Výzva - aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání (IROP)

25.09.2015 - Ke dni 17. 9. 2015 byla vyhlášena další výzva v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Výzva č. 4 je zaměřená podporu činností vedoucí k úplnému elektronickému podání.Žádosti o dotaci je možné připravovat v systému MS2014+ a jejich příjem byl zahájen 17. 9. 2015. Žádosti je možné předkládat průběžně do 30. 6. 2017 resp. do případného vyčerpání alokace cca 470 mil.Kč.

Oprávnění žadatelé:
-- Organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní organizace a státní podniky.
-- Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce (kromě Prahy a jejích částí), organizace zřizované nebo zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí).

Minimální výše celkových způsobilých výdajů včetně DPH je 3 000 000Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů včetně DPH je 120 000 000Kč. Spolufinancování ze strany žadatelů je u krajů, obcí a jimi zřízených organizací 10 %. U založených organizací kraji a obcemi se jedná o 15 %.


Cílem výzvy je
-- vytvoření podpůrných služeb pro úplné elektronické podání;
-- vytvoření samoobslužného místa pro subjekt práva v české i anglické verzi, prostřednictvím kterého bude možné realizovat úplné elektronické podání;
-- elektronizace formulářů veřejné správy a zajištění anglické verze;
-- zajištění úplného elektronického podání;
-- implementace identifikace a autentizace pomocí identifikačních prostředků ve smyslu nařízení eIDAS pro využívání služeb eGovernmentu prostřednictvím kontaktních míst;
-- podpora sdílení identitních služeb na národní a regionální úrovni;
-- vytvoření bezpečného mechanismu poskytování a využívání údajů jako součást referenčního rozhraní ISVS z jednotlivých agendových systémů v návaznosti na referenční údaje základních registrů s   využitím funkcionality EgonServiceBus;
-- vytvoření mechanismu pro odstraňování nekonzistencí nereferenčních údajů o subjektech práva v jednotlivých agendových systémech.
 
Zdroj a podrobnější informace


« Aktuality

Výzva - aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání (IROP)

 

› | Výzva - aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání (IROP)

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz