Zahájení příjmu žádostí do programu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)

30.03.2016 - Dne 31. 3. 2016 byl zahájen příjem žádostí do programu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (dále jen POVEZ II), který umožňuje zaměstnavatelům a OSVČ získat finanční prostředky na odborné vzdělávání svých stávajících a nově přijímaných zaměstnancůŽádosti mohou podávat zaměstnavatelé (podnikatelské subjekty), OSVČ (i bez zaměstnanců) a nestátní neziskové organizace. Způsobilými výdaji jsou mzdové náklady za dobu účasti zaměstnance na vzdělávací aktivitě (max. 29 700 Kč/měsíc/1 zaměstnanec) a úhrada nákladů na vzdělávací aktivitu.

Oproti předchozímu programu došlo k zjednodušení pravidel a žádosti mohou podat žadatelé bez ohledu na předmět podnikání (CZ-NACE) a bez nutnosti dokládat výsledky hospodaření. Podporovaným územím je celá Česká republika mimo hlavního města Prahy. Novinkou je spolufinancování ze strany žadatelů a to ve výši 15 % z nákladů na vzdělávací aktivitu.

Pokud uvažujete o realizaci aktivit naplňujících podmínky dotačního programu POVEZ II, tak prosím kontaktujte pracovníky Asistenčního centra, a.s. Rádi Vám poskytneme bližší informace a zcela bezplatně
Váš záměr posoudíme a v případě zájmu poskytneme i potřebnou profesionální součinnost při přípravě žádosti.


« Aktuality

Zahájení příjmu žádostí do programu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)

 

› | Zahájení příjmu žádostí do programu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz