Výzva I programu Inovace-inovační projekt – aktualizace zvláštní části Pravidel pro žadatele a příjemce z OP PIK

12.01.2016 - V minulých dnech byl aktualizován dokument Příloha č. 4 Pravidla pro žadatele a příjemce - zvláštní část programu Inovace - inovační projekt – Výzva I.Na str. 31 byla upravena následující věta: „Jako cílová hodnota u indikátorů 21410, 20400 a 20702 bude uvedena vždy 0 (cílová hodnota se nestanovuje), u indikátorů 21200 a 21301 žadatel dle svého podnikatelského záměru zvolí, zda je podnikem, který dostává podporu pro účely uvádění nových výrobků na trh nebo zda zavádí výrobky nové pro podnik.“
 
Zvláštní část pravidel pro žadatele a příjemce z OP PIK je k dispozici zde: http://www.czechinvest.org/inovace-inovacni-projekt-vyzva-i  spolu s textem Výzvy I programu Inovace-inovační projekt a ostatními přílohami.
 
 


« Aktuality

Výzva I programu Inovace-inovační projekt – aktualizace zvláštní části Pravidel pro žadatele a příjemce z OP PIK

 

› | Výzva I programu Inovace-inovační projekt – aktualizace zvláštní části Pravidel pro žadatele a příjemce z OP PIK

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz