Změny ve výzvách v programu OPPIK Úspory energie

13.10.2017 - V minulých dnech byla schválena revize Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, která obsahovala i navýšení podílu finanční alokace pro velké podniky.U programu Úspory energie to konkrétně znamená navýšení podílu finanční alokace z 20 % na 60 % pro velké podniky.

I s ohledem na potřebu zohlednit tuto změnu v podobě navýšení podílu pro velké podniky přistoupilo MPO u Výzvy II programu Úspory energie k ukončení příjmu Žádostí o podporu ke dni 31. 10. 2017.

Předpokládané datum vyhlášení výzvy III s navýšeným podílem finanční alokace pro velké podniky se plánuje již k 1. 11. 2017, a tím tak bude zachován kontinuální sběr žádostí původní Výzvy. Model hodnocení a kritéria pro hodnocení a výběr projektů by měl být shodný s Výzvou II programu Úspory energie. Plánovaný příjem žádostí bude ukončen ke dni 30. 4. 2018.

 


« Aktuality

Změny ve výzvách v programu OPPIK Úspory energie

 

› | Změny ve výzvách v programu OPPIK Úspory energie

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz