VÝZVY Č. 03_17_077 A 03_17_078 OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST JSOU OTEVŘENÉ

21.06.2017 - Ode dne 29. 5. 2017 je možné podávat žádosti o podporu do nových výzev v rámci Operačního programu Zaměstnanost.Konkrétně se jedná o výzvu č. 03_17_077 Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. město Prahu a 03_17_078 Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování v hl. městě Praze.
Výzvy se zaměřují na snížení rozdílů v postavení žen a mužů na trhu práce.

Podporovány jsou tyto aktivity:

  • Zařízení péče o děti 1. stupně základní školy
  • Příměstský tábor v době školních prázdnin (nepobytový)
  • Doprovod dětí na kroužky a zájmové aktivity

Oprávněnými žadateli jsou školy a školská zařízení (v rámci doplňkových činností), obchodní korporace, státní podnik, NNO, OSVČ, kraje, organizace zřizované kraji, obce, organizace zřizované obcemi, dobrovolné svazky obcí

U výzvy č. 03_17_077 dosahuje maximální míra podpory u EU 85 %, u výzvy č. 03_17_077 pak 50 %.  
Příjem žádostí probíhá u obou od 29.5.2017 do 29.9.2017. Alokace u výzvy č. 03_17_077 dosahuje 258 mil. Kč, u výzvy č. 03_17_078 potom 34 mil. Kč.

Více informací k vyhlášeným výzvám naleznete na www.esfcr.cz.


« Aktuality

VÝZVY Č. 03_17_077 A 03_17_078 OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST JSOU OTEVŘENÉ

 

› | VÝZVY Č. 03_17_077 A 03_17_078 OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST JSOU OTEVŘENÉ

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz