Výzva –Deinstitucionalizace psychiatrické péče - IROP

19.09.2016 - Ke dni 15. 9. 2016 byly vyhlášena další výzva v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Výzva č. 54 je zaměřená deinstitucionalizaci psychiatrické péče.Žádosti o dotaci je možné připravovat v systému MS2014+ od 29. 9. 2016. Žádosti je možné předkládat do 30. 6. 2017 do 15:00.

Podporované projekty:
Deinstitucionalizace psychiatrické péče za účelem zvýšení dostupnosti a kvality psychiatrické péče změnou organizace jejího poskytování a zvýšení úspěšnosti začleňování duševně nemocných do společnosti.
 
Oprávnění žadatelé:

 • Příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR,
 • kraje, obce, dobrovolné svazky obcí,
 • organizace zřizované kraji, obcemi, dobrovolnými svazky obcí,
 • organizace zakládané kraji, obcemi, dobrovolnými svazky obcí,
 • nestátní neziskové organizace,
 • církve, církevní organizace,
 • obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů,
 • další subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.
 
Míra spolufinancování je
0 %  - příspěvkové organizace zřizované MZ ČR;
10 % - kraje, obce, dobrovolné svazky obcí;
10 %  - organizace zřizované kraji, obcemi a dobrovolnými svaky obcí;
15 % - organizace zakládané kraji, organizace zakládané obcemi, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace a obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
 
15 % - další subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
 
 
Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů:
Minimální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.
Maximální výše způsobilých nákladů není stanovena:
Alokace výzvy cca 2 mld.Kč
Podporovanými aktivitami jsou:
A) Zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče:
 • Centra duševního zdraví,
 • stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby,
 • ambulance poskytující rozšířené ambulantní služby v péči o osoby s duševním onemocněním.
 
B) Zřizování nových či rekonstrukce stávajících psychiatrických oddělení všeobecných nemocnic:
C) Vybavení mobilních týmů
 • podpora zařízení a vybavení mobilních multidisciplinárních týmů Center duševního zdraví,
 • podpora zařízení a vybavení mobilních multidisciplinárních týmů (mimo Centra duševního zdraví).
 
 
Zdroj a podrobnější informace k výzvě č. 54


« Aktuality

Výzva –Deinstitucionalizace psychiatrické péče - IROP

 

› | Výzva –Deinstitucionalizace psychiatrické péče - IROP

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz