018.

Aktualizace dokumentu Pravidla pro výběr dodavatelů

Aktualizace dokumentu Pravidla pro výběr dodavatelů

14.08.2018 - Řídící orgán OP PIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, vydal dne 2. 8. 2018 aktualizovaný dokument Pravidla pro výběr dodavatelů s účinností od 10. 8. 2018.

Oznámení o vyhlášení IV. výzvy programu Partnerství znalostního transferu - OPPIK

Oznámení o vyhlášení IV. výzvy programu Partnerství znalostního transferu - OPPIK

24.07.2018 - Dne 25. června 2018 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu IV. výzvu programu Partnerství znalostního transferu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Poslední miliardy z OPŽP na ČOV a kanalizace míří do měst a obcí

Poslední miliardy z OPŽP na ČOV a kanalizace míří do měst a obcí

24.07.2018 - Evropské prostředky pomohou více než stovce obcí vyřešit problém s čištěním odpadních vod. Ministerstvo životního prostředí schválilo dalším 132 vodohospodářským projektům dotace na výstavbu a modernizaci čistíren odpadních vod a kanalizací

Analýza čerpání OP dle krajů a prioritních os

Analýza čerpání OP dle krajů a prioritních os

11.07.2018 - Asistenční centrum zpracovalo analýzu čerpání operačních programů podle jednotlivých krajů a prioritních os.

Vyhlášení výzvy IV programu podpory ICT a sdílené služby

Vyhlášení výzvy IV programu podpory ICT a sdílené služby

29.06.2018 - Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 25. června 2018 Výzvu IV programu podpory ICT a sdílené služby zaměřenou na aktivitu zřizování a provoz center sdílených služeb.

Vyhlášení výzvy III programu podpory Školicí střediska

Vyhlášení výzvy III programu podpory Školicí střediska

29.06.2018 - Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo v úterý 26. června 2018 Výzvu III programu podpory Školicí střediska.

Aktualizace pravidel pro žadatele a příjemce operačního programu zaměstnanost

Aktualizace pravidel pro žadatele a příjemce operačního programu zaměstnanost

04.06.2018 - S účinností od 25. 5. 2018 byly zveřejněny nové verze pravidel pro žadatele a příjemce

Pro nadcházející výzvy OP PIK chystá MPO řadu změn

Pro nadcházející výzvy OP PIK chystá MPO řadu změn

02.06.2018 - Připravované výzvy z programu OP PIK doznají dle návrhu Ministerstva průmyslu a obchodu řadu změn. Ty se dotknou jednak okruhu žadatelů (v některých výzvách nebude způsobilým žadatelem velký podnik) a dále také hodnoticích kritérií.

Oznámení o vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 4. veřejné soutěže programu EPSILON

Oznámení o vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 4. veřejné soutěže programu EPSILON

30.05.2018 - Dne 18. května 2018 vyhlásila Technologická agentura ČR výsledky vyhodnocení splnění podmínek 4. veřejné soutěže programu EPSILON vyhlášené dne 28. února 2018.

Nové dotace pomohou obcím řešit nedostatek pitné vody

Nové dotace pomohou obcím řešit nedostatek pitné vody

30.05.2018 - Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR nabízí příspěvek až 3 miliony korun na průzkum, posílení a vybudování zdrojů pitné vody.

Využití dešťové vody v obcích

Využití dešťové vody v obcích

30.05.2018 - O dotaci na využití srážkové vody mohou žádat i obce, úřady, školy, neziskové organizace a další. V Operačním programu Životní prostředí je připraveno 1,8 miliardy korun. O dotaci je možné žádat do 7. ledna 2019 v rámci výzvy č. 113.

TA ČR pomůže s restartem ekonomiky tří krajů

TA ČR pomůže s restartem ekonomiky tří krajů

28.03.2018 - Až 300 milionů z TA ČR za šest let na problémy a rozvoj tří regionů

Poslední větší vlna výzev OP PIK

Poslední větší vlna výzev OP PIK

26.03.2018 - Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje cca na polovinu tohoto roku další výzvy z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

ODBORNÍCI Z ASISTENČNÍHO CENTRA, A. S. ZPRACOVALI NEJLÉPE HODNOCENOU ŽÁDOST PROJEKTU UNIQSURF

ODBORNÍCI Z ASISTENČNÍHO CENTRA, A. S. ZPRACOVALI NEJLÉPE HODNOCENOU ŽÁDOST PROJEKTU UNIQSURF

21.03.2018 - V uplynulých měsících se odborníci z Asistenčního centra, a.s. věnovali přípravě projektu UniQSurf, jehož žadatelem je Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

DNE 15. 3. 2018 BYLY VYHLÁŠENÉ DVĚ VÝZVY Č. 080 A 118 OPZ PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

DNE 15. 3. 2018 BYLY VYHLÁŠENÉ DVĚ VÝZVY Č. 080 A 118 OPZ PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

16.03.2018 - Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo dvě nové výzvy pro územní samosprávné celky s příjmem žádostí od 22. 3. 2018 do 15. 6. 2018.

VYHLÁŠENÍ 4. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU EPSILON

VYHLÁŠENÍ 4. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU EPSILON

05.03.2018 - Technologická agentura (TA ČR) vyhlásila 28. února 2018 čtvrtou veřejnou soutěž pro Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON.

Oznámení o vyhlášení výzvy OP VVV - Prioritní osa 1 – Předaplikační výzkum pro ITI II

Oznámení o vyhlášení výzvy OP VVV - Prioritní osa 1 – Předaplikační výzkum pro ITI II

01.03.2018 - Dne 22. února 2018 byl zahájen příjem žádostí o podporu do nové výzvy č. 02_18_069 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, Prioritní osa 1 - Předaplikační výzkum pro ITI II.

Navýšení alokace programu Potenciál pro velké podniky

Navýšení alokace programu Potenciál pro velké podniky

22.02.2018 - Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo v pátek 16. 2. 2018 Oznámení pro žadatele/příjemce dotace programu Potenciál Výzva III.

Nabídka nadstandardní kontroly podkladů k výběrovým řízením

Nabídka nadstandardní kontroly podkladů k výběrovým řízením

06.02.2018 - Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR) vychází maximálně vstříc žadatelům o dotaci nabídkou posouzení dokumentace k výběrovému řízení před jeho vyhlášením (ex ante) u projektů administrovaných v rámci Operačního programu Životní prostředí.

MAS Naděje o.p.s. vyhlásila nové výzvy z IROP a z OPŽP

MAS Naděje o.p.s. vyhlásila nové výzvy z IROP a z OPŽP

05.02.2018 - Od 23. 1. 2018 je možné podávat žádosti do výzvy Výsadba dřevin z Operačního programu Životní prostředí a od 1. 2. 2018 do výzvy Odolnost jednotek SDH II. a III. stupně z Integrovaného regionálního operačního programu.

Oznámení o přípravě vyhlášení 4. veřejné soutěže programu EPSILON

Oznámení o přípravě vyhlášení 4. veřejné soutěže programu EPSILON

26.01.2018 - Dle informací Technologické agentury ČR bude 4. veřejná soutěž programu EPSILON vyhlášena 28. února 2018.

Dne 24. 1. 2018 byla vyhlášená výzva č. 38 Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť

Dne 24. 1. 2018 byla vyhlášená výzva č. 38 Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť

26.01.2018 - Hlavní město Praha dne 24. 1. 2018 vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR se specifickým cílem 3.2 Posílená infrastruktura pro sociální podnikání.

Aktualizovaná Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – obecná část

Aktualizovaná Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – obecná část

24.01.2018 - Ve středu 17. ledna 2018 byla vydána nová verze dokumentu Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – obecná část.

Dne 12.1.2018 byla vyhlášena výzva č. 78 Energetické úspory v bytových domech III

Dne 12.1.2018 byla vyhlášena výzva č. 78 Energetické úspory v bytových domech III

22.01.2018 - V rámci Integrovaného regionálního operačního programu vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj v pátek 12.1.2018 výzvu číslo 78 Energetické úspory v bytových domech III.

Vyhlášení III. Výzvy programu Inovační vouchery

Vyhlášení III. Výzvy programu Inovační vouchery

15.01.2018 - Dne 29. 12. 2017 byla vyhlášena III. Výzva programu Inovační vouchery, jejímž cílem je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelé využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních aktivit.

Harmonogramy výzev

Harmonogramy výzev

11.01.2018 - K začátku roku Vám předkládáme odkazy na harmonogramy výzev jednotlivých operačních programů a také všech sedmi aglomerací ITI:

Vyhlášení II. výzvy programu OPPIK Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu

Vyhlášení II. výzvy programu OPPIK Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu

10.01.2018 - V minulých dnech byla Vyhlášena Výzva II programu Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu.

Nová výzva OPŽP podpoří protipovodňová opatření

Nová výzva OPŽP podpoří protipovodňová opatření

09.01.2018 - Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR vyhlásily novou výzvu (č. 96) z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), která podpoří protipovodňová opatření.

Aktualizace Pravidel pro výběr dodavatelů

Aktualizace Pravidel pro výběr dodavatelů

05.01.2018 - Řídící orgán OP PIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, vydal dne 2. 1. 2018 aktualizovaný dokument Pravidla pro výběr dodavatelů s účinností od 15. 1. 2018.

Vyhlášení III. Výzvy programu MARKETING

Vyhlášení III. Výzvy programu MARKETING

02.01.2018 - Dne 21. 12. 2017 byla vyhlášena již III. Výzva programu MARKETING, v rámci které je možné získat dotaci až 50 % celkových způsobilých výdajů na individuální účast na zahraničních výstavách a veletrzích.

Harmonogram výzev pro rok 2018

Harmonogram výzev pro rok 2018

02.01.2018 - Řídící orgán OP PIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu, zveřejnilo s platností ke dni 31. 12. 2017 aktualizovaný harmonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pro rok 2017 a také vydal Harmonogram výzev OP PIK na rok 2018

Avíza výzev EPSILON a Národní centra kompetence 1

Avíza výzev EPSILON a Národní centra kompetence 1

22.12.2017 - Dle informací Technologické agentury ČR by 4. veřejná soutěž programu EPSILON měla být vyhlášena v únoru 2018.

40 % celkové alokace IROP je už rozebráno

40 % celkové alokace IROP je už rozebráno

12.12.2017 - Už během listopadu 2017 Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo rozhodnutí o dotaci v celkovém objemu více jak 40 % celkové alokace Integrovaného regionálního operačního programu.

Vyhlášení nové výzvy programu Technologie

Vyhlášení nové výzvy programu Technologie

08.12.2017 - Dne 5. 12. 2017 byla vyhlášená VII. výzva programu technologie, jejímž cílem je podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace.

Vyhlášení VI. Výzvy programu Technologie (začínající podnikatelé)

Vyhlášení VI. Výzvy programu Technologie (začínající podnikatelé)

08.12.2017 - Dne 5. 12. 2017 byla vyhlášená VI. výzva programu technologie, jejímž cílem je podpora zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících malých podniků, přispívajících rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti.

V LEDNU 2018 BUDOU VYHLÁŠENÉ VÝZVY NA SOCIÁLNÍ BYDLENÍ, V BŘEZNU 2018 PAK NA ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

V LEDNU 2018 BUDOU VYHLÁŠENÉ VÝZVY NA SOCIÁLNÍ BYDLENÍ, V BŘEZNU 2018 PAK NA ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

06.12.2017 - Ministerstvo pro místní rozvoj, které má na starosti Integrovaný regionální operační program, informovalo o přesunutí vyhlášení výzev na sociální bydlení z listopadu 2017 na leden 2018.

S energetickými úsporami obcí, škol a úřadů pomohou dotace

S energetickými úsporami obcí, škol a úřadů pomohou dotace

06.12.2017 - Zateplení budov, výměna oken a další technická opatření ušetří peníze obcím a úřadům.

Info o vyhlášení V. výzvy programu Aplikace – Clean Sky 2 - OPPIK

Info o vyhlášení V. výzvy programu Aplikace – Clean Sky 2 - OPPIK

04.12.2017 - Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 1. prosince 2017 V. výzvu programu Aplikace – Clean Sky 2 v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Info o posunu harmonogramu vyhlášení VI. výzvy programu Aplikace - OPPIK

Info o posunu harmonogramu vyhlášení VI. výzvy programu Aplikace - OPPIK

29.11.2017 - Ministerstvo průmyslu a obchodu oficiálně informovalo, že plánované vyhlášení VI. výzvy programu Aplikace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost bude posunuto z původně avizovaného termínu 12/2017 na 1. kvartál roku 2018.

Připravovaná výzva programu MARKETING

Připravovaná výzva programu MARKETING

23.11.2017 - Dle aktualizovaného harmonogramu výzev OP PIK bude v prosinci 2017 vyhlášená již III. Výzva programu MARKETING.

STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR POSKYTUJE ZVÝHODNĚNÉ PŮJČKY KE KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z OPŽP

STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR POSKYTUJE ZVÝHODNĚNÉ PŮJČKY KE KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z OPŽP

22.11.2017 - O půjčku může žádat subjekt, který současně žádá o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Poskytnutí dotace z OPŽP a prokázání úvěrové způsobilosti žadatele jsou základními podmínkami pro poskytnutí půjčky.

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PODPORUJE NÁKUP ČI PRONÁJEM VOZIDEL VYUŽÍVAJÍCÍCH ALTERNATIVNÍ POHONY

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PODPORUJE NÁKUP ČI PRONÁJEM VOZIDEL VYUŽÍVAJÍCÍCH ALTERNATIVNÍ POHONY

20.11.2017 - Od 1.11.2017 je možné podat žádost o dotaci na podporu alternativních způsobů dopravy.

POVEZ II – III. Výzva

POVEZ II – III. Výzva

16.11.2017 - 1. listopadu 2017 byla spuštěna III. Výzva programu POVEZ II a zároveň byl zahájen příjem žádostí.

Vydán aktualizovaný Harmonogram výzev OP PIK na rok 2017

Vydán aktualizovaný Harmonogram výzev OP PIK na rok 2017

16.11.2017 - Ke dni 10. 11. 2017 byl vydán aktualizovaný Harmonogram výzev OP PIK na rok 2017 a je ke stažení na adrese 1url.cz/4tS8u

Dne 6.11.2017 byly vyhlášeny dvě výzvy MAS Naděje o.p.s.

Dne 6.11.2017 byly vyhlášeny dvě výzvy MAS Naděje o.p.s.

07.11.2017 - MAS Naděje o.p.s. dne 6.11.2017 vyhlásila dvě výzvy s provazbou na Operační program Zaměstnanost, a to Podpora lokální zaměstnanosti – I. a Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti – I.

Vyhlášení III. výzvy programu OPPIK Úspory energie

Vyhlášení III. výzvy programu OPPIK Úspory energie

03.11.2017 - Dne 1. 11. 2017 byla vyhlášena III. výzva programu OPPIK Úspory energie, v rámci níž můžou žadatelé žádat o dotaci na realizaci opatření přispívajících k úspoře konečné spotřeby energie podnikatelských subjektů.

Info o přípravě vyhlášení V. výzvy programu Aplikace – Clean Sky 2 - OPPIK

Info o přípravě vyhlášení V. výzvy programu Aplikace – Clean Sky 2 - OPPIK

01.11.2017 - Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje vyhlášení V. výzvy programu Aplikace – Clean Sky 2 v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Info o přípravě vyhlášení VI. výzvy programu Aplikace - OPPIK

Info o přípravě vyhlášení VI. výzvy programu Aplikace - OPPIK

01.11.2017 - Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje vyhlášení VI. výzvy programu Aplikace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Dne 30.10.2017 byla otevřena nová výzva z Operačního programu Zaměstnanost

Dne 30.10.2017 byla otevřena nová výzva z Operačního programu Zaměstnanost

31.10.2017 - Ministerstvo práce a sociálních věcí dne 30.10.2017 vyhlásilo výzvu s názvem Age management - chytrá změna v řízení, příležitost k růstu a s číslem 03_17_079.

Byla vyhlášena výzva do OP PIK – Nemovitosti, ITI Olomouc

Byla vyhlášena výzva do OP PIK – Nemovitosti, ITI Olomouc

27.10.2017 - Dne 20. října 2017 byl spuštěn příjem žádostí do programu OP PIK – Nemovitosti, ITI Olomouc.

Aktualizace souhrnného akčního plánu strategie restrukturalizace pro roky 2018 – 2019

Aktualizace souhrnného akčního plánu strategie restrukturalizace pro roky 2018 – 2019

26.10.2017 - Dle harmonogramu Akčního plánu Hospodářské restrukturalizace programu RE:START došlo k aktualizaci akčního plánu strategie restrukturalizace pro roky 2018 – 2019 pro Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj.

V současné chvíli probíhá příjem žádostí do podprogramu MF číslo 29821300 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst

V současné chvíli probíhá příjem žádostí do podprogramu MF číslo 29821300 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst

25.10.2017 - V rámci páté, konečné výzvy Ministerstva financí je možné předložit žádost o poskytnutí dotace do 31.12.2017.

MŠMT vyhlásilo výzvu na Rozvoj výukových kapacit MŠ a ZŠ

MŠMT vyhlásilo výzvu na Rozvoj výukových kapacit MŠ a ZŠ

24.10.2017 - Pro rok 2018 a 2019 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu s číslem 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky vyhlásilo.

MŠMT uveřejnilo podmínky podávání žádostí o státní dotace pro rok 2018

MŠMT uveřejnilo podmínky podávání žádostí o státní dotace pro rok 2018

23.10.2017 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy aktualizovalo podmínky programů pro zabezpečení péče o volný čas dětí a mládeže prostřednictvím nestátních neziskových organizací dětí a mládeže.

Ode dneška jsou zpřístupněny žádosti do pěti výzev v Operačním programu Životní prostředí

Ode dneška jsou zpřístupněny žádosti do pěti výzev v Operačním programu Životní prostředí

16.10.2017 - Žádosti lze ode dneška podat do výzev č. 66, 71, 72, 73, 74 a 75.

Změny ve výzvách v programu OPPIK Úspory energie

Změny ve výzvách v programu OPPIK Úspory energie

13.10.2017 - V minulých dnech byla schválena revize Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, která obsahovala i navýšení podílu finanční alokace pro velké podniky.

Od pondělí 16.10.2017 bude možné podávat žádosti o podporu na zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích

Od pondělí 16.10.2017 bude možné podávat žádosti o podporu na zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích

13.10.2017 - Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR vyhlašují výzvu pro všechny fyzické a právnické osoby, včetně organizačních složek státu.

Aktuální příležitosti pro získání dotací

Aktuální příležitosti pro získání dotací

10.10.2017 - Přinášíme Vám aktuální informace o možnostech získání dotací na připravované podnikatelské záměry. V současné době je možnost podávání žádostí do vybraných dotačních titulů:

Další příležitost pro podnikatelské subjekty, jak získat dotaci na aktivity spojené se základním nebo průmyslovým výzkumem

Další příležitost pro podnikatelské subjekty, jak získat dotaci na aktivity spojené se základním nebo průmyslovým výzkumem

05.10.2017 - Celá řada podnikatelských subjektů již zná nebo i využila možnosti čerpat finanční podporu na realizaci projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v rámci OP PIK nebo v rámci programů vyhlašovaných TAČR.

Dnes byly vyhlášeny tři výzvy Operačního programu Životní prostředí

Dnes byly vyhlášeny tři výzvy Operačního programu Životní prostředí

02.10.2017 - Dnes MŽP vyhlásilo výzvu v oblasti Podklady pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní; Varovné systémy, digitální povodňové plány, dále v oblasti Nádrže, koryta vodních toků a také v oblasti Průzkumné práce, sanace kontaminovaných lokalit.

Dvě výzvy v MAS Naděje o. p. s.

Dvě výzvy v MAS Naděje o. p. s.

25.09.2017 - Dnes 25. 9. 2017 MAS Naděje o. p. s. vyhlásila dvě výzvy z Operačního programu Zaměstnanost, a to Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti a Podpora lokální zaměstnanosti.

VE VÝZVĚ Č. 02_17_052 INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY SYSTÉMOVÉ III PROBÍHÁ PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O PODPORU

VE VÝZVĚ Č. 02_17_052 INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY SYSTÉMOVÉ III PROBÍHÁ PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O PODPORU

20.09.2017 - Ode dneška 20. září 2017 probíhá příjem žádostí v aplikaci MS2014+ do výzvy č. 02_17_052 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Prioritní osa 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

Výzvy programu Aplikace pro území ITI

Výzvy programu Aplikace pro území ITI

14.09.2017 - V průběhu roku 2017 začíná Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) průběžně vyhlašovat výzvy programu Aplikace pro území ITI (Integrované teritoriální investice).

Výzva č. 70 v oblasti Energetická náročnost veřejných budov byla prodloužena do 30. listopadu

Výzva č. 70 v oblasti Energetická náročnost veřejných budov byla prodloužena do 30. listopadu

06.09.2017 - Výzva č. 70 z Operačního programu Životní prostředí, jejíž příjem žádostí měl původně končit 29.9.2017, je prodloužena do 30.11.2017.

MAS Naděje o.p.s. na svých stránkách zveřejnila harmonogramy výzev

MAS Naděje o.p.s. na svých stránkách zveřejnila harmonogramy výzev

05.09.2017 - Na základě schválené Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 - 2020 Místní akční skupiny Naděje o.p.s. (CLLD_16_01_151) jsou na stránkách www.masnadeje.cz zveřejněny první harmonogramy výzev.

VYHLÁŠENÍ NOVÝCH VÝZEV PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU DĚTSKÝCH SKUPIN PRO PODNIKY A VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU A PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU DĚTSKÝCH SKUPIN PRO PODNIKY A VEŘEJNOST V HL. M. PRAHA

VYHLÁŠENÍ NOVÝCH VÝZEV PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU DĚTSKÝCH SKUPIN PRO PODNIKY A VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU A PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU DĚTSKÝCH SKUPIN PRO PODNIKY A VEŘEJNOST V HL. M. PRAHA

04.09.2017 - V pátek 1.9.2017 byly vyhlášeny nové výzvy 03_17_073 a 03_17_074 v Operačním programu Zaměstnanost. Příjem žádostí proběhne od 2.11.2017 do 1.2.2018.

První výzva v rámci ITI pro Olomouckou aglomeraci

První výzva v rámci ITI pro Olomouckou aglomeraci

30.08.2017 - Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo k 22. 8. 2017 první výzvu v rámci integrovaných územních investic Olomoucké aglomerace.

VÝZVA Č. 02_17_051 INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ LOKALITY (SVL) JE OTEVŘENÁ

VÝZVA Č. 02_17_051 INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ LOKALITY (SVL) JE OTEVŘENÁ

28.08.2017 - Dne 22. 8. 2017 byla otevřena výzva č. 02_17_051 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality (SVL) v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Od tohoto data je také možné podávat žádosti o podporu.

Od 4.9.2017 je možné si zažádat o dotaci na ozdravné pobyty s ekologickým výukovým programem pro žáky

Od 4.9.2017 je možné si zažádat o dotaci na ozdravné pobyty s ekologickým výukovým programem pro žáky

21.08.2017 - V rámci Národního programu Životní prostředí lze od 4.9.2017 do 30.11.2017 žádat ve výzvě číslo 13/2017 o dotaci na ozdravené pobyty s ekologickým výukovým programem pro žáky.

Výzvy OP PIK 2017

Výzvy OP PIK 2017

16.08.2017 - Řídicí orgán OP PIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu, zveřejnilo s platností ke dni 15. 8. 2017 aktualizovaný harmonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pro rok 2017, k dispozici zde:

Druhé kolo Dešťovky právě začalo

Druhé kolo Dešťovky právě začalo

10.08.2017 - Dne 7.8.2017 byla vyhlášena druhá výzva, poskytovaná prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR a Ministerstvem životního prostředí.

Blíží se vyhlášení 1. veřejné soutěže v programu THÉTA

Blíží se vyhlášení 1. veřejné soutěže v programu THÉTA

09.08.2017 - Technologická agentura ČR (TA ČR) tímto informuje, že předpokládaný termín vyhlášení 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací pro oblast energetiky THÉTA je konec října.

800 mil. Kč půjde na třídění a nakládání s odpadem

800 mil. Kč půjde na třídění a nakládání s odpadem

04.08.2017 - Dne 1.8.2017 byla otevřená nová výzva č. 69 Operačního programu Životní prostředí se specifickým cílem 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů.

Oznámení o vyhlášení 4. výzvy programu Aplikace - OPPIK

Oznámení o vyhlášení 4. výzvy programu Aplikace - OPPIK

03.08.2017 - Dne 2. srpna 2017 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu IV. výzvu programu Aplikace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Ukončení příjmu žádostí ve Výzvě II programu podpory Úspory energie

Ukončení příjmu žádostí ve Výzvě II programu podpory Úspory energie

02.08.2017 - Řídicí orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) oznámil, že k termínu 31. 10. 2017 ukončí v souladu s pravidly Výzvy příjem Žádostí o podporu ve Výzvě II programu podpory Úspory energie.

Ministerstvo životního prostředí prodloužilo termín poskytnutí dotace na udržení vody v krajině

Ministerstvo životního prostředí prodloužilo termín poskytnutí dotace na udržení vody v krajině

28.07.2017 - U výzvy č. 50 a 51 Operačního programu Životní prostředí je prodloužený termín pro příjem žádostí až do 5. ledna 2018 (původně byl do 31.7.2017).

Schválení programu RE:START

Schválení programu RE:START

28.07.2017 - Po dvouletém vyjednávání došlo ke schválení programu RE:START.

Statistika podaných žádostí OPPIK

Statistika podaných žádostí OPPIK

28.07.2017 - Agentura pro podnikání a inovace zveřejnila statistiku podaných žádostí do jednotlivých programů OP PIK k datu 24. 7. 2017.

VYHLÁŠENÍ IV. VÝZVY PROGRAMU OP PIK INOVACE – INOVAČNÍ PROJEKT

VYHLÁŠENÍ IV. VÝZVY PROGRAMU OP PIK INOVACE – INOVAČNÍ PROJEKT

20.07.2017 - Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 30. 6. 2017 vyhlásilo v pořadí již IV. výzvu programu OP PIK - Inovace - Inovační projekt.

IROP navyšuje alokace svých výzev

IROP navyšuje alokace svých výzev

19.07.2017 - Řídící orgán IROP již podruhé navýšil alokaci výzvy č. 33 „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol SVL“ o více než 1,3 mld. Kč.

MŠMT podporuje Dlouhodobou mezisektorovou spolupráci

MŠMT podporuje Dlouhodobou mezisektorovou spolupráci

19.07.2017 - Řídící orgán OP VVV zveřejnil dne 11. července 2017 výzvy na podporu Dlouhodobé mezisektorové spolupráce - č. 02_17_049 (ITI) a 02_16_026 .

Již II. výzva IROP na deinstitucionalizaci psychiatrické péče

Již II. výzva IROP na deinstitucionalizaci psychiatrické péče

19.07.2017 - Tato výzva č. 75 se zaměřuje na podporu zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče, tzn. Centra duševního zdraví, stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby a na psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí

Vyhlášení IV. výzvy programu OP PIK Potenciál

Vyhlášení IV. výzvy programu OP PIK Potenciál

17.07.2017 - Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo novou výzvu v programu Potenciál.

Oznámení o vyhlášení 2. výzvy programu Inovační vouchery - OPPIK

Oznámení o vyhlášení 2. výzvy programu Inovační vouchery - OPPIK

10.07.2017 - Dne 30. června 2017 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu 2. výzvu programu Inovační vouchery v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Oznámení o vyhlášení 3. výzvy programu Partnerství znalostního transferu - OPPIK

Oznámení o vyhlášení 3. výzvy programu Partnerství znalostního transferu - OPPIK

10.07.2017 - Dne 30. června 2017 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu 3. výzvu programu Partnerství znalostního transferu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Vyhlášeno devět nových výzev v šesti programech podpory

Vyhlášeno devět nových výzev v šesti programech podpory

10.07.2017 - Ministerstvo průmyslu a obchodu přistoupilo v pátek 30. června 2017 k vyhlášení těchto Výzev:

VÝZVY Č. 03_17_077 A 03_17_078 OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST JSOU OTEVŘENÉ

VÝZVY Č. 03_17_077 A 03_17_078 OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST JSOU OTEVŘENÉ

21.06.2017 - Ode dne 29. 5. 2017 je možné podávat žádosti o podporu do nových výzev v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Aktuální čerpání programu Úspory energie

Aktuální čerpání programu Úspory energie

21.06.2017 - V právě probíhající II. Výzvě programu OP PIK Úspory energie vyhlášené dne 28. 11. 2016 bylo k 2. 6. 2017 podáno 126 žádostí v celkové výši přes 637 milionů korun.

Aktualizace harmonogramu výzev v rámci OP PIK

Aktualizace harmonogramu výzev v rámci OP PIK

21.06.2017 - Agentura API dne 8. 6. 2017, v souvislosti s konáním monitorovacího výboru, zveřejnila aktualizovaný harmonogram výzev v rámci OP PIK na rok 2017.

Úspory energie – Fotovoltaické systémy

Úspory energie – Fotovoltaické systémy

21.06.2017 - Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 16. 6. 2017 Výzvu I v programu Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu.

Informace o novém programu OP PIK – Proof of Concept

Informace o novém programu OP PIK – Proof of Concept

14.06.2017 - Ministerstvo průmyslu a obchodu oficiálně zveřejnilo nový program v rámci OP PIK – Proof of Concept.

Proces schvalování žádostí o dotace v rámci OP PIK se výrazně zrychlil

Proces schvalování žádostí o dotace v rámci OP PIK se výrazně zrychlil

13.06.2017 - První výsledky hodnocení žádostí o finanční podporu ukazují pozitivní trend v podobě výrazného zkrácení doby jejich schvalování.

Souhrnný akční plán strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje obsahuje konkrétní návrhy podpůrných programů pro podnikatele

Souhrnný akční plán strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje obsahuje konkrétní návrhy podpůrných programů pro podnikatele

13.06.2017 - Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu, předložilo Souhrnný akční plán strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje.

Aktualizace dokumentu Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele

Aktualizace dokumentu Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele

02.06.2017 - Dne 26. 5. 2017 byl aktualizován dokument Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele.

Ministerstvo životního prostředí dnes vyhlásilo výzvu č. 6/2017 s názvem „Dešťovka“

Ministerstvo životního prostředí dnes vyhlásilo výzvu č. 6/2017 s názvem „Dešťovka“

30.05.2017 - Výzva pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory je vyhlášena prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR, ze kterého je uvolněno pro tuto výzvu 100 milionů Kč.

V průběhu června proběhnou ve velkých městech semináře na téma „Boj se suchem a povodněmi“

V průběhu června proběhnou ve velkých městech semináře na téma „Boj se suchem a povodněmi“

24.05.2017 - Na seminářích budou odborníci ze Státního fondu životního prostředí, z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a zástupce Koalice pro řeky.

Ministerstvo pro místní rozvoj prodloužilo termín ukončení příjmu žádostí u Integrovaného regionálního operačního programu výzvy č. 10 Kybernetická bezpečnost

Ministerstvo pro místní rozvoj prodloužilo termín ukončení příjmu žádostí u Integrovaného regionálního operačního programu výzvy č. 10 Kybernetická bezpečnost

22.05.2017 - Aktuálně probíhající výzvu č. 10 Kybernetická bezpečnost v Integrovaném regionálním operačním programu, u které měl příjem žádostí o podporu končit 30. června 2017, prodloužilo Ministerstvo pro místní rozvoj do 22. listopadu 2017.

Vyplněním krátkého dotazníku lze zažádat o uspořádání semináře k dotacím pro domácnosti

Vyplněním krátkého dotazníku lze zažádat o uspořádání semináře k dotacím pro domácnosti

19.05.2017 - Během roku 2017 si mohou zájemci napsat o seminář k programům Nová zelená úsporám, Kotlíkové dotace a Dešťovka. Vyplní pouze krátký dotazník.

Oznámení o vyhlášení 3. výzvy programu TRIO - MPO

Oznámení o vyhlášení 3. výzvy programu TRIO - MPO

18.05.2017 - Dne 15. května 2017 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu 3. výzvu programu průmyslového výzkumu, experimentálního vývoje a inovací - TRIO.

Aktualizace pravidel pro výběr dodavatelů

Aktualizace pravidel pro výběr dodavatelů

03.05.2017 - Řídící orgán OP PIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, vydal aktualizovaný dokument Pravidla pro výběr dodavatelů s platností od 2. 5. 2017.

Přehled čerpání finančních prostředků z OP PIK

Přehled čerpání finančních prostředků z OP PIK

27.04.2017 - OP PIK jako jediný program v minulém kohezním období vyčerpal všechny přidělené finanční prostředky a to především díky flexibilitě a schopnostem podnikatelských subjektů realizovat investice.

Navýšení alokace výzvy č. 43 z OP Zaměstnanost

Navýšení alokace výzvy č. 43 z OP Zaměstnanost

27.04.2017 - Výzva č. 43 z OP Zaměstnanost zaměřená na podnikové vzdělávání zaměstnanců bude dodatečně navýšena o dalších cca 500 mil. Kč

Oznámení o plánovaném posunu vyhlášení výzvy OP VVV Prioritní osa 1 – Dlouhodobá mezisektorová spolupráce

Oznámení o plánovaném posunu vyhlášení výzvy OP VVV Prioritní osa 1 – Dlouhodobá mezisektorová spolupráce

24.04.2017 - Dle oficiálních informací MŠMT ze dne 31. 3. 2017 bude výzva Dlouhodobá mezisektorová spolupráce vyhlášena ve druhé polovině května 2017.

Oznámení o vyhlášení výzvy OP VVV Prioritní osa 1 – Předaplikační výzkum pro ITI

Oznámení o vyhlášení výzvy OP VVV Prioritní osa 1 – Předaplikační výzkum pro ITI

24.04.2017 - Dne 2. února 2017 byl zahájen příjem žádostí o podporu do nové výzvy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, Prioritní osa 1 - Předaplikační výzkum.

Aktuální čerpání programu Úspory energie

Aktuální čerpání programu Úspory energie

21.04.2017 - V právě probíhající II. Výzvě programu OP PIK Úspory energie vyhlášené dne 28.11.2016 bylo k 13.4.2017 podáno 70 žádostí v celkové výši přes 441 milionů korun.

VE VÝZVĚ Č. 72 INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JSOU ZPŘÍSTUPNĚNÉ ŽÁDOSTI O PODPORU

VE VÝZVĚ Č. 72 INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JSOU ZPŘÍSTUPNĚNÉ ŽÁDOSTI O PODPORU

21.04.2017 - Ode dne 18. 4. 2017 je možné vyplnit žádost o podporu v aplikaci MS2014+ do výzvy č. 72 v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na adrese https://mseu.mssf.cz. Příjem žádostí pak bude probíhat od 24.4.2017 do 7.9.2017.

DOTAČNÍ PROGRAM ASISTENČNÍ VOUCHERY ÚSTECKÉHO KRAJE PŘISPĚJE NA „PSANÍ“ INOVAČNÍCH PROJEKTŮ

DOTAČNÍ PROGRAM ASISTENČNÍ VOUCHERY ÚSTECKÉHO KRAJE PŘISPĚJE NA „PSANÍ“ INOVAČNÍCH PROJEKTŮ

18.04.2017 - Inovační centrum Ústeckého kraje, z.s. na svých webových stránkách zveřejnilo zprávu, že výzkumné organizace, školy, města a obce a další veřejné subjekty mohou od začátku dubna žádat o dotaci z programu Asistenční vouchery Ústeckého kraje.

Chyba v IS KP 14+

Chyba v IS KP 14+

18.04.2017 - Z důvodu výskytu systémové chyby v aplikaci IS KP14+ se objevují v současné době chyby při otevírání a nahrávání souborů a generování tiskových sestav Žádosti o podporu.

Oznámení o vyhlášení 3. veřejné soutěže programu EPSILON

Oznámení o vyhlášení 3. veřejné soutěže programu EPSILON

18.04.2017 - Dne 4. dubna 2017 vyhlásila Technologická agentura ČR 3. veřejnou soutěž programu EPSILON.

Vyhlášení první výzvy programu Vysokorychlostní internet

Vyhlášení první výzvy programu Vysokorychlostní internet

04.04.2017 - Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo první výzvu v programu Vysokorychlostní internet. Příjem žádostí začíná 26. 4. a končí 26. 9.

DNES ZAPOČAL PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ DO DVOU VÝZEV VYHLÁŠENÝCH V BŘEZNU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

DNES ZAPOČAL PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ DO DVOU VÝZEV VYHLÁŠENÝCH V BŘEZNU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

04.04.2017 - Dnes 3. 4. 2017 bylo zpřístupněno podávání žádostí o podporu v systému IS KP14+ ve dvou výzvách v rámci Operačního programu Životní prostředí, které byly vyhlášeny v březnu 2017.

VYHLÁŠENÍ DEVÍTI NOVÝCH VÝZEV V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

VYHLÁŠENÍ DEVÍTI NOVÝCH VÝZEV V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

04.04.2017 - Dnes 3.4.2017 byly vyhlášené tyto výzvy. U některých z nich zároveň započal příjem žádostí.

DO VÝZVY Č. 03_16_058 Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST JE MOŽNÉ PODÁVAT ŽÁDOSTI O DOTACI

DO VÝZVY Č. 03_16_058 Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST JE MOŽNÉ PODÁVAT ŽÁDOSTI O DOTACI

04.04.2017 - Ode dne 22.3.2017 je možné podávat žádosti o podporu do nové výzvy č. 03_16_058 v rámci Operačního programu Zaměstnanost, Prioritní osa 4 Efektivní veřejná zpráva.

MŽP spouští druhou vlnu kotlíkových dotací. Do krajů pošle další 3,4 miliardy korun na výměnu starých kotlů

MŽP spouští druhou vlnu kotlíkových dotací. Do krajů pošle další 3,4 miliardy korun na výměnu starých kotlů

20.03.2017 - Ministerstvo životního prostředí s ročním předstihem spouští druhou vlnu kotlíkových dotací.

Oznámení o vyhlášení 3. veřejné soutěže programu EPSILON

Oznámení o vyhlášení 3. veřejné soutěže programu EPSILON

13.03.2017 - Dle informací Technologické agentury ČR by 3. veřejná soutěž programu EPSILON měla být vyhlášena 4. dubna 2017.

Harmonogram veřejných soutěží VaV programů Technologické agentury ČR na rok 2017

Harmonogram veřejných soutěží VaV programů Technologické agentury ČR na rok 2017

03.03.2017 - V roce 2017 předpokládá Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlášení nových veřejných soutěží do 6 programů na podporu výzkumu, vývoje a inovací.

Jak správně vyplnit Zprávu o realizaci, Žádost o platbu a Žádost o změnu

Jak správně vyplnit Zprávu o realizaci, Žádost o platbu a Žádost o změnu

03.03.2017 - Státní fond životního prostředí ČR připravil pro příjemce podpory z Operačního programu Životní prostředí detailní příručku ve věci vyplnění a podání třech typů elektronických formulářů v IS KP14+

Oznámení o vyhlášení výzvy OP VVV Prioritní osa 1 – Předaplikační výzkum pro ITI

Oznámení o vyhlášení výzvy OP VVV Prioritní osa 1 – Předaplikační výzkum pro ITI

03.03.2017 - Dne 10. února 2017 byl zahájen příjem žádostí o podporu do nové výzvy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, Prioritní osa 1 - Předaplikační výzkum pro ITI.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 8. Února 2017 Výzvu: Spolupráce – Technologické platformy – Výzva II.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 8. Února 2017 Výzvu: Spolupráce – Technologické platformy – Výzva II.

13.02.2017 - Výzva naplňuje cíl programu podpořit rozvoj inovačních sítí – technologických platforem jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou.

Překročení alokace výzvy č. 132 - Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu – OP Z

Překročení alokace výzvy č. 132 - Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu – OP Z

10.02.2017 - Upozorňujeme žadatele, že ve výzvě č. 132 OPZ zaměřené na vznik a provoz dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu již došlo k překročení alokace.

Překročení alokace ve výzvách na podporu Sociální podnikání II- IROP

Překročení alokace ve výzvách na podporu Sociální podnikání II- IROP

10.02.2017 - Ve výzvě č. 43 „Sociální podnikání II.“ bylo předloženo 52 projektů ve finančním objemu téměř 185 mil. Kč.

Zkrácení termínu pro příjem žádostí ve výzvě pro Stanice integrovaného záchranného systému - IROP

Zkrácení termínu pro příjem žádostí ve výzvě pro Stanice integrovaného záchranného systému - IROP

10.02.2017 - Průběžná výzva č. 36 Stanice IZS byla vyhlášena 10. 6. 2016 s plánovaným termínem ukončení dne 31. 12. 2017.

760 milionů korun pro ochranu přírody a krajiny

760 milionů korun pro ochranu přírody a krajiny

06.02.2017 - Počínaje prvním únorem mohou zájemci podávat žádosti o podporu projektů, které napomohou pečovat o naši přírodu a krajinu, usnadňovat návštěvníkům její poznávání či zlepšovat vodní režim.

Nové výzvy OP ŽP – Posilování přirozené funkce krajiny a kvality ovzduší

Nové výzvy OP ŽP – Posilování přirozené funkce krajiny a kvality ovzduší

02.02.2017 - V úvodu roku 2017 byly vyhlášeny nové výzvy zaměřené na zprůchodňování migračních bariér, revitalizace vodních toků a posilování funkčnosti krajinných prvků a struktur. Dále také na budování systému sledován a předpovídání vývoje kvality ovzduší.

Nové výzvy OP ŽP – Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Nové výzvy OP ŽP – Ochrana a péče o přírodu a krajinu

02.02.2017 - Na začátku února roku 2017 byly vyhlášeny nové výzvy zaměřené na rozvoj ochrany a péče o přírodu a krajinu.

Nová výzva OP Z - podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva

Nová výzva OP Z - podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva

19.01.2017 - Realizace aktivit je určena pro území obcí (nositele Strategického plánu sociálního začleňování), které byly nebo budou vybrány Monitorovacím výborem Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny pro činnost Agentury pro sociální začleňování.

Nové výzvy OP ŽP – pro oblast ITI

Nové výzvy OP ŽP – pro oblast ITI

19.01.2017 - V úvodu roku 2017 byly vyhlášeny nové výzvy určené pro ITI zaměřené na budování kanalizací a ČOV, přivaděčů a úpraven vody. Dále preventivní protipovodňová opatření, ochranu intravilánu obcí před povodněmi, inventarizaci a odstraňování starých ek. zátěží.

Nové výzvy OP ŽP – pro oblast CLLD

Nové výzvy OP ŽP – pro oblast CLLD

19.01.2017 - V úvodu roku 2017 byly vyhlášeny nové výzvy určené pro CLLD a zaměřené na „Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur“ a také na „Zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb“.

Aktuální informace o Programu Marketing

Aktuální informace o Programu Marketing

17.01.2017 - V souvislosti s běžícím přijímáním žádostí II. Výzvy Programu Marketing informujeme o čerpání alokace k 16.12.2016.

Oznámení o novém VaV programu THÉTA agentury TAČR

Oznámení o novém VaV programu THÉTA agentury TAČR

17.01.2017 - Vláda České republiky schválila koncem roku 2016 nový program Technologické agentury ČR (TA ČR) s názvem THÉTA

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo III. Výzvu programu OP PIK – POTENCIÁL.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo III. Výzvu programu OP PIK – POTENCIÁL.

17.01.2017 - Cílovou skupinou jsou malé a střední podniky (MSP), velké podniky (VP).

Změny výzev v IROP pro rok 2017

Změny výzev v IROP pro rok 2017

21.12.2016 - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR k 20.12.2016 zveřejnilo změny v harmonogramu pro rok 2017.

Výroční konference OP PIK 2016 zhodnotila stav čerpání evropských dotací

Výroční konference OP PIK 2016 zhodnotila stav čerpání evropských dotací

19.12.2016 - Aktuální stav čerpání dotací ze strukturálních fondů OP PIK – to bylo hlavní téma výroční konference Operačního fondu Podnikání a inovace pro konkurence schopnost

Oznámení o změně termínů zahájení a ukončení příjmu žádostí do vybraných výzev OPPIK

Oznámení o změně termínů zahájení a ukončení příjmu žádostí do vybraných výzev OPPIK

19.12.2016 - Dne 9. prosince 2016 oznámila Agentura API změnu termínů zahájení a ukončení příjmu Žádostí o podporu u programů

Oznámení o vyhlášení 3. výzvy programu Aplikace - OPPIK

Oznámení o vyhlášení 3. výzvy programu Aplikace - OPPIK

15.12.2016 - Dne 29. listopadu 2016 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu 2. výzvu programu Aplikace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Vyhlášení III. Výzvy programu OP PIK Inovace.

Vyhlášení III. Výzvy programu OP PIK Inovace.

15.12.2016 - Cílovou skupinou jsou malé a střední podniky (MSP), velké podniky (VP).

Vyhlášení II. Výzvy programu OPPIK Úspory energie

Vyhlášení II. Výzvy programu OPPIK Úspory energie

02.12.2016 - Dne 28. 11. 2016 byla vyhlášena II. Výzva programu OPPIK Úspory energie

Výzva – Podpora zaměstnanosti cílových skupin – OP Z

Výzva – Podpora zaměstnanosti cílových skupin – OP Z

01.12.2016 - Tato výzva č. 68 je zaměřena na aktivity směřující k podpoře zaměstnávání vybraných cílových skupin. Žádosti je možné podávat od 30. 11. 2016 do 15. 3. 2017 do 12hod. Alokace pro tuto výzvu je cca 300 mil. Kč.

Výzva – Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu – OP Z

Výzva – Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu – OP Z

01.12.2016 - Tato výzva č. 132 byla vyhlášena 30. 11. 2016 a je zaměřena na aktivity směřující k podpoře vzniku a provozu dětských skupin. Žádosti je možné podávat od 2. 1. 2017 do 30. 6. 2017 do 12hod. Alokace pro tuto výzvu je cca 350 mil. Kč.

Expanze zahraničních investorů v ČR

Expanze zahraničních investorů v ČR

29.11.2016 - 42 nově dojednaných investic za bezmála 17 miliard Kč by mělo do budoucna vytvořit asi 6000 nových pracovních míst. Nejvíce plánují investovat Němci, Rakušané a Číňané.

Aktuální informace o programu Marketing

Aktuální informace o programu Marketing

21.11.2016 - V souvislosti se začátkem přijímání žádostí II. Výzvy Programu Marketing informujeme o čerpání alokace k 11.11.2016.

MPO vyhlásilo III. Výzvu programu OP PIK - POTENCIÁL

MPO vyhlásilo III. Výzvu programu OP PIK - POTENCIÁL

15.11.2016 - Cílovou skupinou jsou malé a střední podniky (MSP), velké podniky (VP).

Nová výzva do programu OP PIK - Technologie

Nová výzva do programu OP PIK - Technologie

15.11.2016 - Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 11. 11. 2016 novou výzvu do programu OP PIK, Technologie - Výzva IV.

Statistika čerpání dotací

Statistika čerpání dotací

14.11.2016 - Statistika čerpání dotací a zvýhodněných úvěrů z programů OPPP ke dni 6. 11. 2016

Výzva – Zajištění povodňové ochrany intravilánu – OP ŽP

Výzva – Zajištění povodňové ochrany intravilánu – OP ŽP

09.11.2016 - Ke dni 31. 10. 2016 byla vyhlášena nová výzva v rámci Operačního programu Životní prostředí. Výzva č. 45 je zaměřena na podporu povodňové ochrany intravilánu.

Výzva – Podpora preventivních protipovodňových opatření – OP ŽP

Výzva – Podpora preventivních protipovodňových opatření – OP ŽP

09.11.2016 - Ke dni 31. 10. 2016 byla vyhlášena nová výzva v rámci Operačního programu Životní prostředí. Výzva č. 45 je zaměřena na budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány.

Oznámení o vyhlášení výzvy OP VVV Prioritní osa 2 – Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj

Oznámení o vyhlášení výzvy OP VVV Prioritní osa 2 – Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj

07.11.2016 - Dne 2. listopadu 2016 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, Prioritní osa 2 – Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj.

Novinky v OP PIK Marketing

Novinky v OP PIK Marketing

02.11.2016 - Dne 24.10.2016 byla vyhlášena výzva do OP PIK Marketing, Výzva II.

Výzvy – INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI a IPRÚ- IROP

Výzvy – INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI a IPRÚ- IROP

01.11.2016 - Ke dni 27. 10. 2016 byly vyhlášeny další výzvy v rámci Integrovaného regionálního operačního programu zaměřené na modernizaci Infrastruktury předškolního vzdělávání v rámci ITI a IPRÚ.

Oznámení o vyhlášení 2. výzvy programu Partnerství znalostního transferu - OPPIK

Oznámení o vyhlášení 2. výzvy programu Partnerství znalostního transferu - OPPIK

31.10.2016 - Dne 24. 10. 2016 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu 2. výzvu programu Partnerství znalostního transferu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Výzva – Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování – OP Z

Výzva – Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování – OP Z

27.10.2016 - Tato výzva je zaměřena na aktivity směřující k podpoře sociálně vyloučených osob nebo osob sociálně vyloučených. Žádosti je možné podávat od 26. 10. 2016 do 4. 1. 2017 do 12hod. Alokace pro tuto výzvu je cca 400 mil. Kč.

Výzva – Program podpora bydlení pro rok 2017 - MMR

Výzva – Program podpora bydlení pro rok 2017 - MMR

20.10.2016 - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje výzvu pro předkládání žádostí do programu Podpora bydlení, podprogramů Regenerace sídlišť, Podporované byty, Olověné rozvody a Bytové domy bez bariér.

Výzva – Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni – OP Z

Výzva – Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni – OP Z

17.10.2016 - Tato výzva je zaměřena na podporu procesů střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na úrovni obcí, podpora tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.

Posunutí termínu vyhlášení výzev

Posunutí termínu vyhlášení výzev

11.10.2016 - Z důvodu dolaďování posledních podmínek nových výzev dochází k posunu termínu vyhlášení výzev programů Marketing II. výzva, Školicí střediska II. výzva a Nemovitosti II.

MŽP schválilo projekty zaměřené na energetické úspory ve veřejných budovách

MŽP schválilo projekty zaměřené na energetické úspory ve veřejných budovách

07.10.2016 - Ministerstvo životního prostředí schválilo podporu 430 projektům z Operačního programu Životní prostředí v celkové výši přes 1,2 miliardy korun.

Výzvy – Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání - IROP

Výzvy – Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání - IROP

07.10.2016 - Ke dni 6. 10. 2016 byly vyhlášeny další výzvy v rámci Integrovaného regionálního operačního programu zaměřené na modernizaci Infrastruktury zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání.

58. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně

58. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně

04.10.2016 - Dne 3. 10. 2016 byl zahájen 58. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně

Nové výzvy už klepou na dveře

Nové výzvy už klepou na dveře

30.09.2016 - Společnost Asistenční centrum, a.s. uspořádala ve spolupráci s HKČR další sérii seminářů

Avízo vyhlášení 2. výzvy VaV programu TRIO - MPO

Avízo vyhlášení 2. výzvy VaV programu TRIO - MPO

30.09.2016 - Ministerstvo průmyslu a obchodu informuje o plánovaném harmonogramu druhé veřejné soutěže v programu TRIO

Výzva – Snížení množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod – OP ŽP

Výzva – Snížení množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod – OP ŽP

20.09.2016 - Ke dni 15. 9. 2016 byla vyhlášena nová výzva v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Výzva – Zajištění dodávek pitné vody v odpovídající jakosti a množství – OP ŽP

Výzva – Zajištění dodávek pitné vody v odpovídající jakosti a množství – OP ŽP

20.09.2016 - Ke dni 15. 9. 2016 byla vyhlášena nová výzva v rámci Operačního programu Životní prostředí. Výzva č. 43 je zaměřena na podporu zajištění dodávek pitné vody v odpovídající jakosti a množství.

Výzva –Deinstitucionalizace psychiatrické péče - IROP

Výzva –Deinstitucionalizace psychiatrické péče - IROP

19.09.2016 - Ke dni 15. 9. 2016 byly vyhlášena další výzva v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Výzva č. 54 je zaměřená deinstitucionalizaci psychiatrické péče.

Aktualizace dokumentace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Aktualizace dokumentace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

16.09.2016 - V minulých dnech byly aktualizovány některé dokumenty v rámci OP PIK.

Odborníci AC se podílejí na přípravě nových výzev OPPIK

Odborníci AC se podílejí na přípravě nových výzev OPPIK

15.09.2016 - Ve dnech 25. a 26. srpna 2016 proběhlo na Ministerstvu průmyslu a obchodu jednání pracovní skupiny k připravovaným výzvám OP PIK.

Jednání Výzkumné rady Technologické agentury ČR

Jednání Výzkumné rady Technologické agentury ČR

12.09.2016 - V pátek 2. září 2016 se konalo další jednání Výzkumné rady Technologické agentury České republiky (TA ČR).

Výzva – Revitalizace vybraných památek II. - IROP

Výzva – Revitalizace vybraných památek II. - IROP

07.09.2016 - Ke dni 6. 9. 2016 byly vyhlášena další výzva v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Výzva č. 52 je zaměřená na obnovu vybraných památek, jejich restaurování, rekonstrukce stávajících expozic atp.

Nové výzvy už klepou na dveře

Nové výzvy už klepou na dveře

07.09.2016 - Společnost Asistenční centrum, a.s. pořádá ve spolupráci s HKČR další sérii seminářů na téma „DOTAČNÍ PROGRAMY PRO PODNIKATELE V ROCE 2016 aneb to nejpodstatnější co byste měli znát, pokud se rozhodnete žádat o dotace“,

Plánovaná odstávka věstníku veřejných zakázek a národního elektronického nástroje v říjnu 2016

Plánovaná odstávka věstníku veřejných zakázek a národního elektronického nástroje v říjnu 2016

07.09.2016 - Dne 1. Října 2016 vstoupí v účinnost nový zákon č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek, který nahrazuje současný zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

MŽP nabízí nově zvýhodněné půjčky i na dotované projekty OPŽP v oblasti odpadového hospodářství

MŽP nabízí nově zvýhodněné půjčky i na dotované projekty OPŽP v oblasti odpadového hospodářství

07.09.2016 - Obce, města i kraje mohou nově spolu s dotací z OPŽP na projekty v oblasti odpadového hospodářství

Výzva – DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZA ÚČELEM SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ II - IROP

Výzva – DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZA ÚČELEM SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ II - IROP

25.08.2016 - Ke dni 24. 8. 2016 byla vyhlášena výzva v rámci Integrovaného regionálního operačního programu zaměřená na deinstitucionalizaci sociálních služeb.

Výstupy projektu INKA – realizované Technologickou agenturou ČR

Výstupy projektu INKA – realizované Technologickou agenturou ČR

25.08.2016 - Technologická agentura ČR zveřejnila na svém portále hlavní závěry ověřovacích analýz projektu INKA

Výzva – Infrastruktura základních škol - IROP

Výzva – Infrastruktura základních škol - IROP

23.08.2016 - Ke dni 17. 8. 2016 byly vyhlášeny další výzvy v rámci Integrovaného regionálního operačního programu zaměřené na modernizaci Infrastruktury základních škol.

Výzva – Sociální podnikání II- IROP

Výzva – Sociální podnikání II- IROP

11.08.2016 - Ke dni 10. 8. 2016 byly vyhlášeny další výzvy v rámci Integrovaného regionálního operačního programu zaměřené na podporu Sociálního podnikání.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo II. Výzvu programu OP PIK – POTENCIÁL.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo II. Výzvu programu OP PIK – POTENCIÁL.

09.08.2016 - Cílovou skupinou jsou malé a střední podniky (MSP), velké podniky. Výzva je zaměřena na podporu zavádění a zvyšování kapacit společností pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit.

Výzva – Rozvoj infrastruktury komunitních center - IROP

Výzva – Rozvoj infrastruktury komunitních center - IROP

03.08.2016 - Ke dni 18. 7. 2016 byl zahájen příjem žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve vyhlášených výzvách č. 38 a 39 (území se SVL) zaměřené rozvoj infrastruktury komunitních center.

Odkládání přípravy žádosti o dotace na poslední chvíli se nevyplácí

Odkládání přípravy žádosti o dotace na poslední chvíli se nevyplácí

03.08.2016 - Poměrně specifickým fenoménem České republiky je dělat vše na poslední chvíli.

Výzva – Zvýšení materiálového využití odpadů – OP ŽP

Výzva – Zvýšení materiálového využití odpadů – OP ŽP

02.08.2016 - Ke dni 1. 8. 2016 byla vyhlášena nová výzva v rámci Operačního programu Životní prostředí. Výzva č. 41 je zaměřena na podporu zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů.

Výzva – Prevence vzniku odpadů – OP ŽP

Výzva – Prevence vzniku odpadů – OP ŽP

02.08.2016 - Ke dni 1. 8. 2016 byla vyhlášena nová výzva v rámci Operačního programu Životní prostředí. Výzva č. 40 je zaměřena na podporu snižování množství odpadů z výroby, příprava výrobků na konci životnosti pro opětovné použití a zavádění tzv. systému doo-to-door

Výzvy – Integrované projekty IPRÚ - IROP

Výzvy – Integrované projekty IPRÚ - IROP

29.07.2016 - V rámci IROP došlo k vyhlášení výzev pro Integrované projekty IRPÚ v rámci výzev č. 40 zaměřené na „Vybrané silnice II. a III. třídy“ a č. 41. zaměřené na „Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví.

Výzva - Snížení energetické náročnosti veřejných budov - OP ŽP

Výzva - Snížení energetické náročnosti veřejných budov - OP ŽP

12.07.2016 - V rámci Operačního programu Životní prostředí došlo k vyhlášení výzvy č. 39 zaměřené na snižování energetické náročnosti veřejných budov a zvyšování využití obnovitelných zdrojů. Žádosti o dotaci bude možné podávat od 1.9.2016 - 20.12.2016.

Výzva - Energetické úspory v bytových domech II - IROP

Výzva - Energetické úspory v bytových domech II - IROP

11.07.2016 - Ke dni 1. 7. 2016 byla vyhlášena nová výzva v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Výzva č. 37 navazuje na končící výzvu č. 16 a je také zaměřená zvyšování energetických úspor v bytových domech se čtyřmi a více bytovými jednotkami.

Šablony pro MŠ a ZŠ I - výzva OP VVV

Šablony pro MŠ a ZŠ I - výzva OP VVV

29.06.2016 - Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování.Výzva je zaměřena na další vzdělávání pedagogických pracovníků, sdílení zkušeností pedagogů a společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení

IROP - NOVÁ VÝZVA Z IROP NA ZATEPLOVÁNÍ BYTOVÝCH DOMŮ

IROP - NOVÁ VÝZVA Z IROP NA ZATEPLOVÁNÍ BYTOVÝCH DOMŮ

24.06.2016 - Ministerstvu pro místní rozvoj se podařilo vyjednat vyšší podporu pro projekty zaměřené na energeticky úsporná opatření v bytových domech. Z toho důvodu bude na začátku července 2016 vyhlášena v Integrovaném regionálním operačním programu nová výzva.

Výzva – Podnikové vzdělávání zaměstnanců – OP Z

Výzva – Podnikové vzdělávání zaměstnanců – OP Z

15.06.2016 - Ke dni 15. 6. 2016 byla vyhlášena výzva v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Výzva č. 43 je zaměřena na podporu podnikového vzdělávání zaměstnanců.

Další semináře pro podnikatele, které AC uspořádalo

Další semináře pro podnikatele, které AC uspořádalo

14.06.2016 - Společnost uspořádala další semináře s názvem „DOTAČNÍ PROGRAMY PRO PODNIKATELE V ROCE 2016 aneb to nejpodstatnější co byste měli znát, pokud se rozhodnete žádat o dotace“.

Výzva – Stanice integrovaného záchranného systému - IROP

Výzva – Stanice integrovaného záchranného systému - IROP

13.06.2016 - Ke dni 1. 7. 2016 BUDE zahájen příjem žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve vyhlášené výzvě č. 36 zaměřené na zjištění adekvátní odolnosti stanic IZS s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.

Výzva – Sociální bydlení - IROP

Výzva – Sociální bydlení - IROP

06.06.2016 - Ke dni 20. 6. 2016 BUDE zahájen příjem žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve vyhlášených výzvách č. 34 a 35 zaměřené na podporu Sociálního bydlení. Žádosti je možné podávat do 27. 12. 2016 do 16hod.

Výzva - sociální podnikání - OP Z

Výzva - sociální podnikání - OP Z

01.06.2016 - V rámci Operačního programu Zaměstnanost byla vyhlášena výzva č.67 zaměřená na podporu sociálního podnikání.

IROP - aktualizace harmonogramu výzev pro rok 2016 a 2017

IROP - aktualizace harmonogramu výzev pro rok 2016 a 2017

31.05.2016 - Na konci měsíce května došlo k aktualizaci harmonogramu výzev pro rok 2016 a zveřejnění nového harmonogramu pro rok 2017.

Již 300 projektů vyhodnoceno v rámci OP PIK

Již 300 projektů vyhodnoceno v rámci OP PIK

30.05.2016 - Ve dnech 12. - 13. května 2016 proběhlo výjezdní zasedání Monitorovacího výboru OPPIK,

Aktuální harmonogram výzev OP PIK na rok 2016

Aktuální harmonogram výzev OP PIK na rok 2016

23.05.2016 - Dne 18. května zveřejnilo MPO aktuální harmonogram výzev na rok 2016.

Aktualizace výzvy č. 19 - Technika pro integrovaný záchranný systém - IROP

Aktualizace výzvy č. 19 - Technika pro integrovaný záchranný systém - IROP

19.05.2016 - ŘO IROP oznamuje, že vzhledem ke zvýšenému zájmu o čerpání finančních prostředků stanovených pro 19. výzvu IROP „Technika pro integrovaný záchranný systém" je nucen ukončit příjem žádostí k 13. 6. 2016.

Výzva – Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol - IROP

Výzva – Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol - IROP

19.05.2016 - Ke dni 30. 6. 2016 BUDE zahájen příjem žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve vyhlášených výzvách č. 32 a 33 zaměřené na Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

Zájem podnikatelů o dotace předčil očekávání MPO

Zájem podnikatelů o dotace předčil očekávání MPO

16.05.2016 - V roce 2015 bylo vyhlášeno v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost celkem 39 výzev s celkovou alokací přesahující 26 mld. Kč.

Hledáme nového kolegu do Mostu

Hledáme nového kolegu do Mostu

09.05.2016 - Společnost se v současné době připravuje na nadcházející nové programové období EU a potřebuje tak rozšířit svůj pracovní tým.

Na zlepšení ovzduší jde dalších 2,7 miliardy Kč z fondů EU. Zájem žadatelů dvojnásobně překonal vymezené prostředky

Na zlepšení ovzduší jde dalších 2,7 miliardy Kč z fondů EU. Zájem žadatelů dvojnásobně překonal vymezené prostředky

09.05.2016 - Dalších 2,7 miliardy korun z evropských fondů půjde do zlepšování kvality ovzduší v České republice.

Výzva – Zvýšení kvality návazné péče - IROP

Výzva – Zvýšení kvality návazné péče - IROP

09.05.2016 - Ke dni 31. 5. 2016 BUDE zahájen příjem žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve vyhlášené výzvě č. 31 zaměřené na Rozvoj infrastruktury pro poskytování služeb a péče o zdraví.

Asistenční centrum, a.s. uspořádalo sérii seminářů pro podnikatele

Asistenční centrum, a.s. uspořádalo sérii seminářů pro podnikatele

03.05.2016 - Společnost uspořádala semináře s názvem „DOTAČNÍ PROGRAMY PRO PODNIKATELE V ROCE 2016 aneb to nejpodstatnější co byste měli znát, pokud se rozhodnete žádat o dotace“.

Dotace až 50 % na vybudování školicích prostor nebo účast na mezinárodních veletrzích a výstavách

Dotace až 50 % na vybudování školicích prostor nebo účast na mezinárodních veletrzích a výstavách

03.05.2016 - V květnu 2016 budou vyhlášeny programy Marketing a Školicí střediska.

Přehled podaných žádostí do OP PIK

Přehled podaných žádostí do OP PIK

03.05.2016 - Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest sestavila přehled podaných předběžných a plných žádostí do jednotlivých programů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Výzva –pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje – OP Z

Výzva –pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje – OP Z

03.05.2016 - Ke dni 29. 4. 2016 byl zahájen příjem žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost v rámci výzvy č. 47. V této výzvě stanovuje ŘO závazné podmínky pro vyhlašování výzev MAS na předkládání integrovaných projektů v území MAS.

Výzva – Podpora rozvoje sociálních služeb - IROP

Výzva – Podpora rozvoje sociálních služeb - IROP

02.05.2016 - Ke dni 27. 5. 2016 BUDE zahájen příjem žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výzvách č. 29 a 30 zaměřené na Rozvoj sociálních služeb mimo i sociálně vyloučených lokalitách.

Vláda schválila Program na podporu regenerace brownfieldů

Vláda schválila Program na podporu regenerace brownfieldů

28.04.2016 - Vláda odsouhlasila program podpory Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Vyhlášení 3. veřejné soutěže programu DELTA

Vyhlášení 3. veřejné soutěže programu DELTA

28.04.2016 - Dne 27. dubna 2016 vyhlásila Technologická agentura ČR 3. veřejnou soutěž programu DELTA.

Výzva – Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. - IROP

Výzva – Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. - IROP

24.04.2016 - Ke dni 4. 5. 2016 BUDE zahájen příjem žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výzvě č. 28 zaměřené na Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT.

Blíží se konec příjmu žádostí ve vybraných programech OP PIK

Blíží se konec příjmu žádostí ve vybraných programech OP PIK

20.04.2016 - Upozorňujeme žadatele, že ke dni 30. 4. 2016 končí příjem žádostí u těchto programů:

287,5 milionu korun pro krajinu a na její schopnost zadržovat vodu

287,5 milionu korun pro krajinu a na její schopnost zadržovat vodu

15.04.2016 - Na podporu této funkce krajiny vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR 29. výzvu pro specifický cíl 4.3,

Krajská rada RLZ řešila podpory trhu práce

Krajská rada RLZ řešila podpory trhu práce

08.04.2016 - Místopředseda Krajské rady pro rozvoj lidských zdrojů Ústeckého kraje, Ing. František Jochman řídil její zasedání. Jednání Krajské rady pro rozvoj lidských zdrojů Ústeckého kraje řídil František Jochman, jako její místopředseda.

Společnost Asistenční centrum, a.s. prezentovala dotační možnosti na největším zemědělském veletrhu ve střední Evropě

Společnost Asistenční centrum, a.s. prezentovala dotační možnosti na největším zemědělském veletrhu ve střední Evropě

08.04.2016 - Ve dnech 3. – 7. 4. 2016 proběhla na brněnském výstavišti přehlídka největších novinek z oblasti zemědělství, lesnictví a veterinářství, a to včetně možností využití dotačních prostředků.

Blíží se ukončení příjmu žádostí do programu Úspory energie

Blíží se ukončení příjmu žádostí do programu Úspory energie

08.04.2016 - Do 30. 4. 2016 je možné podávat plné žádosti do 1. výzvy programu Úspory energie podporující snížení energetické náročnosti podniků.

Nový program Technologické agentury ČR – BETA 2

Nový program Technologické agentury ČR – BETA 2

04.04.2016 - Vláda ČR schválila ve středu 30. 3. 2016 nový program Technologické agentury ČR na podporu aplikovaného výzkumu pro potřeby orgánů státní správy BETA2.

Výzva – Vzdělávací a výcviková střediska IZS - IROP

Výzva – Vzdělávací a výcviková střediska IZS - IROP

04.04.2016 - Ke dni 15. 4. 2016 BUDE zahájen příjem žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výzvě č. 27 zaměřené na zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.

Výzva – elektronizace veřejné správy - IROP

Výzva – elektronizace veřejné správy - IROP

30.03.2016 - Ke dni 31. 3. 2016 BUDE zahájen příjem žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výzvě č. 26 - eGovernment I. - zaměřené na zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality

Zahájení příjmu žádostí do programu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)

Zahájení příjmu žádostí do programu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)

30.03.2016 - Dne 31. 3. 2016 byl zahájen příjem žádostí do programu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (dále jen POVEZ II), který umožňuje zaměstnavatelům a OSVČ získat finanční prostředky na odborné vzdělávání svých stávajících a nově přijímaných zaměstnanců

Vyhlášení výzvy programu Nízkouhlíkové technologie

Vyhlášení výzvy programu Nízkouhlíkové technologie

23.03.2016 - Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo Výzvu v programu Nízkouhlíkové technologie.

Oznámení o vyhlášení 2. výzvy programu Aplikace - OPPIK

Oznámení o vyhlášení 2. výzvy programu Aplikace - OPPIK

18.03.2016 - Dne 11. 3. 2016 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu 2. výzvu programu Aplikace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

600 milionů z evropských fondů na likvidaci ekologických zátěží či vyčištění kontaminovaných lokalit

600 milionů z evropských fondů na likvidaci ekologických zátěží či vyčištění kontaminovaných lokalit

18.03.2016 - Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlásilo výzvu zaměřenou na sanaci ekologických zátěží, dlouhodobých havárií či míst kontaminovaných nebezpečnými chemikáliemi.

Vyhlášení výzvy programu podpory SPOLUPRÁCE - Klastry

Vyhlášení výzvy programu podpory SPOLUPRÁCE - Klastry

18.03.2016 - Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 11. 3. 2016 II. výzvu programu podpory Spolupráce (Prioritní osa 1, Specifický cíl 1.2 OP PIK).

Oznámení o vyhlášení 2. veřejné soutěže programu EPSILON

Oznámení o vyhlášení 2. veřejné soutěže programu EPSILON

17.03.2016 - Dne 15. března 2016 vyhlásila Technologická agentura ČR 2. veřejnou soutěž programu EPSILON.

Výzva – Knihovny - IROP

Výzva – Knihovny - IROP

15.03.2016 - Ke dni 18. 3. 2016 BUDE zahájen příjem žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výzvě č. 25 zaměřené na zefektivnění ochrany a využívání knihovních fondů a jejich zpřístupnění.

Vyhlášení Výzvy II v programu Aplikace

Vyhlášení Výzvy II v programu Aplikace

15.03.2016 - 11. 3. 2016 byla vyhlášena II. Výzva v programu Aplikace. Příjem žádostí o podporu byl zahájen 11. března 2016 a bude ukončen 30. dubna 2016.

Oznámení o vyhlášení 2. veřejné soutěže programu EPSILON

Oznámení o vyhlášení 2. veřejné soutěže programu EPSILON

10.03.2016 - Dle informací Technologické agentury ČR by 2. veřejná soutěž programu EPSILON měla být vyhlášena 15. března 2016.

Výzva – Výstavba a modernizace přestupních terminálů - IROP

Výzva – Výstavba a modernizace přestupních terminálů - IROP

09.03.2016 - Ke dni 14. 3. 2016 BUDE zahájen příjem žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výzvě č. 24 zaměřené na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů.

OP PRAHA PÓL RŮSTU PODPOŘÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ROZVOJ KOMUNITNÍHO ŽIVOTA

OP PRAHA PÓL RŮSTU PODPOŘÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ROZVOJ KOMUNITNÍHO ŽIVOTA

09.03.2016 - Vyhlášené výzvy č. 17 a 18 se týkají podpory infrastruktury sociálních služeb a aktivit pro rozvoj komunitních služeb na území hl. m. Prahy. Podrobné informace o výzvách včetně kontaktů na projektové manažery naleznete v textu konkrétní výzvy.

Obnovení příjmu žádostí o záruky za úvěry pro podnikatele

Obnovení příjmu žádostí o záruky za úvěry pro podnikatele

08.03.2016 - 11. února 2016 byl zahájen příjem žádostí o záruky za úvěry do programu „ZÁRUKA 2015 až 2023“. Poskytovatelem záruky je Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s.

Pro vysoké školy a výzkumné organizace otevřelo MŠMT nové výzvy z OPVVV.

Pro vysoké školy a výzkumné organizace otevřelo MŠMT nové výzvy z OPVVV.

08.03.2016 - Pro vysoké školy a výzkumné organizace otevřelo MŠMT nové výzvy z OPVVV. Na projektech se s nimi mohou podílet i podnikatelé a bude podporována vzájemná spolupráce firem, vysokých škol a výzkumných organizací.

Více než 300 bezpečně a efektivně zadaných veřejných zakázek

Více než 300 bezpečně a efektivně zadaných veřejných zakázek

08.03.2016 - Tým odborníku Asistenčního centra, a.s. poskytl administrativní asistenční služby zadavatelům při úspěšném zadávání více než 300 veřejných zakázek.

Od dubna nový zákon o zadávacích řízeních. Buďte připraveni

Od dubna nový zákon o zadávacích řízeních. Buďte připraveni

08.03.2016 - V dubnu letošního roku vejde v účinnost nový zákon o zadávacích řízeních. Problematika zadávání veřejných zakázek se dočká zcela nové právní úpravy.

POVEZ II – program pro odborné vzdělávání zaměstnanců s podporou HK ČR

POVEZ II – program pro odborné vzdělávání zaměstnanců s podporou HK ČR

08.03.2016 - V dubnu 2016 bude zahájen sběr projektových žádostí v programu POVEZ II, který realizuje Úřad práce ČR. HK ČR společně s Asistenčním centrem a.s. připravuje pro žadatele administrativní podporu a pomoc při přípravě žádostí i při samotné realizaci vzděláva

Harmonogram výzev programů z OP PIK 2016

Harmonogram výzev programů z OP PIK 2016

07.03.2016 - Dne 7. 3. 2016 ve 14:00 byl ukončen prodloužený příjem žádostí do programů: • Aplikace - I. výzva (s účinnou spoluprací, bez účinné spolupráce) • Partnerství znalostního transferu - I. výzva • Spolupráce – klastry – I. výzva (rozvoj klastru, internac

Revize výzvy č. 16 Energetické úspory v bytových domech - IROP

Revize výzvy č. 16 Energetické úspory v bytových domech - IROP

03.03.2016 - Řídicí orgán IROP vydává revizi textu výzvy a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 16. výzvy „Energetické úspory v bytových domech“.

Výzva – Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách - MMR

Výzva – Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách - MMR

02.03.2016 - Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o dotace z programu Podpora revitalizace území pro podprogram 117D081 - Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách.

Posun termínu příjmu žádostí o podporu ve výzvách původně končících 29. 2. 2016

Posun termínu příjmu žádostí o podporu ve výzvách původně končících 29. 2. 2016

29.02.2016 - S ohledem na skutečnost, že některým žadatelům se nedaří již od 22. 2. 2016 uzavřít vložení žádosti o podporu v monitorovacím systému MS2014+

IROP Prodloužení výzvy - sociální podnikání

IROP Prodloužení výzvy - sociální podnikání

28.02.2016 - Vzhledem k tomu, že z technických důvodů nelze finalizovat žádosti o podporu v 11. a 12.výzvě IROP - sociální podnikání v MS2014+, byl prodloužen termín příjmu žádostí výzvy sociální podnikání číslo 11, 12 v IROP z 29.2.2016 do 7.3. 2016 do 14 hodin.

Výzva – Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I. - IROP

Výzva – Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I. - IROP

28.02.2016 - Ke dni 1. 3. 2016 BUDE zahájen příjem žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výzvě č. 23 zaměřené na zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT.

Oznámení o vyhlášení výzvy OP VVV Prioritní osa 1 – Excelentní výzkum

Oznámení o vyhlášení výzvy OP VVV Prioritní osa 1 – Excelentní výzkum

22.02.2016 - Dne 9. února 2016 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, Prioritní osa 1 – Excelentní výzkum.

IROP - AKTUALIZOVANÁ VERZE OBECNÝCH PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

IROP - AKTUALIZOVANÁ VERZE OBECNÝCH PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

17.02.2016 - Řídicí orgán IROP vydal aktualizovanou verzi Obecných pravidel pro žadatele a příjemce k 16. únoru 2016.

PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ II (POVEZ II)

PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ II (POVEZ II)

16.02.2016 - V březnu 2016 by měl být na pobočkách Úřadu práce ČR zahájen příjem žádostí do projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II).

AKTUALIZACE VÝZVY Č. 14 A 15 "INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ" IROP

AKTUALIZACE VÝZVY Č. 14 A 15 "INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ" IROP

12.02.2016 - 5. 2. 2016 byla aktualizována 14. výzva „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání“ a 15. výzva „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro SVL“ IROP.

Výzva – TELEMATIKA PRO VEŘEJNOU DOPRAVU - IROP

Výzva – TELEMATIKA PRO VEŘEJNOU DOPRAVU - IROP

12.02.2016 - Ke dni 22. 2. 2016 BUDE zahájen příjem žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu v rámci výzvy č. 22 zaměřené na zavedení nebo modernizace dopravní telematiky (inteligentních dopravních systémů) pro veřejnou dopravu.

PODPORA MUZEÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ JEJICH SBÍREK ČÁSTKOU PŘESAHUJÍCÍ 2 MILIARDY KORUN

PODPORA MUZEÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ JEJICH SBÍREK ČÁSTKOU PŘESAHUJÍCÍ 2 MILIARDY KORUN

11.02.2016 - Ministerstvo pro místní rozvoj 10. 2. 2016 informovalo, že vyhlašuje další výzvu k předkládání projektů v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP).

Statistika podaných žádostí

Statistika podaných žádostí

11.02.2016 - Agentura Czechinvest zveřejnila statistiku podaných žádostí k 1. 2. 2016 do jednotlivých programů OP PIK. Celkem bylo prozatím podáno 2 563 žádostí o finanční podporu s celkovou požadovanou dotací ve výši 19,756 mld. Kč.

Informace o plánovaném vyhlášení II. Výzvy programů podpory OP PIK Aplikace a Spolupráce – Klastry pro mezinárodní projekty

Informace o plánovaném vyhlášení II. Výzvy programů podpory OP PIK Aplikace a Spolupráce – Klastry pro mezinárodní projekty

10.02.2016 - Řídící orgán OP PIK plánuje vyhlásit počátkem března 2016 výzvy programů podpory OP PIK Aplikace a Spolupráce — klastry s omezeným příjmem žádostí.

Ukončení příjmu žádostí o podporu v programu NEMOVITOSTI – Výzva I

Ukončení příjmu žádostí o podporu v programu NEMOVITOSTI – Výzva I

29.01.2016 - Dne 26. 1. 2016 byl ukončen příjem žádostí o podporu v programu NEMOVITOSTI, výzva I. Požadovaná alokace v podaných žádostech již dosáhla hranice 2,5 mld. Kč.

Nové výzvy pro podnikatele z OP Praha - pól růstu

Nové výzvy pro podnikatele z OP Praha - pól růstu

26.01.2016 - V rámci Operačního programu Praha – pól růstu byly vyhlášeny 3 nové výzvy pro podnikatele, kteří tak mají možnost získat finanční prostředky na realizaci svých aktivit na území hlavního města Prahy.

Komerční banka začne poskytovat pro začínající podnikatele malé úvěry bez ručitele.

Komerční banka začne poskytovat pro začínající podnikatele malé úvěry bez ručitele.

26.01.2016 - Lidé, kteří potřebují finanční prostředky k tomu, aby rozjeli své podnikání, si budou moci vyřídit malý úvěr bez ručení, aniž by měli podnikatelskou minulost či majetek

Možnosti odborného vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v rámci OP Zaměstnanost

Možnosti odborného vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v rámci OP Zaměstnanost

26.01.2016 - Prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) se v průběhu roku 2016 otevře zaměstnavatelům hned několik možností jak získat finanční prostředky na zajištění vzdělávání svých zaměstnanců

Výzva – NÍZKOEMISNÍ A BEZEMISNÍ VOZIDLA - IROP

Výzva – NÍZKOEMISNÍ A BEZEMISNÍ VOZIDLA - IROP

26.01.2016 - Ke dni 29. 1. 2016 bude zahájen příjem žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu v rámci výzvy č. 20, ta je zaměřená na pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu.

Oznámení o vyhlášení výzvy OP VVV Prioritní osa 1 – Výzkumné infrastruktury

Oznámení o vyhlášení výzvy OP VVV Prioritní osa 1 – Výzkumné infrastruktury

26.01.2016 - Dne 25. ledna 2016 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, Prioritní osa 1 – Výzkumné infrastruktury.

UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ DO PROGRAMU TECHNOLOGIE, VÝZVA III.

UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ DO PROGRAMU TECHNOLOGIE, VÝZVA III.

20.01.2016 - Dne 19.1.2016 v 8:00 byl zastaven příjem žádostí o podporu do programu Technologie, výzva III. , a to z důvodu dosažení alokace 3 mld. Kč.

Výběrová řízení OP PIK

Výběrová řízení OP PIK

18.01.2016 - V minulých dnech byl v souvislosti se změnou finančních limitů pro veřejné zakázky (od 1. 1. 2016) upraven dokument Příloha č. 1 Postup dle Pravidel pro VD nebo Zákona o VZ

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE Z PROGRAMU TECHNOLOGIE – VÝZVA III

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE Z PROGRAMU TECHNOLOGIE – VÝZVA III

15.01.2016 - Vážení žadatelé, v souvislosti s právě probíhajícím příjmem žádostí o podporu v programu Technologie III Vás informujeme, že jejich příjem je garantován poskytovatelem dotace pouze do 19. 1. 2016 do 8:00.

Státní fond ukončil příjem žádostí u čtyř výzev OPŽP. O financování kanalizací a čistíren odpadních vod byl obrovský zájem

Státní fond ukončil příjem žádostí u čtyř výzev OPŽP. O financování kanalizací a čistíren odpadních vod byl obrovský zájem

14.01.2016 - Státní fond životního prostředí ČR uzavřel příjem žádostí o podporu ve čtyřech výzvách z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020, jež byly vyhlášeny v říjnu loňského roku.

OP ZAMĚSTNANOST PODPOŘÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

OP ZAMĚSTNANOST PODPOŘÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

13.01.2016 - V rámci OP Zaměstnanost byly vyhlášeny výzvy pro vzdělávání zaměstnanců územně samosprávných celků.

OP PRAHA PÓL RŮSTU PODPOŘÍ POSÍLENÍ VÝZKUMU, TECHNOLOGICKÉHO ROZVOJE A INOVACÍ

OP PRAHA PÓL RŮSTU PODPOŘÍ POSÍLENÍ VÝZKUMU, TECHNOLOGICKÉHO ROZVOJE A INOVACÍ

13.01.2016 - Rada hl. m. Prahy schválila dne 12. ledna 2016 vyhlášení výzev 7. a 10. prioritní osy 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Operačního programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR) k předkládání žádostí o podporu.

OP PRAHA PÓL RŮSTU PODPOŘÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY MĚSTSKÝCH BUDOV A MĚSTSKÉ DOPRAVY

OP PRAHA PÓL RŮSTU PODPOŘÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY MĚSTSKÝCH BUDOV A MĚSTSKÉ DOPRAVY

13.01.2016 - Rada hl. m. Prahy schválila dne 12. ledna 2016 vyhlášení výzev 12. a 13. Výzvy se týkají Energetických úspor v městských objektech a v městské dopravě.

Aktuální informace k dotačním programům v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Aktuální informace k dotačním programům v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

12.01.2016 - 8. 1. 2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest zveřejnila přehled aktuálních informací k dotačním programům v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Aktualizace Pravidel způsobilosti a publicity OP PIK

Aktualizace Pravidel způsobilosti a publicity OP PIK

12.01.2016 - Dne 8. 1. 2015 došlo k aktualizaci dokumentu Pravidla způsobilosti a publicity - obecná část. Na str. 6 byl doplněn text u bodu 2.8.3 Platba kartou na internetu.

Výzva III programu Technologie – aktualizace zvláštní části Pravidel pro žadatele a příjemce z OP PIK

Výzva III programu Technologie – aktualizace zvláštní části Pravidel pro žadatele a příjemce z OP PIK

12.01.2016 - V minulých dnech byl aktualizován dokument Příloha č. 4 Pravidla pro žadatele a příjemce - zvláštní část programu Technologie – Výzva III.

Výzva I programu Inovace-inovační projekt – aktualizace zvláštní části Pravidel pro žadatele a příjemce z OP PIK

Výzva I programu Inovace-inovační projekt – aktualizace zvláštní části Pravidel pro žadatele a příjemce z OP PIK

12.01.2016 - V minulých dnech byl aktualizován dokument Příloha č. 4 Pravidla pro žadatele a příjemce - zvláštní část programu Inovace - inovační projekt – Výzva I.

Výzva I programu Smart grids II – aktualizace dokumentů

Výzva I programu Smart grids II – aktualizace dokumentů

12.01.2016 - V minulých dnech byly aktualizovány dokumenty Smart grids II.- I.výzva a Příloha č. 3 PpŽP - zvláštní část programu Smart grids II – Výzva I. Došlo k odstranění indikátoru 33800 Transformační výkon.

Výzva I programu Aplikace – prodloužení termínu příjmu Žádostí o podporu

Výzva I programu Aplikace – prodloužení termínu příjmu Žádostí o podporu

12.01.2016 - V programu Aplikace – Výzva I došlo k prodloužení termínu příjmu Žádostí o podporu (žádostí II. stupně). Žádosti o podporu jsou přijímány do 29. 2. 2016.

Seznam právních forem přípustných pro výzvy OP PIK vyhlášené v prosinci 2015

Seznam právních forem přípustných pro výzvy OP PIK vyhlášené v prosinci 2015

12.01.2016 - V minulých dnech byl zveřejněn Seznam právních forem přípustných pro výzvy programů OP PIK vyhlášené v prosinci 2015.

OP ZAMĚSTNANOST PODPOŘÍ NOVÉ FORMY PÉČE O NEJMENŠÍ DĚTI - MIKROJESLE

OP ZAMĚSTNANOST PODPOŘÍ NOVÉ FORMY PÉČE O NEJMENŠÍ DĚTI - MIKROJESLE

11.01.2016 - OP Zaměstnanost podpoří budování a provoz mikrojeslí, tj. zařízení péče o děti ve věku od 6 měsíců do 4 let, s kapacitou 4 děti.

Výzva – Technika pro integrovaný záchranný systém - IROP

Výzva – Technika pro integrovaný záchranný systém - IROP

05.01.2016 - Ke dni 31. 12. 2015 byl zahájen příjem žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu v rámci výzvy č. 19, která je zaměřená na posílení vybavení základních složek integrovaného záchranného systému.

Oznámení o vyhlášení 1. výzvy programu Služby infrastruktury - OPPIK

Oznámení o vyhlášení 1. výzvy programu Služby infrastruktury - OPPIK

23.12.2015 - Dne 15. 12. 2015 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu 1. výzvu programu Služby infrastruktury v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Avíza výzev OP VVV

Avíza výzev OP VVV

15.12.2015 - Na leden 2016 je plánováno vyhlášení tří výzev v rámci OP VVV Prioritní osy 3 zaměřené na: -- Budování kapacit pro rozvoj škol I. -- Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktit..... -- Gramotnosti

Oznámení o vyhlášení 1. výzvy programu TRIO - MPO

Oznámení o vyhlášení 1. výzvy programu TRIO - MPO

15.12.2015 - 25. 11. 2015 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu 1. výzvu programu průmyslového výzkumu, experimentálního vývoje a inovací - TRIO.

Plánované vyhlášení výzvy v programu Technologie III.

Plánované vyhlášení výzvy v programu Technologie III.

14.12.2015 - Podle harmonogramu výzev na rok 2015 má být ještě do konce prosince 2015 vyhlášena výzva v programu Technologie. Cílem programu je umožnit malým a středním podnikatelům pořízení nových technologií, strojů a vybavení.

Výzva – podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy - IROP

Výzva – podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy - IROP

11.12.2015 - Ke dni 11. 12. 2015 byla vyhlášena další výzva v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Výzva č. 18 je zaměřená rekonstrukce, modernizace a výstavby komunikací pro pěší, cyklodopravy za účelem zvyšování bezpečnosti dopravy.

Výzva - Energetické úspory v bytových domech - IROP

Výzva - Energetické úspory v bytových domech - IROP

10.12.2015 - Ke dni 9. 12. 2015 byla vyhlášenadalší výzva v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Výzva č. 16 je zaměřená zvyšování energetických úspor v bytových domech se čtyřmi a více bytovými jednotkami.

OP ZAMĚSTNANOST PODPOŘÍ VZDĚLÁVACÍ A NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE V BOJI S NEZAMĚSTNANOSTÍ

OP ZAMĚSTNANOST PODPOŘÍ VZDĚLÁVACÍ A NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE V BOJI S NEZAMĚSTNANOSTÍ

10.12.2015 - Zastupujete vzdělávací, poradenskou či nestátní neziskovou organizaci, která je aktivní v oblasti řešení problémů spojených s nezaměstnaností? Chcete své aktivity dále rozvinout a získat pro jejich realizaci podporu z úrovně OP Zaměstnanost?

OP ZAMĚSTNANOST PODPOŘÍ ROZVOJ ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PRO VEŘEJNOST I PODNIKY

OP ZAMĚSTNANOST PODPOŘÍ ROZVOJ ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PRO VEŘEJNOST I PODNIKY

10.12.2015 - V polovině listopadu byla v rámci OP Zaměstnanost vyhlášena Výzva č. 03_15_035.

Otázky a odpovědi OP PIK

Otázky a odpovědi OP PIK

09.12.2015 - V minulých dnech byla na webu CzechInvestu v záložce Rádce vytvořena nová sekce Otázky a odpovědi.

Téměř 700 žádostí skoro za 5 miliard: Skončil příjem žádostí u 6 výzev z OPŽP 2014–2020

Téměř 700 žádostí skoro za 5 miliard: Skončil příjem žádostí u 6 výzev z OPŽP 2014–2020

09.12.2015 - 13. listopadu ukončil Státní fond životního prostředí ČR příjem žádostí u šesti výzev Operačního programu Životní prostředí.

Výzva – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - IROP

Výzva – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - IROP

07.12.2015 - Ke dni 4. 12. 2015 byly vyhlášeny další výzvy v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Vzdělávání blíže zaměstnavatelům s podporou komory

Vzdělávání blíže zaměstnavatelům s podporou komory

02.12.2015 - Hospodářská komora ČR jako člen Programové platformy pro výzvy z Operačního programu zaměstnanost zaslala své připomínky a argumenty u řídícího orgánu OPZ v prioritní ose 1.3, v oblasti vzdělávacích projektů pro zaměstnavatele a zaměstnance na rok 2016.

Řídící orgán OP PIK (MPO)

Řídící orgán OP PIK (MPO)

02.12.2015 - Dne 11. listopadu proběhlo již 3. jednání Monitorovacího výboru OP PIK (MPO), na kterém nechyběli zástupci Hospodářské komory, aby hájili zájmy podnikatelské veřejnosti.

OP Zaměstnanost podpoří vzdělávací a poradenské instituce a nestátní neziskové organizace v boji s nezaměstnaností.

OP Zaměstnanost podpoří vzdělávací a poradenské instituce a nestátní neziskové organizace v boji s nezaměstnaností.

02.12.2015 - V závěru listopadu byla na úrovni Operačního programu Zaměstnanost vyhlášena dlouho očekávaná Výzva č. 03_15_040. Tato výzva se zaměřuje na podporu zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob a aktivizaci ekonomicky neaktivních osob.

Upřesnění času příjmu plných žádostí do vybraných programů v rámci OP PIK dne 1. 12. 2015

Upřesnění času příjmu plných žádostí do vybraných programů v rámci OP PIK dne 1. 12. 2015

01.12.2015 - Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 26. 11. 2015 publikovalo na svých webových stránkách časový harmonogram příjmu plných žádostí do vybraných dotačních programů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost:

Výzva - Revitalizace vybraných památek - IROP

Výzva - Revitalizace vybraných památek - IROP

24.11.2015 - Ke dni 23. 11. 2015 byly vyhlášena další výzva v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Výzva č. 13 je zaměřená na obnovu vybraných památek, jejich restaurování, rekonstrukce stávajících expozic atp.

Příprava vyhlášení 1. výzvy programu Služby infrastruktury - OPPIK

Příprava vyhlášení 1. výzvy programu Služby infrastruktury - OPPIK

23.11.2015 - Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje vyhlášení 1. výzvy programu Služby infrastruktury v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Výzva by měla být vyhlášena v prosinci 2016.

PŘÍJEM PLNÝCH ŽÁDOSTÍ DO OP PIK OD 1.12.2015

PŘÍJEM PLNÝCH ŽÁDOSTÍ DO OP PIK OD 1.12.2015

11.11.2015 - Upozorňujeme žadatele, že od 1.12.2015 bude zahájen příjem plných žádostí u těchto programů:

UKONČENÍ PŘÍJMŮ ŽÁDOSTÍ DO PROGRAMU MARKETING

UKONČENÍ PŘÍJMŮ ŽÁDOSTÍ DO PROGRAMU MARKETING

11.11.2015 - Řídící orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost dne 9. 11. 2015 v 16:16 hod zastavil

Blíží se konec příjmu žádostí 1. – 5., 7. a 8. výzvy

Blíží se konec příjmu žádostí 1. – 5., 7. a 8. výzvy

09.11.2015 - Státní fond životního prostředí vydal upozornění pro žadatele, že 13. listopadu 2015 končí příjem žádostí o dotaci 1. – 5., 7. a 8. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014-2020.

Finančí prostředky na vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

Finančí prostředky na vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

04.11.2015 - Ke dni 27. 10. 2015 byly vyhlášena další výzvy v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Výzva č. 11 a 12 je zaměřená rozvoj sociálního podnikání.

Právní otázky dotací - semináře ve spolupráci s experty MPO a HKČR

Právní otázky dotací - semináře ve spolupráci s experty MPO a HKČR

04.11.2015 - Asistenční centrum, a.s. připravuje ve spolupráci s Hospodářskou komorou České republiky, Advokátní kanceláří Zrůstek, Lůdl a partneři v.o.s. a se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu sérii seminářů

DOTACE NA ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

DOTACE NA ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

03.11.2015 - V současné době je Úřady práce ČR připravován nový projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II", jehož zahájení se předpokládá začátkem roku 2016.

Informace pro žadatele do programu INOVACE – Inovační projekt

Informace pro žadatele do programu INOVACE – Inovační projekt

27.10.2015 - CzechInvest na svých stránkách upozorňuje, že příjem do programu INOVACE bude ukončen dne 30. 11. 2015

Výzva – Kybernetická bezpečnost - IROP

Výzva – Kybernetická bezpečnost - IROP

22.10.2015 - Ke dni 21. 10. 2015 byla vyhlášena další výzva v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Výzva č. 10 je zaměřená na zvýšení odolnosti tzv. významných informačních systémů a tzv. kritické informační infrastruktury veřejné správy.

Oznámení o vyhlášení výzvy OP VVV

Oznámení o vyhlášení výzvy OP VVV

21.10.2015 - Ke konci září 2015 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, Prioritní osa 1 – Fázované projekty.

Výzva – Územní studie - IROP

Výzva – Územní studie - IROP

12.10.2015 - Výzva č. 9 je zaměřená na Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje. Žádosti o dotaci je možné připravovat v systému MS2014+ od téhož data .

Metodický pokyn k podkladům k plné žádosti

Metodický pokyn k podkladům k plné žádosti

09.10.2015 - V minulých dnech byl aktualizován metodický pokyn k podkladům k plné žádosti o dotaci pro kontrolu obvyklých cen stavebních prací a technologií.

Odborné semináře „Fondy EU a rozvoj obcí, škol a MAS pomocí investic a plánování KAP/MAP“

Odborné semináře „Fondy EU a rozvoj obcí, škol a MAS pomocí investic a plánování KAP/MAP“

08.10.2015 - Zastupujete obec, MAS nebo školu? Plánujete realizovat investiční i neinvestiční projekty s pomocí dotačních prostředků fondů EU a to mj. i ve vztahu ke krajským a místním akčních plánů (KAP / MAP) krajů , měst a místních akčních skupin?

Miliardy na nové kotle zase o něco blíž

Miliardy na nové kotle zase o něco blíž

07.10.2015 - Státní fond životního prostředí ČR ukončil příjem žádostí krajů o podporu z Operačního programu Životní prostředí prostřednictvím takzvané „kotlíkové výzvy“.

Zpracování místních akčních plánů rozvoje vzdělávání (MAP) v rámci OP VVV

Zpracování místních akčních plánů rozvoje vzdělávání (MAP) v rámci OP VVV

05.10.2015 - Cílem výzvy je podpora plánovaného rozvoje základních škol v území k naplnění dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR. Získání finanční podpory napomáhá ke zkvalitnění spolupráce mezi základní školou a firmami.

Zpracování Krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání (KAP) v rámci OP VVV

Zpracování Krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání (KAP) v rámci OP VVV

05.10.2015 - Cílem je plánovat společné nebo sdílené aktivity v území, které přispějí k naplnění Dlouhodobého záměru vzdělávání a vzdělávací soustavy kraje a zlepší kvalitu vzdělávání ve školách, s důrazem na podporu škol se slabšími výsledky, slabších žáků a rozvoj p

MALÍ A STŘEDNÍ PODNIKATELÉ ÚČASTNÍCÍ SE ZAHRANIČNÍCH VELETRHŮ MOHOU STÁLE ŽÁDAT O DOTACE

MALÍ A STŘEDNÍ PODNIKATELÉ ÚČASTNÍCÍ SE ZAHRANIČNÍCH VELETRHŮ MOHOU STÁLE ŽÁDAT O DOTACE

05.10.2015 - Až do konce listopadu 2015 je možné předkládat žádosti o podporu v rámci programu Marketing. Program podporuje účast podnikatelů na zahraničních výstavách a veletrzích.

Výzva – Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS - IROP

Výzva – Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS - IROP

05.10.2015 - Ke dni 29. 9. 2015 byla vyhlášena další výzva v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Výzva č. 6 je zaměřená na posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS.

Výzva – DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZA ÚČELEM SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ - IROP

Výzva – DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZA ÚČELEM SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ - IROP

05.10.2015 - Ke dni 30. 9. 2015 byla vyhlášena další výzva v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Výzva č. 7 je zaměřená na zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi.

Finanční prostředky na snížení energetické náročnosti veřejných budov

Finanční prostředky na snížení energetické náročnosti veřejných budov

05.10.2015 - Výzva z Operačního programu Životní prostředí v rámci prioritní osy 5 – Energetické úspory bude vyhlášena v polovině října 2015.

Příjem plných žádostí OP PIK se odložil o dva měsíce

Příjem plných žádostí OP PIK se odložil o dva měsíce

01.10.2015 - Zahájení příjmu plných žádostí do Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)se posouvá o dva měsíce.

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ (ŘÍJEN 2015)

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ (ŘÍJEN 2015)

30.09.2015 - Přehled dotačních možností v rámci celé České republiky.

Výzva - aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání (IROP)

Výzva - aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání (IROP)

25.09.2015 - Ke dni 17. 9. 2015 byla vyhlášena další výzva v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Výzva č. 4 je zaměřená podporu činností vedoucí k úplnému elektronickému podání.

Výzva - Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie - IROP

Výzva - Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie - IROP

25.09.2015 - Ke dni 24. 9. 2015 byla vyhlášena další výzva v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Výzva č. 5 je zaměřená podporu rozvoje infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví.

Informace pro žadatele

Informace pro žadatele

24.09.2015 - Od soboty 26.9.2015 14:00 do pondělí 28.9.2015 22:00 bude v produkčním prostředí základních registrů probíhat nácvik obnovy služeb základních registrů.

Mimořádná výzva v programu Technologie

Mimořádná výzva v programu Technologie

23.09.2015 - Od 21. září je možné předkládat žádosti o podporu do programu Technologie. MPO vyhlásilo speciální výzvu určenou pro žadatele v programu Rozvoj (součást právě končícího OPPI).

MS2014+ NEDOSTUPNOST REFERENČNÍHO PROSTŘEDÍ

MS2014+ NEDOSTUPNOST REFERENČNÍHO PROSTŘEDÍ

18.09.2015 - Dle oznámení Ministerstva pro místní rozvoj ČR ze dne 17. 9. 2015 bude dne 21. 9. 2015 v době od 18:00 do 24:00 prováděna mimořádná údržba na referenčním prostředí MS2014+. Po tuto dobu bude prostředí nedostupné.

Výzva zaměřená na zpracování regulačních plánů - IROP

Výzva zaměřená na zpracování regulačních plánů - IROP

17.09.2015 - Ke dni 16. 9.2015 byla vyhlášena další výzva v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Výzva č. 3 je zaměřená zpracování regulačních plánů. Žádosti o dotaci je možné připravovat v systému MS2014+ od 16. 9. 2015.

Metodický pokyn k plným žádostem pro kontrolu cen obvyklých u stavebních prací a technologií

Metodický pokyn k plným žádostem pro kontrolu cen obvyklých u stavebních prací a technologií

14.09.2015 - Upozorňujeme žadatele na metodický pokyn k plným žádostem z programu OP PIK pro kontrolu cen obvyklých u stavebních prací a technologií.

Nejzajímavější dotace na pořízení výrobních strojů a zařízení budou vyhášeny již na podzim letošního roku

Nejzajímavější dotace na pořízení výrobních strojů a zařízení budou vyhášeny již na podzim letošního roku

09.09.2015 - Na podzim roku 2015 je připravováno vyhlášení druhé výzvy programu OP PIK - Technologie, v rámci kterého bude možné získat dotaci až 45% na pořízení výrobních strojů a zařízení ve vybraných hospodářsky slabých regionech s vysokou mírou nezaměstnanosti.

Předseda AC F. Jochman se zúčastnil přípravy výzev z OPVVV

Předseda AC F. Jochman se zúčastnil přípravy výzev z OPVVV

09.09.2015 - Předseda představenstva společnosti Asistenční centrum, a.s. a odborný expert Hospodářské komory ČR Ing. František Jochman se na MŠMT účastnil jednání Plánovací komise programu OPVVV, kde se připravovaly návrhy výzev do prioritních os 1 a 2.

Posun příjmu plných žádostí v OPPIK

Posun příjmu plných žádostí v OPPIK

09.09.2015 - Vzhledem k enormnímu zájmu podnikatelů v posledních dnech a provozně technickým důvodům upravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu termín pro příjem plných žádostí o podporu u následujících prvních výzev pro programy podpory OP PIK– Inovace,

Podnikatelé zavádějící inovace mají stále šanci žádat o dotace

Podnikatelé zavádějící inovace mají stále šanci žádat o dotace

04.09.2015 - Jedním ze stěžejních programů v rámci OP PIK, který vyhlásila MPO na konci května, je program INOVACE.

První výzva do programu OP PIK - Nemovitosti skončila

První výzva do programu OP PIK - Nemovitosti skončila

04.09.2015 - První kolo žádostí do Operačního programu Nemovitosti, které Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo koncem května, skončilo 31. srpna 2015.

Najděte si dotace v expertním dotačním systému

Najděte si dotace v expertním dotačním systému

04.09.2015 - Pro zájemce o dotaci připravila společnost Asistenční centrum, a.s. ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR informační web o dotačních možnostech, ve kterém si můžete najít vhodnou dotaci přímo pro Vás.

Dotace 85% až do výše 6 mil. Kč na zaměstnání znevýhodněných osob na trhu práce

Dotace 85% až do výše 6 mil. Kč na zaměstnání znevýhodněných osob na trhu práce

04.09.2015 - Pokud hodláte zaměstnat osoby znevýhodněné na trhu práce pro svůj nový podnikatelský záměr či na rozšíření stávajícího, právě pro Vás je určena výzva zaměřená na podporu sociálního podnikání z Operačního programu Zaměstnanost.

1,5 miliardy Kč pro projekty v oblasti odpadů

1,5 miliardy Kč pro projekty v oblasti odpadů

04.09.2015 - V Operačním programu Životní prostředí probíhá příjem žádostí o dotaci pro podnikatele a obce na investice v oblasti odpadů.

Dotační zpravodaj (září 2015)

Dotační zpravodaj (září 2015)

04.09.2015 - Přehled dotačních možností v rámci celé České republiky.

OP ZAMĚSTNANOST UMOŽNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVĚ ROZVINOUT AKTIVITY SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ V ČR

OP ZAMĚSTNANOST UMOŽNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVĚ ROZVINOUT AKTIVITY SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ V ČR

03.09.2015 - Na začátku září byly v rámci Operačního programu Zaměstnanost vyhlášeny Výzvy č. 03_15_027 a 03_15_028.

První výzvy do OP PIK skončily

První výzvy do OP PIK skončily

03.09.2015 - První kolo žádostí do Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), které ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo koncem května, skončilo pro některé výzvy 31. srpna 2015.

Nabídka jednodenních kurzů pro zájemce o dotační problematiku

Nabídka jednodenních kurzů pro zájemce o dotační problematiku

02.09.2015 - S přibývajícím množstvím dotačních příležitostí nového programového období 2014 - 2020 nabízí naše dceřiná společnost AC Education s.r.o. zájemcům o oblast dotací opětovně možnost absolvování úspěšného jednodenního kurzu:

Setkání podnikatelů s experty Ministerstva průmyslu a obchodu

Setkání podnikatelů s experty Ministerstva průmyslu a obchodu

02.09.2015 - Hospodářská komora České republiky organizuje spolu se společností Asistenční centrum, a.s sérii konzultační setkání podnikatelů s experty Ministerstva prů

Vyhlášena výzva zaměřená na inkluzivní vzdělávání v rámci OP VVV

Vyhlášena výzva zaměřená na inkluzivní vzdělávání v rámci OP VVV

31.08.2015 - Cílem této výzvy je Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání. Výzva je zaměřena na dvě hlavní oblasti: " Předškolní vzdělávání" a " Prevence školního neúspěchu".

PODPORA AKTIVIT MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ NA ZAHRANIČNÍCH TRZÍCH

PODPORA AKTIVIT MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ NA ZAHRANIČNÍCH TRZÍCH

31.08.2015 - Do konce listopadu 2015 je možné předkládat žádosti o podporu do programu Marketing.

Dotace 85% až do výše 6 mil. Kč na zaměstnání znevýhodněných osob na trhu práce

Dotace 85% až do výše 6 mil. Kč na zaměstnání znevýhodněných osob na trhu práce

31.08.2015 - Pokud hodláte zaměstnat osoby znevýhodněné na trhu práce pro svůj nový podnikatelský záměr či na rozšíření stávajícího, právě pro Vás je určena výzva zaměřená na podporu sociálního podnikání z Operačního programu Zaměstnanost.

POZITIVNÍ POSUN V ČERPÁNÍ DOTACÍ

POZITIVNÍ POSUN V ČERPÁNÍ DOTACÍ

28.08.2015 - V srpnu na jednání vlády představila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová nové pokroky ve stavu čerpání za první pololetí v roce 2015. Pesimistickou variantu odhadu se oproti začátku roku podařilo snížit na rozmezí 36 až 50 miliard korun.

Oznámení o vyhlášení výzvy OP VVV

Oznámení o vyhlášení výzvy OP VVV

25.08.2015 - Prioritní osa 1 – Teaming Dne 21. srpna 2015 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, Prioritní osa 1 – Teaming.

Poslední výzva programu Rozvoj vyhlášena

Poslední výzva programu Rozvoj vyhlášena

25.08.2015 - Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo čtvrté prodloužení třetí výzvy k předkládání projektů v programu podpory Rozvoj s alokací 2 miliardy korun v rámci dobíhajícího Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) 2007-2013.

Prodloužení příjmu registračních žádostí do programu OP PIK Partnerství znalostního transferu

Prodloužení příjmu registračních žádostí do programu OP PIK Partnerství znalostního transferu

25.08.2015 - S ohledem na nízké množství podaných předběžných žádostí do programu OP PIK Partnerství znalostního transferu se Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodlo prodloužit termín příjmu předběžných žádostí. Původní termín příjmu předběžných žádostí měl být ukonč

OP ZAMĚSTNANOST A PRVNÍ VÝZVY PRO ŽADATELE

OP ZAMĚSTNANOST A PRVNÍ VÝZVY PRO ŽADATELE

21.08.2015 - V průběhu měsíce srpna byly v rámci Operačního programu Zaměstnanost zveřejněny první zajímavé výzvy zaměřené mj. na podporu sociálního podnikání, služeb péče o děti 1. stupně základních škol a další oblasti.

IROP – vyhlásil první výzvy

IROP – vyhlásil první výzvy

18.08.2015 - Ke dni 31. 7. 2015 byly vyhlášeny první výzvy v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Dále také zveřejněn seznam kontaktních míst v jednotl

NOVINKY Z OP RYBÁŘSTVÍ

NOVINKY Z OP RYBÁŘSTVÍ

17.08.2015 - První výzvy z tohoto programu by měly být vyhlášeny v září 2015 a budou orientované na inovace, investice do akvakultury, recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním, investice do zpracování produktů. Příjem žádostí je plánován od října 2015.

ZÁJEM ŽADATELŮ O FINANČNÍ PROSTŘEDKY Z OPPIK KAŽDÝM DNEM ROSTE

ZÁJEM ŽADATELŮ O FINANČNÍ PROSTŘEDKY Z OPPIK KAŽDÝM DNEM ROSTE

14.08.2015 - Na základě aktuálních informací se zájem žadatelů u finanční prostředky z dotačních programů v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace (OP PIK) neustále zvyšuje.

Asistenční centrum, a.s. úzce spolupracuje s Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou

Asistenční centrum, a.s. úzce spolupracuje s Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou

11.08.2015 - V březnu 2015 byla uzavřena Smlouva o vzájemně poskytovaných službách mezi společnostmi AHK Services s.r.o. a Asistenční centrum, a.s.

České zájmy v Bruselu

České zájmy v Bruselu

11.08.2015 - Předseda představenstva společnosti Asistenční centrum, a.s. Ing. František Jochman druhý týden v květnu navštívil Brusel a spolu s českými partnery jednal o možnostech spolupráce při čerpání centrálních evropských programů ze strany českých zájemců.

Aktualizace Pravidel pro výběr dodavatelů v OP PIK

Aktualizace Pravidel pro výběr dodavatelů v OP PIK

11.08.2015 - Od 1. 8. 2015 jsou v platnosti aktualizovaná Pravidla pro výběr dodavatelů v OP PIK. Nejdůležitější změnou oproti předchozí verzi Pravidel pro výběr dodavatelů je úprava způsobu kontroly VŘ v bodech 45) a 46).

Oznámení o vyhlášení 2. veřejné soutěže programu DELTA

Oznámení o vyhlášení 2. veřejné soutěže programu DELTA

11.08.2015 - Dle informací Technologické agentury ČR by 2. veřejná soutěž programu DELTA měla být vyhlášena 13. července 2015.

MŽP vyhlásilo první výzvy z nového OPŽP 2014–2020

MŽP vyhlásilo první výzvy z nového OPŽP 2014–2020

10.08.2015 - Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR vyhlásilo v dubnu avizované první výzvy k podávání žádostí o dotaci

​Na MPSV a MŠMT se finišuje příprava výzev

​Na MPSV a MŠMT se finišuje příprava výzev

10.08.2015 - Už i další operační programy se dostávají do finální podoby výzev. Operační program Výzkum, vývoj a vzděláván a Operační program zaměstnanost má pro jednot

​Aktuální stav zájmu o peníze z OPPIK

​Aktuální stav zájmu o peníze z OPPIK

10.08.2015 - Pomyslný žebříček zájmu vede dle očekávání dotační program zaměřený na snížení energetické náročnosti firem reprezentovaný programem „Úspory energie“.

​Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR zveřejnilo aktuální počty podaných žádostí o finanční podporu v rámci OP PIK

​Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR zveřejnilo aktuální počty podaných žádostí o finanční podporu v rámci OP PIK

10.08.2015 - Ing. Pavel Chroust z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR zveřejnil v pondělí 14. 7. 2015 na akci pod názvem „Konzultační setkání na téma dotací pro podnikat

Dotační zpravodaj (srpen 2015)

Dotační zpravodaj (srpen 2015)

10.08.2015 - Přehled dotačních možností v rámci celé České republiky. Asistenční centrum, a.s. ve spolupráci s Hospodářskou komorou České republiky připravuje každý mě

Dotace na odborné vzdělávání zaměstnanců

Dotace na odborné vzdělávání zaměstnanců

10.08.2015 - Z důvodu vyčerpání finančních prostředků byl v červenci 2015 ve všech krajích zastaven příjem žádostí do projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců".

Aktualizace dokumentů v programu Rozvoj – Výzva III – III. prodloužení

Aktualizace dokumentů v programu Rozvoj – Výzva III – III. prodloužení

10.08.2015 - Dne 3. 8. 2015 byla zveřejněna dobrá zpráva pro žadatele do programu OPPI Rozvoj.

Žhavá novinka: Zbývají 2 mld. Kč z programu ROZVOJ OPPI

Žhavá novinka: Zbývají 2 mld. Kč z programu ROZVOJ OPPI

05.08.2015 - V programu Rozvoj OPPI z minulého programového období zbyly 2 mld. Kč pro malé a střední podnikatele na nákup strojů a technologií.

IROP – vyhlásil první výzvy

IROP – vyhlásil první výzvy

04.08.2015 - V pátek 31. července 2015 došlo k vyhlášení prvních výzev v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

OPPI – nejefektivněji čerpaný tématický program v ČR

OPPI – nejefektivněji čerpaný tématický program v ČR

02.08.2015 - Operační program Podnikání a inovace vypsaný Ministerstvem obchodu a průmyslu se dostal na první místo v čerpání dotací mezi ostatními tematickými operačními programy.

První výzvy do OP PIK už jsou za půlkou

První výzvy do OP PIK už jsou za půlkou

30.07.2015 - Podávání předběžných žádostí do prvních výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost už je za polovinou.

Poslední výzvy z OP VK

Poslední výzvy z OP VK

23.07.2015 - MŠMT rozděluje 460 000 000 Kč. Poslední šance pro ZŠ a SŠ na získání dotace na vybavení a vzdělávání v rámci výzvy č. 57. Žádosti o dotaci je možné podávat od 27.7.2015 do 28.8.2015.

Podmínky pro nové kotlíkové dotace jsou již známy

Podmínky pro nové kotlíkové dotace jsou již známy

19.07.2015 - Občané ČR budou moci žádat o dotace v celkové hodnotě přes 9 mld. Kč na výměnu starých neekologických kotlů za moderní nízkoemisní kotle na biomasu, uhlí nebo jejich kombinaci, za tepelné čerpadlo nebo plynový kotel.

Oznámení o vyhlášení výzvy OP VVV: Prioritní osa 1 – Podpora excelentních výzkumných týmů

Oznámení o vyhlášení výzvy OP VVV: Prioritní osa 1 – Podpora excelentních výzkumných týmů

19.07.2015 - Dne 15. července 2015 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, Prioritní osa 1 – Podpora excelentních výzkumných týmů.

Nové vzorové dokumenty pro řádné zdokumentování výběru dodavatele v OP PIK

Nové vzorové dokumenty pro řádné zdokumentování výběru dodavatele v OP PIK

13.07.2015 - V minulých dnech byly agenturou Czechinvest zveřejněny nové vzorové dokumenty pro řádné zdokumentování výběru dodavatele v OP PIK, které zahrnují zadávací dokumentaci, strukturu nabídky, evidenční arch podaných nabídek, jmenování členů hodnotící komise, č

Spuštění nové databáze brownfieldů pro potřeby OP PIK

Spuštění nové databáze brownfieldů pro potřeby OP PIK

08.07.2015 - Dne 22. 6. 2015 byl spuštěn nový systém registrace nemovitostí pro potřeby OP PIK - Program Nemovitosti

Novela zákona o investičních pobídkách

Novela zákona o investičních pobídkách

08.07.2015 - Novela zákona o investičních pobídkách má dle slov generálního ředitele Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest motivovat investory k realizaci jejich projektů v regionech s vyšší nezaměstnaností

Oznámení o vyhlášení 1. výzvy programu Aplikace - OPPIK

Oznámení o vyhlášení 1. výzvy programu Aplikace - OPPIK

08.07.2015 - Dne 26. 6. 2015 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu 1. výzvu programu Aplikace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

PODPORA ROZVOJE INOVAČNÍCH SÍTÍ

PODPORA ROZVOJE INOVAČNÍCH SÍTÍ

08.07.2015 - V současné době je možné předkládat žádosti o dotaci v rámci programu Spolupráce – klastry

OPŽP – termíny pro úspěšné financování žádostí o podporu

OPŽP – termíny pro úspěšné financování žádostí o podporu

08.07.2015 - ​V letošním roce končí programové období 2007-2013 a je důležité si připomenou některé důležité termíny pro úspěšné financování žádostí o podporu

Experti Asistenčního centra, Hospodářské komory ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu pro žadatele v OP PIK

Experti Asistenčního centra, Hospodářské komory ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu pro žadatele v OP PIK

24.06.2015 - Asistenční centrum, a.s. odborně zaštiťuje a spolupořádá s Hospodářskou komorou ČR pro zájemce o dotace cyklus odborných a konzultačních setkání s experty, kteří pro Ministerstvo průmyslu a obchodu připravovali výzvy do OPPIK.

Podpora infrastruktury pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů

Podpora infrastruktury pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů

24.06.2015 - Jedním z programů, které Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR otevřelo v rámci prvních červnových výzev OP PIK, je program "Školící střediska".

Schválení OP Praha – pól růstu

Schválení OP Praha – pól růstu

17.06.2015 - Minulý týden byl Evropskou komisí schválen operační program Praha – pól růstu s celkovou alokací 403 mil. EUR (přes 11 mld. Kč).

OP Rybářství

OP Rybářství

17.06.2015 - Výstavba rybníků, technologický rozvoj, úspora a šetrné nakládání s energiemi, nové metody chovu a nakládání s rybami, recirkulační zařízení, zvyšování informovanosti spotřebitele, to vše nabízí operační program Rybářství.

Experti Asistenčního centra, Hospodářské komory ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu pro žadatele v OP PIK

Experti Asistenčního centra, Hospodářské komory ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu pro žadatele v OP PIK

16.06.2015 - Asistenční centrum, a.s. odborně zaštiťuje a spolupořádá s Hospodářskou komorou ČR pro zájemce o dotace cyklus odborných a konzultačních setkání s experty, kteří pro Ministerstvo průmyslu a obchodu připravovali výzvy do OPPIK.

Nová pravidla pro výběr dodavatelů v OPPIK

Nová pravidla pro výběr dodavatelů v OPPIK

15.06.2015 - V souvislosti s vyhlášením 15 nových výzev k předkládání projektových žádostí o finanční podporu do 10 dotačních programů v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost byla aktualizována i nová pravidla pro výběr dodavatelů.

Jak zaměstnat vysoce kvalifikovanou pracovní sílu při minimální výši nákladů?

Jak zaměstnat vysoce kvalifikovanou pracovní sílu při minimální výši nákladů?

10.06.2015 - Dne 29. 5. 2015 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu 1. skupinu výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). V rámci těchto výzev byla vyhlášena výzva k programu Partnerství znalostního transferu.

Společnost Asistenční centrum zahájila spolupráci, v oblasti dotačního poradenství, s Hospodářskou komorou České republiky

Společnost Asistenční centrum zahájila spolupráci, v oblasti dotačního poradenství, s Hospodářskou komorou České republiky

09.06.2015 - Společnost Asistenční centrum, a.s. zahájila spolupráci s Hospodářskou komorou České republiky. Hlavním cílem této spolupráce je informovat české podnikatele o aktualitách z dotačního prostředí, poradit jim s vyplněním a podáním žádosti o dotaci a vylepši

Podmínky pro podnikatele v prvních výzvách byly upraveny ve prospěch žadatelů

Podmínky pro podnikatele v prvních výzvách byly upraveny ve prospěch žadatelů

09.06.2015 - Hospodářská komora ČR aktivně přispěla ke konstruktivní diskusi a jednání s Řídícím orgánem OP PIK (MPO) ohledně upravení některých výběrových kritérií k vyhlašovaným výzvám

Posledních 200 milionů na zlepšení přírody a krajiny z OPŽP 2007-2013

Posledních 200 milionů na zlepšení přírody a krajiny z OPŽP 2007-2013

08.06.2015 - V poslední LXVI. výzvě z končícího OP Životní prostředí 2007-2013 je na projekty na podporu biodiverzity, obnovu krajinných struktur, úpravu vodního režimu krajiny, regeneraci urbanizované krajiny atd. připraveno celkem 200 mil. Kč.

Zahájen příjem žádostí z OP PIK

Zahájen příjem žádostí z OP PIK

07.06.2015 - Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 29. 5. 2015 první výzvy k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v rámci programového období EU 2014-2020

Podpora rozvoje inovačních sítí

Podpora rozvoje inovačních sítí

05.06.2015 - 29. května 2015 byla vyhlášena kolová výzva o dotaci v rámci programu Spolupráce – klastry. Tento dotační program je zaměřený na podporu rozvoje inovačních sítí, tj. klastrů, technologických platforem a dalších typů kooperačních sítí.

Rozvoj aktivit českých exportérů na zahraničních trzích

Rozvoj aktivit českých exportérů na zahraničních trzích

05.06.2015 - MPO ČR vyhlásilo I. výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci programu Marketing, který je zaměřený na rozvoj aktivit malých a středních podniků na zahraničních trzích a zvýšení využití exportních příležitostí, které na světovém trhu existují.

Podpora budování vlastních výzkumných a vývojových kapacit

Podpora budování vlastních výzkumných a vývojových kapacit

29.05.2015 - Jedním z programů, jehož vyhlášení se očekává již v červnu, je program POTENCIÁL. MPO plánuje rozdělit podnikatelům v rámci první výzvy tohoto programu 1,5 mld. Kč.

Novela zákona o investičních pobídkách

Novela zákona o investičních pobídkách

29.05.2015 - 1. 5. 2015 nabyla účinnosti novela zákona o investičních pobídkách, která v sobě zahrnuje celou řadu významných změn.

Výzva v OP PIK - nemovitosti

Výzva v OP PIK - nemovitosti

20.05.2015 - V červnu letošního roku se očekává vyhlášení výzvy v OP PIK do programu Nemovitosti.

Evropská komise schválila v pořadí již pátý operační program

Evropská komise schválila v pořadí již pátý operační program

14.05.2015 - EU zainvestuje do nově schváleného OP Výzkum, vývoj a vzdělávání celkem 2,78 mld. EUR z celkové částky téměř 24 mld. EUR, která je pro ČR v období 2014–2020 k dispozici.

Schválení operačního programu na rozvoj dopravy

Schválení operačního programu na rozvoj dopravy

14.05.2015 - Evropská komise schválila Operační program Doprava, který je zaměřen především na zkvalitnění dopravní sítě v České republice.

Výzva v programu OP PIK Úspory a energie

Výzva v programu OP PIK Úspory a energie

13.05.2015 - V červnu letošního roku se očekává vyhlášení výzvy do programu OP PIK Úspory energie, nástupce programu OPPI Eko-energie. V mnohém bude shodný s původním úspěšným programem.

Nové programovací období: výběrová řízení

Nové programovací období: výběrová řízení

07.05.2015 - I v novém programovém období 2014 – 2020 bude nutné v rámci OP PIK realizovat výběrová řízení podle pravidel pro výběr dodavatelů, jejichž znění se v současné době dokončuje a bude zveřejněno v nejbližších dnech.

Podpora realizace inovačních projektů v rámci prvních červnových výzev OP PIK

Podpora realizace inovačních projektů v rámci prvních červnových výzev OP PIK

07.05.2015 - 30. dubna zveřejnilo MPO předběžnou informaci pro žadatele o parametrech prvních výzev OP PIK.

Aktuálně k programu Marketing

Aktuálně k programu Marketing

23.04.2015 - Z aktuální informace MMR vyplývá, že v dubnu 2015 se předpokládá vyhlášení tzv. Avíza pro žadatele o parametrech výzvy k programu Marketing, ve kterém bude zveřejněna většina podmínek výzvy.

Aktuálně k programu Spolupráce

Aktuálně k programu Spolupráce

23.04.2015 - Jste podnikatelský subjekt, organizace pro výzkum a šíření znalostí či subjekt inovační infrastruktury?

Nový program na podporu výzkumu a vývoje - TRIO

Nový program na podporu výzkumu a vývoje - TRIO

22.04.2015 - Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo nový program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje TRIO. Tento program bude v krátké době předložen ke schválení vládě České republiky.

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců

08.04.2015 - Jste zaměstnavatel a chcete do konce září 2015 proškolit své zaměstnance? Pokud Vám neklesly tržby v meziročním srovnání o více než 15 %, máte nyní jedinečnou příležitost.

Semináře o IROP jsou stále v hledáčku žadatelů

Semináře o IROP jsou stále v hledáčku žadatelů

08.04.2015 - Ministerstvo pro místní rozvoj uspořádalo během měsíce března další čtyři ze série 13 seminářů k představení Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v krajích.

Zájem o dotaci na environmentální vzdělávání, dětská hřiště či zahrady v OPŽP pětkrát převýšil vymezené finance

Zájem o dotaci na environmentální vzdělávání, dětská hřiště či zahrady v OPŽP pětkrát převýšil vymezené finance

08.04.2015 - Takřka pětinásobně překročili žadatelé o dotaci na environmentální vzdělávání a poradenství prostředky vymezené pro 65. výzvu končícího Operačního programu Životní prostředí 2007-2013.

Asistenční centrum, a. s. mezi svými klienty registruje enormní zájem o nové dotační programy

Asistenční centrum, a. s. mezi svými klienty registruje enormní zájem o nové dotační programy

27.03.2015 - Společnost Asistenční centrum, a.s. registruje enormní zájem podnikatelských subjektů o vybrané nové dotační programy, jejichž vyhlášení se připravuje v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Nový Systém MS 2014+ usnadní žádání o dotace, ale současně oddaluje termín možnosti prvního přijímání žádostí

Nový Systém MS 2014+ usnadní žádání o dotace, ale současně oddaluje termín možnosti prvního přijímání žádostí

27.03.2015 - Po téměř třech letech příprav přichází administrační program MS 2014+, který naši experti v současné době intenzivně testují.› dotace, dotační možnosti, fondy, EU

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz