Výzva „Implementace krajských akčních plánů II“

07.11.2019 - Od 31. 10. 2019 mohou Kraje podávat žádosti v rámci výzvy „Implementace krajských akčních plánů II“. Výzva podporuje zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na území krajů prostřednictvím realizace zastřešujících aktivit, které doplňují dílčíFormou vzdělávání, mentoringu a síťování budou podpořeni pedagogičtí pracovníci,  vedoucí pedagogičtí pracovníci i střední management škol. Důraz je kladen také na zvýšení kvality odborného vzdělávání a podnícení zájmu dětí a žáků o technické obory cestou spolupráce mezi MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ v regionu s vazbou na zaměstnavatele. S cílem prevence předčasného ukončení vzdělávání výzva podpoří i aktivity vedoucí k vytvoření podpůrných a motivačních sítí pro žáky a studenty ohrožené školním neúspěchem. ˇžádat mohou kraje. Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím IS KP14+ (https://mseu.mssf.cz) v termínu od 31. října 2019 do 31. května 2021 do 14:00 hod.


« Aktuality

Výzva  „Implementace krajských akčních plánů II“

 

› | Výzva „Implementace krajských akčních plánů II“

© 2020 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz