Výzva - sociální podnikání - OP Z

01.06.2016 - V rámci Operačního programu Zaměstnanost byla vyhlášena výzva č.67 zaměřená na podporu sociálního podnikání.Podporované aktivity (typy projektů):

 • Vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik
 • Vytvoření a zachování pracovních míst
 • Vzdělávání zaměstnanců
 • Marketing sociálního podniku
 • Provozování sociálního podnikání
 
Cílové skupiny:
 • Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané
 • Osoby se zdravotním postižením
 • Osoby po výkonu trestu
 • Osoby opouštějící institucionální zařízení
 • Azylanti do 12 měsíců od získání azylu
 
Oprávnění žadatelé:
 • OSVČ
 • Nestátní neziskové organizace;
 • Obchodní korporace

Výše způsobilých výdajů:
Minimální výše celkových způsobilých výdajů pro žadatele: 1 000 000 Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů pro žadatele: 6 000 000 Kč
Maximální míra dotace je 85 % z celkových způsobilých výdajů. 15 % z celkových způsobilých výdajů hradí vždy příjemce dotace.
Dotace je poskytována v režimu de minimis.
 
Příjem žádostí:
 • 31. května 2016 – 30. září 2016

 V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Bližší informace k výzvě nalezente také na:
https://www.esfcr.cz/vyzva-067-opz

 


« Aktuality

Výzva - sociální podnikání - OP Z

 

› | Výzva - sociální podnikání - OP Z

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz