Výzva – elektronizace veřejné správy - IROP

30.03.2016 - Ke dni 31. 3. 2016 BUDE zahájen příjem žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výzvě č. 26 - eGovernment I. - zaměřené na zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvalityŽádosti je možné podávat do 29. 12. 2017. Alokace pro tuto výzvu je cca 2,3 mld. Kč
 
Oprávnění žadatelé:

 • Organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní organizace a státní podniky.
 • Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce (kromě Prahy a jejích částí), organizace zřizované nebo zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí).
 
Míra podpory – výše vlastního spolufinancování ze strany žadatelů:
 
 • organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace – 0 %
 • kraje, obce – 10 %
 • organizace zřizované kraji a obcemi – 10 %
 • organizace zakládané kraji a obcemi – 15 %
 • státní podniky – 19,137 %
 •  
 
Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů:
Minimální výše celkových způsobilých výdajů 1 000 000Kč.
Maximální výše celkových způsobilých 450 000 000Kč.
Jedná se o průběžnou výzvu.
 
Podporované aktivity jsou:
Podporované aktivity musí vycházet z jednoho z následujících projektových okruhů implementačního plánu č. 3 Strategického rámce rozvoje veřejné správy:
 • eCulture
 • eEducation
 • eHealth
 • eJustice
 • sociální služby, pojištění, dávky
 • výběr daní a pojištění
 • Elektronická identita
 • Elektronické doručování a ekvivalence dokumentů (eIDAS)
 
Podporované aktivity, navazující na PO 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 a 3.9, musí vycházet z platné zastřešující resortní strategie nebo z platné zastřešující strategie kraje nebo obce.
 
V případě dotazů k této problematice nás neváhejte kontaktovat.
Zdroj a podrobnější informace k výzvě č. 26


« Aktuality

Výzva – elektronizace veřejné správy - IROP

 

› | Výzva – elektronizace veřejné správy - IROP

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz