Výzva – TELEMATIKA PRO VEŘEJNOU DOPRAVU - IROP

12.02.2016 - Ke dni 22. 2. 2016 BUDE zahájen příjem žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu v rámci výzvy č. 22 zaměřené na zavedení nebo modernizace dopravní telematiky (inteligentních dopravních systémů) pro veřejnou dopravu.Žádosti je možné podávat do 30.6. 2016. Alokace pro tuto výzvu je cca 205 mil. Kč
Oprávnění žadatelé:
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti), Ministerstvo dopravy ČR
 
Míra podpory – výše vlastního spolufinancování ze strany žadatelů:
 

  • Ministerstvo dopravy ČR, provozovatel dráhy Správa železniční dopravní cesty, s. o. – 0 %
  • kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované kraji, organizace zřizované obcemi, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí – 10 %
  • organizace zakládané kraji, organizace zakládané obcemi, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb., jedná-li se o obchodní společnosti – 15 %
 
 
Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů:
Minimální výše celkových způsobilých výdajů 5 000 000Kč.
Maximální výše celkových způsobilých 50 000 000Kč.
Jedná se o kolovou výzvu.
 
Podporované aktivity jsou:
  • Zavedení nebo modernizace systémů pro sledování a řízení vozidel a dispečink veřejné dopravy
  • Zavedení nebo modernizace informačních systémů pro cestující ve vozidlech veřejné dopravy a na zastávkách, ve stanicích a přestupních uzlech veřejné dopravy
  • Zavedení nebo modernizace odbavovacích a platebních systémů ve vozidlech veřejné dopravy, na zastávkách, ve stanicích a přestupních uzlech veřejné dopravy a v dopravních informačních centrech
  • Zavedení jednotné informační služby pro systém integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících
  • Zavedení jednotného elektronického jízdního dokladu pro systém integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících
Zdroj a podrobnější informace k výzvě č. 22


« Aktuality

Výzva – TELEMATIKA PRO VEŘEJNOU DOPRAVU - IROP

 

› | Výzva – TELEMATIKA PRO VEŘEJNOU DOPRAVU - IROP

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz