Výzva – Infrastruktura základních škol - IROP

23.08.2016 - Ke dni 17. 8. 2016 byly vyhlášeny další výzvy v rámci Integrovaného regionálního operačního programu zaměřené na modernizaci Infrastruktury základních škol.Tato podpora je směřována na území se sociálně vyloučenými lokalitami (SVL) v rámci výzvy č. 47. V rámci výzvy č. 46 jsou podporovány oblasti bez SVL.
Žádosti o dotaci je možné předkládat v systému MS2014+ od 29. 9. 2016. Žádosti je možné předkládat do 14. 2. 2017 do 14:00.
Oprávnění žadatelé:

 • školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání
 • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
 • kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji
 • obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 • nestátní neziskové organizace
 • církve, církevní organizace
 • organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.
 
Předpokládaná maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů:
Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 000 000Kč.  
Maximální výše celkových způsobilých: 99 000 000Kč
Míra vlastního spolufinancování je:
 • Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, státní vysoké školy  - 0 %
 • Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, které jsou zapsány ve školském rejstříku – 10 %
 • Kraje, obce, jejich organizační složky, jimi zřizované příspěvkové organizace a dobrovolné svazky obcí  - 10 %
 • Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, jejichž hlavním účelem činnosti není vytváření zisku a současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti školství – 5 %
 • Ostatní subjekty neobsažené v uvedených kategoriích – 15 %
 
Podporovanými aktivitami jsou:
 • Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy - biologie, fyzika, chemie atp., technické a řemeslné obory).  
 • Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol.
 • Zvýšení kapacit škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.
 
Zdroj a podrobnější informace k výzvě č. 46
Zdroj a podrobnější informace k výzvě č. 47


« Aktuality

Výzva – Infrastruktura základních škol - IROP

 

› | Výzva – Infrastruktura základních škol - IROP

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz