Výzva – Stanice integrovaného záchranného systému - IROP

13.06.2016 - Ke dni 1. 7. 2016 BUDE zahájen příjem žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve vyhlášené výzvě č. 36 zaměřené na zjištění adekvátní odolnosti stanic IZS s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.Žádosti je možné podávat do 31. 12. 2017 do 16hod. Nebo do vyčerpání alokace. Alokace výzvy je cca 2 mld.Kč.
 
Typy podporovaných projektů
Zajištění adekvátní odolnosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.
 
Oprávnění žadatelé:

  • Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR;
  • hasičské záchranné sbory krajů;
  • Záchranný útvar HZS ČR;
  • obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III) podle přílohy zákona o požární ochraně);
  • Ministerstvo vnitra - Policejní prezidium ČR;
  • krajská ředitelství Policie ČR;
  • kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů;
  • státní organizace, která zřizuje jednotku HZS podniku s územní působností.
 
Míra podpory – výše vlastního spolufinancování ze strany žadatelů:
  • organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, státní organizace – 0 %
  • kraje, obce – 10 %
 
Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů:
Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 000 000Kč.
Maximální výše celkových způsobilých: 300 000 000 Kč
Jedná se o průběžnou výzvu.
 
Podporované aktivity jsou:
Stavby, stavební úpravy, úprava vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit
své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události.
 
 
V případě dotazů k této problematice nás neváhejte kontaktovat.

Zdroj a podrobnější informace k výzvě č. 36


« Aktuality

Výzva – Stanice integrovaného záchranného systému - IROP

 

› | Výzva – Stanice integrovaného záchranného systému - IROP

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz