Změny výzev v IROP pro rok 2017

21.12.2016 - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR k 20.12.2016 zveřejnilo změny v harmonogramu pro rok 2017.V oblasti SC 2.1 tedy dochází v harmonogramu na rok 2017 k těmto změnám:

  • Zrušení plánovaných výzev na rozvoj sociálních služeb
  • Zrušení plánovaných výzev na rozvoj komunitních center
Důvodem této aktualizace je značný převis kvalitních projektů ve výzvách v těchto oblastech, které byly ukončeny v roce 2016. Původně plánované prostředky budou plně využity na podporu projektů z výzev v roce 2016, které splní podmínky hodnocení.

V oblasti SC 2.2 dochází oproti současnému harmonogramu na rok 2017 k těmto změnám:
  • Zrušení plánovaných výzev na rozvoj sociálního podnikání
Důvodem této aktualizace je očekávaný značný převis kvalitních projektů ve výzvách, které byly vyhlášeny v roce 2016. Původně plánované prostředky budou plně využity na podporu projektů z výzev vyhlášených v roce 2016, které splní podmínky hodnocení.

V oblasti SC 2.4 dochází oproti současnému harmonogramu na rok 2017 k těmto změnám:
  • Zrušení plánovaných výzev na podporu infrastruktury pro předškolní vzdělávání
  • Zrušení plánovaných výzev na podporu infrastruktury základních škol
  • Zrušení plánovaných výzev na podporu infrastruktury středních a vyšších odborných škol
Důvodem těchto změn je značný převis kvalitních projektů z roku 2015 a 2016. Původně plánované prostředky budou plně využity na podporu projektů z předešlých výzev, které splní podmínky hodnocení. U výzev na předškolní vzdělávání došlo k navýšení alokace výzvy č. 15 a díky tomuto kroku bude možné realizovat všechny úspěšné projekty předškolního vzdělávání předložené do výzvy č. 14 a 15. 

Změna plánovaného vyhlášení výzvy č. 72 (původně č. 69.) z 1/2017 na 4/2017, a rovněž změna jejího zaměření pouze na cyklodopravy. Důvodem této aktualizace je značný převis kvalitních projektů ve výzvě č. 18 ukončené v roce 2016. Původně plánované prostředky budou plně využity na podporu projektů, které ve výzvě č. 18 splní podmínky hodnocení. Výzva v roce 2017 bude s ohledem na násobně větší zájem o „Bezpečnost dopravy“ než „Cyklodopravu“ v 18. výzvě a přeplnění indikátoru počtu realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě určena již pouze pro aktivitu „Cyklodoprava“. Plánovaná alokace 250 mil. Kč z EU je nyní odhadovaná, přesná alokace bude zveřejněna s vyhlášením výzvy.
 
Bližší informace naleznete zde.


« Aktuality

Změny výzev v IROP pro rok 2017

 

› | Změny výzev v IROP pro rok 2017

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz